God stemning på den andre ÅPEN KVELDEN

Flere nye medlemmer og 41 deltok på vår andre åpne kveld torsdag 3 mai. Leder Svein Olav Løberg var tydelig  fornøyd da han ønsket velkommen. Han ba folk studere FØR og NÅ-bildene laget av Otto Aagesen. Bildene er utstilt i lokalet.
   Skolestua og kjøkkenet i annen etasje var det også stor interesse for. Eigil Skalleberg ( nr. 2 fra høyre ) viste rundt og svarte på spørsmål.

Mer
Med kaffe, kjeks og sjokolade gikk praten gikk livlig før møtestart. Leder Svein Olav Løberg orienterte fra en Folkedansefestival i Jugoslavia i 1984 som han hadde skrevet en lørdagsside om. På festivalen var Sandar Leikarring de eneste fra Norge. 10000 tilskuere var tilstede og det var fjernsynssendinger til de fleste land i Europa.

Bildet viser et utsnitt av salen under orienteringen til Svein Olav Løberg.


Bildet viser Harry Rove orientere om Nedre Gokstad gårds kulturhistorie.
Lørdagssiden kan leses ved å gå til toppmenyen «Litt av hvert» og klikke på lørdagssider og så 2017. Lørdagssiden ligger som PDF og er fra Uke 45.

I tillegg viste Vidar P. Andresen 2dre del med bilder fra en rusletur i sentrum. Bildene var satt sammen av Jens Petter Rønning.
Vi antar at det blir fortsettelse med ÅPEN KVELD til høsten p.g.a det gode oppmøtet og den gode stemningen.

Åpen Kveld – Torsdag 3 mai kl. 19.00

Kvelden avholdes på Pukkestad Gård i Hystadveien 21. Tilbudet er for alle, og passer godt for de som er i arbeid og ikke kan være med på Åpent Hus på dagtid tirsdag.
     
En begynner med en kort bildevisning med «rusletur i sentrum» noen tiår tilbake. Bildene er fra senterets bildesamling og plukket ut av Jens Petter Rønning. 2 av senterets lørdagssider i Sandefjords Blad blir omtalt av Svein Olav Løberg og. Harry Rove. Eigil Skalleberg viser rundt og orienterer om Skolestua i annen etasje på Pukkestad. Uformell prat over kaffekoppen og prat omkring bilder noen kanskje har med seg blir en stor del av Åpen Kveld. 1 mars møtte 33 personer. Vel møtt.

Stort oppmøte på første ÅPEN KVELD

5 nye medlemmer og 33 fremmøtte deltok på vår første åpne kveld torsdag 1 mars. Svein Olav Løberg var tydelig  fornøyd da han ønsket velkommen og orienterte om foreningen og aktivitetene.
  
Med kaffe, kjeks og sjokolade gikk praten gikk livlig før møtestart. Til høyre ser vi Harry Rove orientere om våre lørdagssider i Sandefjord Blad. Han gikk nærmere inn på siden Fjordbåter og veiforbindelser hvor han var forfatter. I tillegg viste Vidar P. Andresen bilder fra en rusletur i sentrum. I tillegg var det omvisning i utstillingene for de som ønsket det.
Neste ÅPEN KVELD er 3 mai kl. 19.

Hyggekveld for trofaste medhjelpere

Tirsdag 27 februar var det hyggekveld for medhjelpere på Pukkestad med styret som vertskap. Til sammen var det 33 frammøtte inklusiv styret som koset seg med reker, is og kake. Imponert ble alle av filmen Otto Aagesen har laget om aktiviteter på Pukkestad siden oppstarten.
 
Til venstre ser vi Otto Aagesen som ble takket av Svein Olav Løberg for stor innsats.( Arkivbilde) Til høyre ønsker Svein Olav Løberg velkommen til hyggekvelden. Han takket samtidig alle for innsatsen.

Mer
Svein Olav orienterte om Gaias tur til Miljøkonferansen i Brasil i 1992 og viste bilder fra turen hvor Gaia var innom bl.a. Grønland og New York før de kom til Rio de Janairo. Rekevisen var med i allsangen ledet av Svein Olav Løberg med Unni Aspaas ved pianoet.
 
Til venstre Gaia med «seil» med FN-logo og teksten: Hold løftet: For en bedre verden for alle barn. Til høyre takkes Harald Fevang av som leder av Avisgruppa. Han fikk et bilde fra Fevang i gave av Svein Olav Løberg.

   
Til venstre takkes Aslaug Håland og Turid Klausen for trofast innsats på alle arrangementer og tirsdager i 2017. Til høyre takkes Per Rosen for sin innsats på vedlikehold av Svein Olav Løberg.

Til slutt takket Inger Miskov Larsen leder Svein Olav Løberg for at han svarer ja når han blir spurt. Flere ble nevnt og takket for stor innsats, men var ikke til stede. Et hyggelig arrangement hvor praten gikk lett rundt borda.

Åpen Kveld – Nytt tilbud Torsdag 1 mars kl. 19.00

Kvelden avholdes på Pukkestad Gård i Hystadveien 21. Tilbudet er for alle, og passer godt for de som er i arbeid og ikke kan være med på Åpent Hus på dagtid tirsdag.

