Terminliste høst 2018/vår 2019

Dato Klokkeslett Aktivitet Sted
18.00-20.00 Bildegruppa møtes hver tirsdag Pukkestad
10.30-13.30 Åpent hus hver tirsdag Pukkestad
21.08 10.30-13.30 Første åpne dag, styremøte fra kl 13.30 Pukkestad
01.09 12.00-15.00 Åpen Dag – Pukkestad-dagen Pukkestad
25.09 13.30-15.30 Styremøte SLS Pukkestad
04.10 18.00-21.00 Åpent hus for medlemmer i arbeid Pukkestad
17.10 18.00-21.00 Kulturaften, Bilder fra Framnes Framnes eldresenter
23.10 13.30-15.30 Styremøte SLS Pukkestad
01.11 18.00-21.00 Allsangkveld Unni/Svein Olav Pukkestad
15.11 18.00-20.30 Bildevisning Forsmann
22.11 18.00-21.00 Åpent hus for medlemmer i arbeid Pukkestad
27.11 13.30-15.30 Styremøte Pukkestad
01.12 12.00-15.00 Julestemning, julekort, julekake, kåseri/ gamle julesanger på «steinkaker/kassett» Pukkestad
11.12 10.30-13-30 Siste åpne hus 2018 Pukkestad
********* ***************** ********************************************** ************
08.01 10.30-13.30 Første åpne dag 2019 Pukkestad
08.01 13.30-15.30 Styremøte SLS Pukkestad
24.01 18.00-20.30 Mimretreff Pukkestad
12.02 18.00-21.00 Årsmøte SLS Pukkestad
26.02 18.00-21.00 Hyggetreff for dugnadsfolk Pukkestad
28.02 18.00-21.00 Åpent hus for medlemmer i arbeid Pukkestad
14.03 18.00-20.30 Bildevisning Forsmann
02.04 13.30-15.30 Styremøte SLS Pukkestad
12.04 18.00-21.00 Allsangkveld Pukkestad
25.04 18.00-21.00 Åpent hus for medlemmer i arbeid Pukkestad
30.04 13.30-15.30 Styremøte SLS Pukkestad
02.05 18.00-21.00 Mimretreff Pukkestad
u21/22 Dagtid Den kulturelle skolesekken Pukkestad
29.05 13.30-15.30 Styremøte SLS Pukkestad
11.06 10.30-13.30 Siste Åpne hus før ferien Pukkestad
20.08 10.30-13.30 Første Åpne hus etter ferien Pukkestad
20.08 13.30-15.30 Styremøte SLS Pukkestad