Alf Folmer trakk fullt hus på Atlantic med kåseriet om Hvalfangst på Syd Georgia, uteliv i Cape Town og livet i Sandefjord fra 1904 – 1945

Folmer fortalte levende og humoristisk fra sin fars dagbok; om livet på Syd Georgia, om havnebesøk i Cape Town og om sitt eget liv i Oslo og hos sin bestemor i Prinsensgate i Sandefjord. Han besøkte oss på Pukkestad 15 juni med det samme kåseriet som vi gjentok her for at flere skulle få høre Folmer. Bildet under viser Alf Folmer før foredraget begynte. ( klikk på bildene)
      
På bildet til høyre får leder Svein Olav Løberg overrakt filmen av Alf Folmer. Til venstre Inger Wabø som initiativtaker til møtet og nestleder Eigil Skalleberg overvåker det hele.
Mer

Her kan dere lese reportasjen fra kåseriet Alf Folmer holdt 15 juni.
Klikk her for artikkel

Salen var tydelig imponert av Alf Folmer som 97 år kjører fra Stockholm og viser bilder og kåserer uten manus. Likeledes at han han flere prosjekter på gang. Bl.a. en fotoutstilling i Karlstad i januar og ei bok om hans yrkesliv.
Under følger flere bilder fra kåseriet

  
Bildet til venstre viser Alf og foreldrene ca 1925.Til høyreser vi  bestemor Anna og bestefar Adolf.

     
Til venstre Alf sin far Edvin nederst til høyre. Fotografert i Cape Town i ca. 1923. Til høyre er vi på hvalbåt  med far Edvin til venstre og Harald til høyre.

   
Til venstre Synnøve som han fotograferte med fotoapparatet han fikk til konfirmasjonen i 1935. 65 år senere fotograferte han henne igjen. Hun var den vakreste jenta i gården sa Alf. Til høyre ser vi at Alf hadde flysertifikat. En buss han hadde brukt i jobben som arkitekt gjorde han om til campingbuss.
  
På bildet ønsker Svein Olav Løberg velkommen til møtet, mens Alf Folmer gjør klar PC-en.

Mange av de frammøtte sa de vil besøke fotoutstillingen Alf Folmer setter opp i Karlstad i januar med bilder fra hans reiser til stormaktene USA, Russland og China. Så begeistret var dem.

Viking Voyage 2005 – Løberg viste bilder på Åpent Hus

Tirsdag 21 august var vi i gang igjen med Åpent Hus på tirsdagene. Svein Olav Løberg viste bilder og fortalte  om turen til Gaia til Irland, England, Nederland m.m.
   
Seilasen tok 10 uker fordelt på 6 etapper. Løberg var med på 2 av etappene. På bilde 2 ser vi at en mann holder utkikk, mens flere sover på  dekk. De 25 fremmøtte fikk høre spennende episoder fra Gaia startet med båtkortesjen 23 juni til Gaia var hjemme igjen 10 uker senere.

God stemning på den andre ÅPEN KVELDEN

Flere nye medlemmer og 41 deltok på vår andre åpne kveld torsdag 3 mai. Leder Svein Olav Løberg var tydelig  fornøyd da han ønsket velkommen. Han ba folk studere FØR og NÅ-bildene laget av Otto Aagesen. Bildene er utstilt i lokalet.
   Skolestua og kjøkkenet i annen etasje var det også stor interesse for. Eigil Skalleberg ( nr. 2 fra høyre ) viste rundt og svarte på spørsmål.

Mer
Med kaffe, kjeks og sjokolade gikk praten gikk livlig før møtestart. Leder Svein Olav Løberg orienterte fra en Folkedansefestival i Jugoslavia i 1984 som han hadde skrevet en lørdagsside om. På festivalen var Sandar Leikarring de eneste fra Norge. 10000 tilskuere var tilstede og det var fjernsynssendinger til de fleste land i Europa.

Bildet viser et utsnitt av salen under orienteringen til Svein Olav Løberg.


Bildet viser Harry Rove orientere om Nedre Gokstad gårds kulturhistorie.
Lørdagssiden kan leses ved å gå til toppmenyen «Litt av hvert» og klikke på lørdagssider og så 2017. Lørdagssiden ligger som PDF og er fra Uke 45.

I tillegg viste Vidar P. Andresen 2dre del med bilder fra en rusletur i sentrum. Bildene var satt sammen av Jens Petter Rønning.
Vi antar at det blir fortsettelse med ÅPEN KVELD til høsten p.g.a det gode oppmøtet og den gode stemningen.

Åpen Kveld – Torsdag 3 mai kl. 19.00

Kvelden avholdes på Pukkestad Gård i Hystadveien 21. Tilbudet er for alle, og passer godt for de som er i arbeid og ikke kan være med på Åpent Hus på dagtid tirsdag.
     
En begynner med en kort bildevisning med «rusletur i sentrum» noen tiår tilbake. Bildene er fra senterets bildesamling og plukket ut av Jens Petter Rønning. 2 av senterets lørdagssider i Sandefjords Blad blir omtalt av Svein Olav Løberg og. Harry Rove. Eigil Skalleberg viser rundt og orienterer om Skolestua i annen etasje på Pukkestad. Uformell prat over kaffekoppen og prat omkring bilder noen kanskje har med seg blir en stor del av Åpen Kveld. 1 mars møtte 33 personer. Vel møtt.

