Historien om Søebergkvartalet og Aagaards Plass fylte Forsmannsenteret torsdag kveld

Nok en gang fylte bildevisningen til Jens Petter Rønning og Knut Oustorp Forsmannsenteret, torsdag kveld. Oustorp fortalte at Aagaards Plass er kalt opp etter tømmereksportør Aagaard som eide plassen rundt 1850. Tømmer ble lagret på plassen. Derav har vi antakelig grunnen til at plassen ble kalt Tomta.

Her fra åpningen av møtet med Unni Aspaas ved pianoet og Svein Olav Løberg som forsanger.

På Aagaards Plass har det vært veldig mange kjøttforretninger. Kjent for mange fremmøtte var Meierigården, med Melkebaren. Inne her var det et Akvarium til stor glede for barna, mintes Oustorp.

Her ser vi meierigården på Tomta. Butikker her, og ellers rundt Tomta skiftet ofte eiere og bransje.
Knut Oustorp forteller her om alle butikkene rundt Tomta. Bilder fra i dag ble også vist.

Flere bilder ser dere ved å klikke på mer under.
Mer

Bildet viser smør- og melkekø under krigen, i 1942
Dette viser Fiskecentralen på Aagaards Plass. Her skrevet med Å.
Her er Fiskesentralen til høyre på bildet.
Nyere bilde fra Aagaards Plass før torghandelen forsvant helt.

Mange bilder ble vist av Søebergkvartalet og bensinstasjonen der. Under følger noen.

Mye er revet her, men bensinstasjonen står foreløpig igjen. Den ble også revet.
I dag er bensinstasjonen » inne i bygget » i første etasje. Da bygget var ferdig i 1984 kostet en leilighet i 4 etasje på 78 m2 kr 480 000.
Her er fra åpningen av Søebergkvartalet på Søebergtorget.
Engasjert ble folk av mimringen. Her ser vi noen i pausen, i ivrig samtale.
Her gjør Jens Petter Rønning, til venstre og Knut Oustorp seg klare til bildevisningen.
Leder Grethe Verde ønsket velkommen og var glad for det store fremmøtet.

Hjertelig takk til Jens Petter Rønning og Knut Oustorp for nok en uforglemmelig bildevisning. Det ligger enormt med arbeid bak å lage en slik bildevisning. Rønning opplyste at dette er laget på grunnlag av bilder fra Sandefjords Blad, Politiarkivet, Kommunens arkiv og bilder fra privatpersoner.

Søbergkvartalet og Aagaards Plass før og nå.

Mimretreff torsdag 10 oktober kl. 18.00 på Forsmannsenteret.
Knut Oustorp og Jens Petter Rønning tar for seg hvorledes det så ut i Søebergområdet og Aagaards Plass før og etter de store forandringene.

Her blir det gjensyn med bensinstasjonen i Ebbesens gate
Gjensyn blir det også med Melkebaren på Aagaards plass.

Stor interesse for Stewart Island – Hus sendt fra Sandefjord til fangstøya hvor Star-båtene overvintret

Anne Lise Løve fortalte levende og engasjert om sin tur til fangstøya Stewart Island på Åpen Kveld på Pukkestad, torsdag kveld. Løve sa avstanden i rett linje er 18012 km fra Sandefjord til Stewart Island.

Her viser Løve avstanden på kartet. Løve møtte eierne av det ene av huset som ble flyttet fra Sandefjord i 1926 da hun besøkte øya. Huset hadde vært  bestyrerbolig til Rosshavet- verkstedet på øya.

På bildet ser vi Steve Lawrence og Jeanette MacKey med Anne Lise Løve i midten. Bildet er utenfor huset som var flyttet fra Sandefjord. Verkstedet ble lagt ned i 1931 og da ble huset flyttet til Half Moon Bay, hvor det står i dag.

Mer


Bildet er fra verkstedet med Star-hvalbåtene. Løve fortalte at mange hvalfangere overvintret der nede. Andre forelsket og giftet seg med jenter fra øya. Flere er blittbegravd der.
 

Som bildet viser følger folk godt med.

Etter et godt foredrag ble det vist 2 filmer som fortalte om hvalfangstet i Rosshavet og verkstedet på Stewart Island. Interessen for denne øya og historien om husene var stor. Folk ble sittende når de fikk tilbud om ekstrafilmer av Harry Rove.

Nestleder Bjørn Hørnes takker her Anne Lise Løve etter foredraget før ekstrafilmene ble vist.

Med til historien hører at Steeve og Jeanette bodde i London da Jeanette ville flytte tilbake til New Zealand. Steeve var bygningsingeniør og interessert i gamle hus. Derfor kjøpte de huset opprinnelig fra Sandefjord. Via internett fikk Steeve etter hvert kontakt med Anne Lise som resulterte i besøk til New Zealand for Anne Lise og en venninne.

Anne Lise besøk fikk i Sandefjord fra Steeve og Jeanette 2 år på rad.  Her fikk de også treffe Ernst Magne Johansen som bodde i bestyrerboligen som lite bar. Hans far hadde jobben som bestyrer for verkstedet.
En fantastisk historie som tydeligvis fanget stor interesse. I dag bor det vel 300 mennesker på Stewart Island hvor mange arbeider med turisme og fiske.

