Avisklisjeer brukt i avisa er tatt vare på

Noen gamle avisklisjeer er tatt vare på når gammel trykkerimaskin i kjelleren på lokalet vårt Pukkestad er blitt fjernet. Mange klisjeer har Vestfoldmuseet sikret seg.  Henning Aasen og Roar Ellefsmo har gjort en kjempeinnsats med å fjerne ca 6000 kg med bly, jern, sink og kobber. Under ser vi bilder av klisjeene som lages speilvendt.

Klisjeene er her montert opp på ei ramme laget av Henning Aasen.
Her har vi speilvendt klisjeene så det blir leselig.

Svein Olav Løberg valgt til ny leder på årsmøtet tirsdag.

Svein Olav Løberg ble valgt til leder på årsmøtet tirsdag kveld. Han etterfølger Grethe Verde som hadde frasagt seg gjenvalg. Verde fortsetter som styremedlem. Løberg kjenner foreningen godt etter 8 år i styret, hvorav 7 år som leder. Nye i styret ble Øystein Rismyhr og Inger Wabø. 

27 stemmeberettigede deltok på årsmøtet. Møtet ble ledet av Atle Sandberg.

Foreningen har 300 medlemmer og stor aktivitet med Åpent Hus hver tirsdag. På disse populære arrangementene er det bildevisninger eller annet innslag hver gang. I tillegg holdes det mimrekvelder med bilder, Åpne Kvelder og medlemskvelder. I årsberetningen takker styret medlemmene for stor oppslutning om arrangementene. 

Årsmøtet holdes tirsdag 18 februar kl. 18.00 på Pukkestad

Valgkomiteen leverte sin innstilling allerede før nytt år. De foreslår Svein Olav Løberg valgt som ny leder etter Grethe Verde som har frasagt seg gjenvalg. Løberg var leder i 7 år før Verde ble valgt i fjor. Verde fortsetter i styret. Som nye i styret  foreslås Inger Wabø og Øystein Rismyhr. 
Ellen Knap, Inger Miskov Larsen og Roar Ellefsmo hadde frasagt seg gjenvalg til styret. Vanlige årsmøtesaker og visning av bilder fra fjorårets aktiviteter. Vel møtt.

Bildet er fra fjorårets årsmøte: Grethe Verde takker Svein Olav Løberg for innsatsen og overrakte han et bilde som et varig minne fra innsatsen for laget gjennom mange år.

Flommen høsten 1987

Høsten 1987 hadde vi også mye vann opp i gatene i Sandefjord fortalte Jens Petter Rønning på Åpent Hus nylig. Her ser vi bilde han viste med særdeles høy vannstand i 1987. Jfr. den høye vannstanden vi hadde nylig.

Fra flommen eller høyvannet høsten 1987 utenfor Kurbadet i Thor Dahls gate.

Isfiske i mars 1987 også helt ute på iskanten

Det var trygg is i fjorden i mars 1987, fortalte Jens Petter Rønning under bildevisningen på siste Åpent Hus. Likevel var det noen som også fisket helt på iskanten. Da isen var gått ble det store fangster av bl.a. sild.

Noen fisket og noen syklet som bildet viser.
Bildet er uskarpt, men en ser fiskere helt ytterst på iskanten. De er ikke redde.

Rønning viste også bilder av store sildefangster, oppmåling av sild med skjeppe og fisking på brygga. Se flere bilder ved å trykke på mer.

Mer

 

Fisking på brygga i september 1948.
Mye sildi kasser.
Her måler en silda i antall skjepper.
Kilgata ca 60 år siden med Berggren fiskemottaki bakgrunnen.
Her veies antakelig vinnertorsken i en fiskekonkurranse.

Bildevisningen vakte mange minner for alle på siste Åpent Hus på Pukkestad.

Presenterte oss for Innflytterne på Rådhuset

Lørdag 1 februar inviterte Kommunen årets innflyttere til et innflytterarrangement før Kulturarrangemetet Speil i Hjertnes. Vi deltok der sammen med Sandar Historielag og andre organisasjoner.

