Flere bilder fra årsmøtet 12 februar

Her har styremedlem Unni Aspaas takket avtroppende leder Svein Olav Løberg etter 8 år som leder på vegne av hele foreningen. Unni har vært med fra begynnelsen av i 2009 og sittet i interimstyret. Hun sa det har vært en fin tid med Svein Olav som leder. Det har vært hyggelig på styremøtene og alle har fått sagt sitt.
Her takkes avgående styremedlem Harry Rove av Svein Olav Løberg for sin innsats i styret gjennom 4 år. Rove var iderik og pådriver i styret for bl.a. oppgradering av lokalene. Rove sitter også i styret for Sandar Historielag.
Atle Sandberg ledet årsmøtet med stødig hånd og opplyste som revisor at foreningen har en god økonomi.
Her et bilde fra det bakerste bordet med fra venstre Jan Erik Waggestad, Even Haughem, Anders Haukaas, Harry Rove og Anders Henrik Sandberg.
Nå er årsmøtet slutt og kassene «telles opp». Fra venstre Grethe Verde, Turid Klausen og Unni Aspaas.
Etter årsmøtet og maten presenterte Anders Haukaas ny link på hjemmesiden vår kalt Bokhylla. Her har Sandefjord Lokalhistoriske Senter (SLS)  samlet oversikt over bøker, hefter, filmer, lørdagssider fra Sandefjords Blad og kulturminner fra Sandar historielag

Medlemsvekst og svært aktivt år i 2018

2018 var et aktivt år for foreningen med mange arrangementer, bildebehandling og produksjon av «lørdagssider» med lokalhistorisk stoff i Sandefjords Blad. Medlemstallet økte med 22 medlemmer sist år. Ved nyttår var vi 307 medlemmer. Nytt i 2018 var forsøket med 4 Åpne Kvelder som ble vellykket.

Her er bilde fra årsmøtet tirsdag hvor det møtte 27 personer. Fremst ser vi fra venstre nytt styremedlem Karl Einar Schrøder-Nielsen og nestleder i Sandar Historielag Arne W. Gregersen

I året er det foretatt en oppgradering av lokalet på Pukkestad både nede i første etasje og i annen etasje med ny belysning og oppsetting av nye hyller. Det er videre montert «hørselsslynge» i første etasje.

Grethe Verde valgt til ny leder etter Svein Olav Løberg – Store utskiftninger i styret

Grethe Verde ble valgt til ny leder på årsmøtet på Pukkestad i går kveld etter Svein Olav Løberg som frasa seg gjenvalg etter 8 år som leder. Nye i styret ble Henning Aasen, Karl Einar Schrøder Nilsen og Bjørn Hørnes. Gjenvalg var det på Roar Ellefmo, Inger Miskov Larsen og Vidar P. Andresen. Unni Aspaas og Ellen Knap var ikke på valg.

Grethe Verde takker her Svein Olav Løberg for hans innsats gjennom 8 år som leder og overrakte han et bilde. Løberg fortsetter som bilderedaktør i avisgruppa.

Det kommer mer stoff fra årsmøtet i morgen.

Minner om årsmøtet tirsdag 12 februar kl. 18.00 på Pukkestad

I tillegg til årsmøtesakene blir det vist noen bilder fra siste års aktiviteter og det blir orientert om BOKHYLLA som skal legges ut på nettsiden etter hvert. Den består av en oversikt over lokalhistorisk litteratur med forfattere. I tillegg blir det litt sang, mat og sosialt samvær.

Styremedlem Grethe Verde foreslåes som ny leder etter Svein Olav Løberg som har frasagt seg gjenvalg.


Henning Aasen, Karl Einar Schrøder Nilsen og Bjørn Hørnes foreslås som nye styremedlemmer. Leder Svein Olav Løberg, Eigil Skalleberg og Harry Rove har frasagt seg gjenvalg.

Styret ønsker alle vel møtt.

Stuvende fullt i storsalen da andre del av «Bugården» ble vist i går.

Radarparet Rønning og Oustorp klar til bildevisning

Rundt 100 personer kom på Forsmannsenteret for å se på bilder og høre om forskjellige aktiviteter i Bugårdsparken. Radarparet Knut Oustorp og Jens Petter Rønning hadde denne gangen tatt for seg aktiviteter fra bl.a. parkeringsplassen, Bugårdsdammen, svømmeanlegget og isbanene. Vi fikk se at 17. mai toget gikk til Bugårdsparken rundt 1960, og at «Helgenen» (Roger Moore) sto på den flotte scenen som var bygget for ham under «Hus og Hjem» arrangementet i 1965. Og vi fikk et møte både med Smukkerud og vår alles, kjære Gunnar.

Ut fra reaksjonene under og etterpå, er disse mimretreffene noe folk setter pris på.

Årsmøtet avholdes tirsdag 12 februar kl. 18.00 på Pukkestad

Innkalling med sakliste er sendt ut til medlemmene innen fristen som er en måned før årsmøtet enten på epost eller pr post. På møtet blir det også litt sang, mat og visning av nyhet på nettsiden vår kalt Bokhylla. Saklisten er i samsvar med vedtektene som dere finner i linkrekken OM OSS.
Vel møtt

Bildet er fra årsmøtet i 2018 hvor Harald Fevang til venstre ble tildelt et bilde av leder Svein Olav Løberg for mangeårig ledelse av avisgruppa.

Juleavslutning for Bildegruppa – 27000 bilder totalt

På juleavslutningen for Bildegruppa tirsdag kveld opplyste leder av bildegruppa Jens Petter Rønning at foreningen har 27000 bilder til ulikt bruk. 20000 av disse er Sandefjords Blad bilder. Disse er skannet og tekstet av bildegruppa gjennom flere år.
 
Bildene er fra juleavslutningen. Til høyre viser Jens Petter Rønning dataprogrammet han benytter for systematisering av bildene.
Rønning opplyste at det er levert over 2000 bilder til Sandefjords Blad i 2018 og at gruppen har nok arbeid med bilder fra avisen også i 2019.