Mye bly, messing, aluminium og jern i det gamle setteriet

Roar Ellefmo og Henning Aasen har sortert svært mye av metallet i setteriet i kjelleretasjen i vårt lokale på Pukkestad Gård.  Setteriet saneres, mens museet har sikret seg mange klisjeer og annonser som ble brukt i SB tidligere. Metallet blir levert til skraphandler.

Torsdag leverte Roar Ellefmo sikkert 1000 kg bly. Egenvekten på bly er ca 11. Når vi bar dette opp fra kjelleren var 1/3 dels fulle bøtter tunge nok. Senere skal det leveres jern, messing og aluminium. Tungt er det, men betalingen er pr kg så tyngden er kasseren takknemlig for.

I denne kassen er det kun bly – sikkert 1000 kg sier Roar Ellefmo på bildet.

BOKHYLLA nå også med flere gamle filmer

Tirsdag var det møte om arbeidet i BOKHYLLA ( link på nettsiden vår ) som er et excelark med  oversikt over lokalhistoriske bøker, hefter, filmer, lørdagssider fra Sandefjords Blad og kulturminner fra Sandar Historielag. Her ble det bestemt at en vil legge ut oversikt over en del gamle filmer.

På møtet ble det bestemt at Anders Haukaas blir redaktør, mens Anders Bredal er dataansvarlig og er den som legger inn nye dokumenter og filmer i excelarket kalt Bokhylla. Harry Rove leder arbeidsgruppa. Bredal opplyste på møtet at nå er alle Lørdagssider og Kulturminner gjort  tilgjengelig via Bokhylla. Opplegget

Bokhylla er en Excel-fil og fungerer best på PC. PC-en må ha installert regnearket Excel. Forklaring på hvorledes en effektivt sorterer i regnearket framgår av «forsiden» når dere har lastet ned og åpnet regnearket.

Rasjoneringsmerker vist på Åpent Hus på tirsdag.

Stort engasjement var det tirsdag når Jens Petter Rønning viste ulike rasjoneringsmerker brukt under og etter krigen i Norge. Mange husket merkene og rasjoneringen som varte til langt ut på 50-tallet for mange varer.

Her er det en halvsålingsanvisning for et par damesko gjeldende i 2 måneder som var utstedt under krigen. Det var også anvisninger / merker for barnetøy under 1 år, for større barn og for kvinner og menn.
For de med tungt arbeid var det merker for tilleggsrasjon for mel og brød. Dette merket var utstedt under siste del av krigen. Regjeringen etter krigen videreførte systemet med rasjonering på mange varer til ut på 50 tallet. Dette skulle sikre tilgang på nødvendige varer til alle under oppbyggingen av landet. Flere bilder ser du ved å trykke på MER under.
Mer
Her er kjøpekort for kjøtt gjeldende for 1949 / 50.
Kjøpeliste for melk oktober 1941. Her får familien 1 liter pr dag.
Merker for kjøp av kaffe og sukker 1952 – 1953.

Det gjør inntrykk på oss som var små i etterkrigstiden å bli påminnet vareknappheten etter krigen. Dernest er det imponerende å se at regjeringen fikk tilslutning til å opprettholde et systemet også etter krigen for å sikre at alle fikk litt av livsviktige matvarer i en knapphetstid.
Men det var også rasjoneringsmerker på nytelsesmidler som tobakk i en tid etter krigen.

Ustabilt vær, men vellykket Åpen Dag på Pukkestad Gård lørdag

Trommekorpset fra Fjorden Sanitetsforening deltok for første gang på Pukkestaddagen. Inneaktiviteter ble populært når det tidvis kom litt nedbør. På lokalhistorisk Senter var klasserommet godt besøkt og bildevisningene populære.
Petter Harbo Enge prøver igjen å skrive med blekk og penn slik han gjorde på barneskolen.
Bildevisning med bilder fra Sandefjord sentrum og torghandel fanger interesse. Se flere bilder under mer-
Mer

Her prøver Victoria Johansson Wiig å skrive med penn og blekk i skolestua
Hesten Nils var et populært innslag for barna. Arnt Haakestad leide hesten hesten rundt på gården. Det var også en større hest som også leide barna rundt på plassen.
Sandefjord Jeger og Fisk stekte ørret på kubbe. Svært godt sa de som smakte på dette.
Kaffe og vafler ble solgt i teltet vårt av Turid Klausen, Solveig Kyrkjebø og Ellen Gade på bildet. Andre solgte pølser, kaker og hjemmebakte brød. Husflidslaget solgte også både mat og produkter.
Oppvisning av Nanbudo-klubben et flott innslag, selv om de ble våte.
Framnes Foreldrekorps underholdt oss med god musikk i 2 sekvenser.
Her orienterer leder i Fjorden Sanitetsforening om foreningen. I bakgrunnen salgsteltet til Sandefjord Jeger og Fisk som også demonstrerte Fluefiske.
Unni Aspaas, leder av Pukkestadgruppen orienterer her om programmet for dagen. Foreningene fikk vist fra lokalene og tilbudene de har på Pukkestad til mange
Aspaas sa hun var fornøyd med dagen og spesielt glad for at det ikke regnet mer.