Til høyre på bildet står vår leder Grethe Verde. Hun betjente standen sammen med Svein Olav Løberg. Det var 24 foreninger som presenterte seg for innflytterne.

Kommunen informerte de nye innbyggerne om Sandefjord med ordføreren i spissen. Etter dette var det organisasjonenes time med stands og anledning til å knytte kontakter og stille spørsmål. Kulturarrangementet SPEIL med underholdning og utdeling av kommunale priser ble foretatt i Hjertnes som avslutning på kvelden.

Her mottar Gunnar Kjell Hansen kommunens ærespris av fra venstre Ida Cathrine Nilsen, Tor Hansen og Hanne Børresen. Hansen har vært friidrettstrener i over 40 år. Det ble utdelt flere priser, bl.a. kulturpris, idrettspris, barne- og ungdomspris, inkluderingspris og frivilligpris

Se flere bilder under MER under

Mer


Nesten full sal under utdeling av prisene.
Røshnes jazzband under konserten.
Sandefjord Storband ledet av Hans Mathisen.
Takk til Svein Olav Løberg for flotte bilder.
De nye innbyggerne i kommunen fikk en fin og nyttig kveld med både mye informasjon om kommunen, presentasjon av 24 lag og foreninger og til slutt et flott arrangement i Hjertnes.

Tømmeret fra Jåberg Stasjon ble til hyttetun i Uvdal

I 1991 ble det bestemt at Jåberg Stasjon skulle tas ned. En mann kjøpte tømmeret og hadde planer om å sette opp hytter i Sandvika. Han døde dessverre. Tømmeret ble avertert til salgs i Aftenposten. Inger Miskov Larsen og dattera Marit fortalte på Pukkestad tirsdag at familien kjøpte tømmeret. Dette ble til hyttetun i Uvdal.

Bilde av Jåberg stasjon ca 1948.
Her på hyttetunet er det ikke innlagt vann eller strøm. Barnebarna kommer til et stille sted, sa Inger

Ved å klikke på mer under får dere se flere bilder. Bilder Inger og Marit viste på Pukkestad, tirsdag formiddag. Tegninger ble laget og stokkene skåret til i Sandefjord etter tegningene. Deretter ble stokkene fraktet til Uvdal med lastebil. De siste 300 m ble tømmeret fraktet med snøscoter.

Mer

I dag er det 3 bygg. Hytta, anneks og utedo med vedskjul.
Her ser vi mannen til Inger Pål gjøre klart tømmer. Han hadde tatt laftekurs.
Her er annonsen Inger fant i Aftenposten.
Datter Marit til venstre og Inger Miskov Larsen etter bildevisningen, som var svært populær. Stor arbeidsinnsats med å få flyttet «stasjonen» til fjells.
  

Stor interesse for mimrekvelden om Østerøya – Alle kom ikke inn for å høre Eigil Skalleberg

Torsdag kveld måtte flere dra hjem uten å komme inn på mimrekvelden på Forsmannsenteret, om Østerøya. Det var Eigil Skalleberg som mimret fra sin oppvekst på 50 tallet. Han fortalte at han kjørte melk til meieriet med hest og kjerre. Den hadde jernhjul. Han understreket samholdet ute på Østerøya.  

