Ukas bilder – uke 4/2020

Sandefjords Bads sosietetsbygninger på Hjertnes
Postkorteier: B. Liverød
« 1 av 3 »