Mye bly, messing, aluminium og jern i det gamle setteriet

Roar Ellefmo og Henning Aasen har sortert svært mye av metallet i setteriet i kjelleretasjen i vårt lokale på Pukkestad Gård.  Setteriet saneres, mens museet har sikret seg mange klisjeer og annonser som ble brukt i SB tidligere. Metallet blir levert til skraphandler.

Torsdag leverte Roar Ellefmo sikkert 1000 kg bly. Egenvekten på bly er ca 11. Når vi bar dette opp fra kjelleren var 1/3 dels fulle bøtter tunge nok. Senere skal det leveres jern, messing og aluminium. Tungt er det, men betalingen er pr kg så tyngden er kasseren takknemlig for.

I denne kassen er det kun bly – sikkert 1000 kg sier Roar Ellefmo på bildet.

BOKHYLLA nå også med flere gamle filmer

Tirsdag var det møte om arbeidet i BOKHYLLA ( link på nettsiden vår ) som er et excelark med  oversikt over lokalhistoriske bøker, hefter, filmer, lørdagssider fra Sandefjords Blad og kulturminner fra Sandar Historielag. Her ble det bestemt at en vil legge ut oversikt over en del gamle filmer.

På møtet ble det bestemt at Anders Haukaas blir redaktør, mens Anders Bredal er dataansvarlig og er den som legger inn nye dokumenter og filmer i excelarket kalt Bokhylla. Harry Rove leder arbeidsgruppa. Bredal opplyste på møtet at nå er alle Lørdagssider og Kulturminner gjort  tilgjengelig via Bokhylla. Opplegget

Bokhylla er en Excel-fil og fungerer best på PC. PC-en må ha installert regnearket Excel. Forklaring på hvorledes en effektivt sorterer i regnearket framgår av «forsiden» når dere har lastet ned og åpnet regnearket.

Ukas bilder – uke 38

Dagligliv på Aagaards plass
« 1 av 3 »

Rasjoneringsmerker vist på Åpent Hus på tirsdag.

Stort engasjement var det tirsdag når Jens Petter Rønning viste ulike rasjoneringsmerker brukt under og etter krigen i Norge. Mange husket merkene og rasjoneringen som varte til langt ut på 50-tallet for mange varer.

Her er det en halvsålingsanvisning for et par damesko gjeldende i 2 måneder som var utstedt under krigen. Det var også anvisninger / merker for barnetøy under 1 år, for større barn og for kvinner og menn.
For de med tungt arbeid var det merker for tilleggsrasjon for mel og brød. Dette merket var utstedt under siste del av krigen. Regjeringen etter krigen videreførte systemet med rasjonering på mange varer til ut på 50 tallet. Dette skulle sikre tilgang på nødvendige varer til alle under oppbyggingen av landet. Flere bilder ser du ved å trykke på MER under.
Mer
Her er kjøpekort for kjøtt gjeldende for 1949 / 50.
Kjøpeliste for melk oktober 1941. Her får familien 1 liter pr dag.
Merker for kjøp av kaffe og sukker 1952 – 1953.

Det gjør inntrykk på oss som var små i etterkrigstiden å bli påminnet vareknappheten etter krigen. Dernest er det imponerende å se at regjeringen fikk tilslutning til å opprettholde et systemet også etter krigen for å sikre at alle fikk litt av livsviktige matvarer i en knapphetstid.
Men det var også rasjoneringsmerker på nytelsesmidler som tobakk i en tid etter krigen.

Ukas bilder – uke 37

Solformørkelsen i 1954
Det var mange som samlet seg på Preståsen.Foto: Oddvar Akselsen
« 1 av 5 »

Ustabilt vær, men vellykket Åpen Dag på Pukkestad Gård lørdag

Trommekorpset fra Fjorden Sanitetsforening deltok for første gang på Pukkestaddagen. Inneaktiviteter ble populært når det tidvis kom litt nedbør. På lokalhistorisk Senter var klasserommet godt besøkt og bildevisningene populære.
Petter Harbo Enge prøver igjen å skrive med blekk og penn slik han gjorde på barneskolen.
Bildevisning med bilder fra Sandefjord sentrum og torghandel fanger interesse. Se flere bilder under mer-
Mer

Her prøver Victoria Johansson Wiig å skrive med penn og blekk i skolestua
Hesten Nils var et populært innslag for barna. Arnt Haakestad leide hesten hesten rundt på gården. Det var også en større hest som også leide barna rundt på plassen.
Sandefjord Jeger og Fisk stekte ørret på kubbe. Svært godt sa de som smakte på dette.
Kaffe og vafler ble solgt i teltet vårt av Turid Klausen, Solveig Kyrkjebø og Ellen Gade på bildet. Andre solgte pølser, kaker og hjemmebakte brød. Husflidslaget solgte også både mat og produkter.
Oppvisning av Nanbudo-klubben et flott innslag, selv om de ble våte.
Framnes Foreldrekorps underholdt oss med god musikk i 2 sekvenser.
Her orienterer leder i Fjorden Sanitetsforening om foreningen. I bakgrunnen salgsteltet til Sandefjord Jeger og Fisk som også demonstrerte Fluefiske.
Unni Aspaas, leder av Pukkestadgruppen orienterer her om programmet for dagen. Foreningene fikk vist fra lokalene og tilbudene de har på Pukkestad til mange
Aspaas sa hun var fornøyd med dagen og spesielt glad for at det ikke regnet mer.

Ukas bilder – uke 36

Livbåtkapproing 17. mai 1935
Foto: Bryhn
« 2 av 4 »

Ukas bilder – uke 35

Dyrskuet i Tælaverket 1933
Foto: Fotograf Bryn
« 1 av 3 »