Eigil Skalleberg startet med å følge bussen fra Aagards plass utover til Østerøya. Det var ikke mange som hadde bil på 50 – tallet.
Et bilde med ei tønne på toppen av Tønsberg tønne ytterst på Østerøya. Kanskje er det forklaringen på navnet Tønsberg tønne, sa Eigil Skalleberg

Se flere bilder fra visningen under Mer

 

Dette gjerdet stoppet folk ytterst på Østerøya, mens jeg vokste opp. Men det hendte vi kom oss under gjerdet, sa Eigil Skalleberg. På bildet ser vi Helge Bonden. I dag er gjerdet revet og en populær tursti er anlagt ut til Tønsberg Tønne.
Bildet her er fra Skjellvika antakelig på 60-tallet siden campingsengene er tatt i bruk, antok Eigil Skalleberg.
Her er bilde av Bjørg Deinboll som var en grunder. Hun satte i gang med vevstue og laget møbelstoffer med flere ansatte. Hun dro til Australia og importerte sau med spesiell ull. De kunne gå ute hele året.
Her er Eigil som holder lillesøster, mens faren ordner med hesten.
Stiger Pensjonat bygd rundt århundreskiftet. Hit kom det mange badegjester om sommeren ofte fra hovedstaden. Eigil fortalte at han 11 år gammel solgte moreller til badegjestene for å tjene penger til å kjøpe gear på sykkelen.
Østerøy Skole feiret 100 år i 1983. Noen år senere ble skolen lagt ned og elevene overført til Helgerød Skole.
Fru Gøndal og Leif Hustad var lærere på skolen. Hustad kom kjørende med motorsykkel med sidevogn fra Bjerkvik i Nordland med kone og 2 barn. Han ga den engelskundervisning på ettermiddagen siden engelsk ikke var inne i lærerplanen på landsfolkeskolene.
Dette er luftfoto over Flautangen. Her var det et lite gårdsbruk. I dag er det bygget en gapahuk der pekestokken peker. Fin badeplass og natursti er anlagt .
Ytterst på Østerøya lå Helle Minkgård som hadde 3-4000 mink. Her jobbet Eigil mye i ungdommen. Naphaug var i en årerekke bestyrer her.
Eigil avsluttet begynte med en historie av Odd Børresen om hukommelse. Eigil hadde 110 bilder som Jens Petter Rønning «kjørte» for han. Eigil fortalte lunt og positivt om Østerøya og mange av personene der. Eigil fikk stor applaus for mimringen. Han var svært godt forberedt.

Østerøya – tema på ny mimrekveld på Forsmann 23 januar kl. 18

Eigil Skalleberg mimrer denne gang med bilder og minner om «Østerøya fra Busk til Tønsberg tønne. Hjelp til å skaffe bilder har han fått av Jens Petter Rønning.

Stiger Pensjonat hadde mange badegjester fra hovedstaden.

Det blir minner fra 1950-årene og « litt til». Fortellinger og små historier om gårder, gårdsdrift, steder, lek, skolegang, mennesker , «badegjester» med mere.

Fru Gøndal og Hustad som var lærere på Østerøya først på 50-tallet.

Sandefjordsrennet på 70 og 80-tallet

Tirsdag var det første Åpent Hus etter nyttår. Jens Petter Rønning viste da en del bilder fra Sandefjordsrennet på 70 og 80-tallet. Utstyret var enkelt og floursmøring var ennå ikke tatt i bruk. Åpent Hus har vi hver tirsdag mellom kl. 10.30 og 13.30. Det er bildevisning eller et annet innslag ca kl. 11.30, hver gang.

Her ser vi Tom Horntvedt, Stokke i Sandefjordsrennet i 1983. Skøyting ser det ut til at han har begynt med.

Om det er klager til smøreren vites ikke, men her er det tydelig at ikke alle har det så travelt som i verdenscupen i dag. Se bildet under.

I Sandefjordsrennet var det innlagt skyting. Bilde kan du se under MER

Mer

 

Våpenet lå på standplass og på bildet får en deltaker instruksjon og hjelp før skyting.
Her ser vi en hjemmelaget ropert. Antar det er av papp.

Vinteren har blitt mer ustabil de siste årene og vanskelig å arrangere et slikt skirenn lokalt. På Vindfjell er det derimot skiføre i følge avisa. Flere av de fremmøtte på Åpent Hus tirsdag så vi bilder av og da var de omtrent 40 år yngre.
Men skirenn er det på fjernsynet hele vinteren.