En begynner med en kort bildevisning med «rusletur i sentrum» noen tiår tilbake. Bildene er fra senterets bildesamling og plukket ut av Jens Petter Rønning. Senterets lørdagssider i Sandefjords Blad blir omtalt av Harry Rove. Han går dypere inn i et tema enn han har plass til i avisa.
Det blir en kort orientering om Senterets aktiviteter og en kort omvisning med leder Svein Olav Løberg. Uformell prat over kaffekoppen og prat omkring bilder noen kanskje har med seg blir en stor del av Åpen Kveld. Senteret har planlagt en ny kveld 3 mai.

Medlemsvekst og nyoppusset lokale

Årsmøtet tirsdag 13 februar ble avholdt i et nymalt lokale med ny belysning. Styret fikk ros for et triveligere lokale og for stor aktivitet i 2017. Laget har nå 285 medlemmer etter en nettoøkning på 12 medlemmer. Eigil Skalleberg ble valgt til nytt styremedlem etter Lars Flagstad som hadde frasagt seg gjenvalg.
  
Bildet viser fra venstre gjenvalgt leder Svein Olav Løberg og avtroppende nestleder Lars Flagstad. Til høyre nyvalgt styremedlem Eigil Skalleberg.
Unni Aspaas og Ellen Knapp ble gjenvalgt til styret for 2 nye år.
Mer

Av årsrapporten leser vi at det i 2017 ble levert nesten 6000 bilder tilbake til Sandefjords Blad. I foreningens bildearkiv er det i dag nesten 24000 bilder. Mange av disse bildene har leder av bildegruppa Jens Petter Rønning benyttet på de korte bildevisningene hver tirsdag formiddag og til flere bildevisninger på Forsmann-senteret og i 8 ulike foreninger og samlinger.

Stor aktivitet er det også i avisgruppa som leverer lokalhistorisk stoff til 2 sider i Sandefjords Blad hver lørdag. Ny leder i avisgruppen er nå Øystein Rismyhr etter Harald Fevang som fortsetter som medlem av gruppen.

I perioden 22 mai – 7 juni gjennomførte skolegruppa et skoleopplegg «Flinke piker og raske gutter» for 4.trinneti gamle Sandefjord Kommune. Opplegget gir elevene en innføring i skolehverdagen på 1950-tallet.

Foreningen har deltatt i flere møter med de andre historiske foreninger i Sandefjord etter kommunesammenslåingen. I tillegg til å bli bedre kjent er det arbeidet med å få til en brosjyre som presenterer alle de historiske lag i «nye Sandefjord».

I tillegg er det arrangert Åpen Dag på Pukkestad, Julestemning – Åpen Dag og Åpent Hus hver tirsdag formiddag.

Presenterte oss for Innflytterne på lørdag

I forbindelse med Speil-arrangementet i Hjertnes lørdag kveld ble det avholdt kontaktmøte med innflyttere på ettermiddagen hver lag og foreninger fikk presentere seg. Vi var representert med Svein Olav Løberg, Lars Flagstad, Harry Rove og Roar Ellefmo. Mange var interessert og vi fikk vist oss fram, sier Svein Olav Løberg.
    Sandar Historielag og vi stod ved siden av hverandre. Bildet viser leder i Sandar Historielag Inger Lise Fevang Jensen.

Historiske Sandefjord på Vestfoldarkivet

20 personer fra de historiske laga i Sandefjord fikk orientering av Marit Slyngstad om tjenestene fra og oppgavene for Vestfoldarkivet på Pinsle, onsdag kveld. Etter dette ble det avholdt møte hvor en drøftet sluttføring og trykking av en brosjyre om det historiske Sandefjord. Brosjyren har fått støtte fra Sandefjord Kommune og vil foreligge rundt 1 april.


Til venstre ser vi Marit Slyngstad informere om arkivet. Til høyre ser vi møteleder Lars Flagstad takke Slyngstad med en vel fortjent blomsterbukett.

Stor forskjell på julematen under krigen og nå

Unni Aspaas og Aase Linaa fortalte om vanskelighetene med å skaffe julemat under krigen på Pukkestad lørdag. Det var vanskeligst på slutten av krigen med rasjoneringskkort på sukker, brødmerker, fiskekort, kjøttkort, klesmerker og skomerker. I avisen var det mange annonser hvor folk ville bytte for eksempel barnetøy mot matvarer.
    
Til venstre sitter Unni Aspaas mens Aase Linaa forteller om sine opplevelser under krigen. Hun var 9 år da krigen startet.
I tillegg skapte julesangene og visning av gamle julekort god julestemning. Det topper seg  når en også får julekake og god kaffe.

Mer
De fleste av tilhørerne hadde ikke selv opplevd krigen. De lyttet derfor andaktig til hva Aspaas og Linaa fortalte. Kaffe og sjokolade var det nærmest umulig å få tak i på slutten av krigen. Familiene dyrket poteter og grønnsaker i hagene og de hadde kaniner og noen hadde et par griser.

Aspaas og hennes mor sparket fra Eik til Ramnes for å bytte til seg mat mot jubileumssanger som hennes tante var flink til å lage. På veien hjem ble de stoppet av tyskerne, men de beholdt maten de hadde byttet til seg i Ramnes på en gård.
Det ble julemiddag med ribbe, mye surkål og hermetiske pærer til dessert, fortalte Aspaas. Vanligvis hadde vi ofte mye grønnsaker og kålrabi som var stekt i tran.

Svein Olav Løberg ledet allsangen mens Unni Aspaas spilte piano.