Visning av Widerøebilder på Helgerød

Fredag kveld viste Vidar P. Andresen bilder tatt av Widerøe på årsmøtet i From og Helgerød Grunneierlag. Det var stort engasjement fra de 30 frammøtte. Kommentarene satt lett etter god rådyrmiddag. På den gamle Helgerød Skole var det bare 4-5 som hadde gått. ( Klikk på bildene ). 6 nye medlemmer ble det også utover kvelden.
  
Mer

Møtet fant sted i  et flott lokale tilhørende familien Abrahamsen i Nesskogen 30 innredet i uthuset. Under ser vi gamle Helgerød Skole som var i drift til 1959.

 

Mikrofilmleser og mikrofilm med årganger av Sandefjords Blad

Foreningen har mottatt mikrofilm og mikrofilmleser fra Sandefjords Blad. Avisa hadde ikke lenger bruk for utstyret. Gaven er vi veldig takknemlig for, sier leder Svein Olav Løberg og leder av bildegruppa Jens Petter Rønning.

Her ser vi fra venstre Svein Olav Løberg, Roar Ellefmo og Lars Flagstad studere utstyret vi har fått av avisa.
Mikrofilmene som ligger i de 2 arkivskapene inneholder avisene fra 1872 til 2011.
Ellers var det i dag dugnad med rydding i kjeller og i skolestuen i andre etasje på Pukkestad. ( Derfor har Ellefmo kjeledressen på ).