Stort oppmøte på første ÅPEN KVELD

5 nye medlemmer og 33 fremmøtte deltok på vår første åpne kveld torsdag 1 mars. Svein Olav Løberg var tydelig  fornøyd da han ønsket velkommen og orienterte om foreningen og aktivitetene.
  
Med kaffe, kjeks og sjokolade gikk praten gikk livlig før møtestart. Til høyre ser vi Harry Rove orientere om våre lørdagssider i Sandefjord Blad. Han gikk nærmere inn på siden Fjordbåter og veiforbindelser hvor han var forfatter. I tillegg viste Vidar P. Andresen bilder fra en rusletur i sentrum. I tillegg var det omvisning i utstillingene for de som ønsket det.
Neste ÅPEN KVELD er 3 mai kl. 19.

Hyggekveld for trofaste medhjelpere

Tirsdag 27 februar var det hyggekveld for medhjelpere på Pukkestad med styret som vertskap. Til sammen var det 33 frammøtte inklusiv styret som koset seg med reker, is og kake. Imponert ble alle av filmen Otto Aagesen har laget om aktiviteter på Pukkestad siden oppstarten.
 
Til venstre ser vi Otto Aagesen som ble takket av Svein Olav Løberg for stor innsats.( Arkivbilde) Til høyre ønsker Svein Olav Løberg velkommen til hyggekvelden. Han takket samtidig alle for innsatsen.

Mer
Svein Olav orienterte om Gaias tur til Miljøkonferansen i Brasil i 1992 og viste bilder fra turen hvor Gaia var innom bl.a. Grønland og New York før de kom til Rio de Janairo. Rekevisen var med i allsangen ledet av Svein Olav Løberg med Unni Aspaas ved pianoet.
 
Til venstre Gaia med «seil» med FN-logo og teksten: Hold løftet: For en bedre verden for alle barn. Til høyre takkes Harald Fevang av som leder av Avisgruppa. Han fikk et bilde fra Fevang i gave av Svein Olav Løberg.

   
Til venstre takkes Aslaug Håland og Turid Klausen for trofast innsats på alle arrangementer og tirsdager i 2017. Til høyre takkes Per Rosen for sin innsats på vedlikehold av Svein Olav Løberg.

Til slutt takket Inger Miskov Larsen leder Svein Olav Løberg for at han svarer ja når han blir spurt. Flere ble nevnt og takket for stor innsats, men var ikke til stede. Et hyggelig arrangement hvor praten gikk lett rundt borda.

Åpen Kveld – Nytt tilbud Torsdag 1 mars kl. 19.00

Kvelden avholdes på Pukkestad Gård i Hystadveien 21. Tilbudet er for alle, og passer godt for de som er i arbeid og ikke kan være med på Åpent Hus på dagtid tirsdag.

En begynner med en kort bildevisning med «rusletur i sentrum» noen tiår tilbake. Bildene er fra senterets bildesamling og plukket ut av Jens Petter Rønning. Senterets lørdagssider i Sandefjords Blad blir omtalt av Harry Rove. Han går dypere inn i et tema enn han har plass til i avisa.
Det blir en kort orientering om Senterets aktiviteter og en kort omvisning med leder Svein Olav Løberg. Uformell prat over kaffekoppen og prat omkring bilder noen kanskje har med seg blir en stor del av Åpen Kveld. Senteret har planlagt en ny kveld 3 mai.

Medlemsvekst og nyoppusset lokale

Årsmøtet tirsdag 13 februar ble avholdt i et nymalt lokale med ny belysning. Styret fikk ros for et triveligere lokale og for stor aktivitet i 2017. Laget har nå 285 medlemmer etter en nettoøkning på 12 medlemmer. Eigil Skalleberg ble valgt til nytt styremedlem etter Lars Flagstad som hadde frasagt seg gjenvalg.
  
Bildet viser fra venstre gjenvalgt leder Svein Olav Løberg og avtroppende nestleder Lars Flagstad. Til høyre nyvalgt styremedlem Eigil Skalleberg.
Unni Aspaas og Ellen Knapp ble gjenvalgt til styret for 2 nye år.
Mer

Av årsrapporten leser vi at det i 2017 ble levert nesten 6000 bilder tilbake til Sandefjords Blad. I foreningens bildearkiv er det i dag nesten 24000 bilder. Mange av disse bildene har leder av bildegruppa Jens Petter Rønning benyttet på de korte bildevisningene hver tirsdag formiddag og til flere bildevisninger på Forsmann-senteret og i 8 ulike foreninger og samlinger.

Stor aktivitet er det også i avisgruppa som leverer lokalhistorisk stoff til 2 sider i Sandefjords Blad hver lørdag. Ny leder i avisgruppen er nå Øystein Rismyhr etter Harald Fevang som fortsetter som medlem av gruppen.

I perioden 22 mai – 7 juni gjennomførte skolegruppa et skoleopplegg «Flinke piker og raske gutter» for 4.trinneti gamle Sandefjord Kommune. Opplegget gir elevene en innføring i skolehverdagen på 1950-tallet.

Foreningen har deltatt i flere møter med de andre historiske foreninger i Sandefjord etter kommunesammenslåingen. I tillegg til å bli bedre kjent er det arbeidet med å få til en brosjyre som presenterer alle de historiske lag i «nye Sandefjord».

I tillegg er det arrangert Åpen Dag på Pukkestad, Julestemning – Åpen Dag og Åpent Hus hver tirsdag formiddag.