Koronatiltak i foreningen

På styremøtet tirsdag 15 september godkjente en foreningens koronatiltak. De gjelder inntil videre og er ment for medlemmer og gjester. 

• Du skal registreres med navn og telefon ved ankomst.
• Garderoben er stengt, heng klær på stolen.
• Bruk antibac / håndsprit ved ankomst, under og etter møtet.
• Skjenking av kaffe foretas i pappkrus av vertskapet ved ankomst. Kruset kastes i papiravfall når man går ut.
• Mat skal ikke serveres.
• Plasserte stoler skal ikke flyttes.
• Alle deltakerne må ha god håndhygiene.
• Hold minst 1 meter avstand til hverandre, og ikke bytt plass mens møtet pågår.
• Ingen fysisk nærkontakt mellom deltakerne.
• Er du syk eller har symptomer på influensa/halsbetennelse eller lignende, holder du deg hjemme.

Medlemsmøter og mimretreff er avlyst, mens Åpent Hus avholdes hver tirsdag kl. 10.30 med et innslag med bilder kl. 11. 

Åpent Hus fortsetter med påmelding på tirsdagene kl. 10.30.

I dag, tirsdag, var det 18 stk som deltok på Åpent Hus på Pukkestad. I dag viste leder Svein Olav Løberg filmen Knut Einar Oscarsen har laget om Kaupangutgravningene. Filmen er tidligere vist på NRK. I tillegg viste Løberg bilder fra Tjølling Kirkes 850 års jubileum i 2003.  

Her er visning av film og bilder nettopp ferdig.

Neste tirsdag ( 15 september ) blir det nytt Åpent Hus med bildevisning med åpning kl. 10.30. Samme dag avholdes det styremøte. Styret vil da diskutere aktivitetene framover på Pukkestad. Det er krevende å ha aktiviteter og samtidig kunne ta nødvendige smittevernhensyn.

Bildet er fra filmen om Kaupang og viser utgravningene.
Løberg viste bilder fra Tjølling kirkes 850 års jubileum i 2003. Her ser vi biskopen spasere fra plassen hvor Gaia la til land og opp til Tjølling Kirke. Jubileet samlet veldig mange mennesker.

Vellykket åpning av Åpent Hus tirsdag etter Koronanedstengingen

Tirsdag var første Åpent Hus etter at laget stengte ned aktivitetene 12 mars på grunn av Koronautbruddet. Det var påmelding til samlingen og nødvendige smittevernhensyn var hensyntatt. Jens Petter Rønning viste gamle bilder som ble godt tatt i mot.

Jens Petter Rønning viser bilder. Dette bildet er fra fra høyonna i gamle dager
Her følger flere av de ivrigste av våre medlemmer nøye med på bildene og Jens Petters kommentarer.

Åpent Hus starter opp 1 september kl. 10.30. – Påmelding

Styret besluttet i sitt møte 18 august å starte opp Åpent Hus igjen tirsdag 1 september, Av hensyn til Koronaregelverket må vi ha påmelding til 
post@sandefjordlokalhistoriske.no innen fredag 28 august kl. 18. Oppgi navn og mobilnr.
De påmeldte vil få bekreftelse før tirsdag 1 september. Smittevernhensyn vil bli ivaretatt. Leder Svein Olav Løberg kan kontaktes for nærmere info på tlf. 92807555 

Usikkert når Åpent Hus kan starte opp igjen til høsten

Styret vedtok å utsette beslutningen om når vi kan starte opp med aktivitetene igjen til høsten på sitt styremøte 16 juni. Nytt styremøte er berammet til 18 august. I den Koronasituasjonen vi har nå vil styret se an situasjonen. 

Fra venstre Grethe Verde, Unni Aspaas, Inger Wabø, Karl Einar Schrøder-Nielsen, leder Svein Olav Løberg, Bjørn Hørnes, Øystein Rismyhr og Vidar P. Andresen (deltok i møtet, men ikke på bildet). Henning Aasen hadde meldt forfall til møtet.

Har du gått fra Geirastadir til Sandefjord på ski ?

I disse Koronatider drar sikkert mange til skogs og kanskje til Kodal. Mange av oss ble skysset med buss til Geirastadir for skidag på 60-tallet. Vi gikk så på ski tilbake til Sandefjord Høyere Skole, de som ville. Harald Fevang skriver i en lørdagsside i 2014 at det i 1933 gikk 6  busser med skiturister fra Sandefjord til Kodal. Det var 6 år før Geirastadir Turisthytte ble bygget.
Les Lørdagssiden om Geirastadir i Kodal her

Bildet viser flere busser og mye folk. Vår og sommer kom mange syklende mange syklende til Geirastadir. I sommer blir det nok mye folk i Kodal og i området rundt Heisetra.

Husker du forandringene på Torvet ? Mye er borte og nye bygninger er kommet til.

165 bilder fra et søk i bildebasen kan dere se på linken under. Her finner du bilder med bygninger og torghandel i gamle dager. Dette er en fin måte å få frisket opp hukommelsen på. Bildene kommer opp litt «hulter til bulter»,  men i bildebasen kan dere også sortere på sjangre og emner til høyre for bildene. 
Se 165 bilder fra torvet her

Bildet er utlånt av Henning Aasen og viser torghandel i gamle dager. Bildene viser forandringene i bygninger, butikker og restauranter.

Styret vil diskutere nedstengingen på nytt 16 juni

Styret var tirsdag samlet til styremøte på Pukkestad. Her besluttet de å møtes igjen 16 juni for å vurdere når aktivitetene bør og kan starte opp igjen til høsten. Det var 1 m mellom styremedlemmene fordelt på 3 bord med Antibac på hvert bord. 


Fra venstre Grethe Verde, Unni Aspaas, Inger Wabø, Karl Einar Schrøder-Nielsen, leder Svein Olav Løberg, Bjørn Hørnes og Vidar P. Andresen (fotogra, ikke på bildet).
Henning Aasen og Øystein Rismyhr hadde meldt forfall til møtet.
 
Unni Aspaas som er leder av Unnis Cafe på Pukkestad hadde nok den gjeveste matpakka. Alle hadde med egen mat og drikke.