Otto Aagesen demonstrerte søking i vår bildebase

Tirsdag formiddag, på Åpent Hus, demonstrerte Otto Aagesen bruken av vår bildebase. 4754 bilder er foreløpig lagt ut på basen. Basen er søkbar. Totalt har foreningen nå samlet ca. 30000 bilder.  Det er nå viktig å få lagt flere bilder ut på basen slik at de blir tilgjengelig for flere, sa Aagesen.

Her demonstrerer Otto Aagesen søking på basen og svarte på spørsmål.

Du kommer lettest inn i basen fra forsiden av nettsiden vår under linken BILDER. Inne i basen kan du klikke på frisøk øverst. En kan videre klikke på avansert søk og for eksempel søke på person, sted, fotograf, emneord og ei rullgardin med motivtype. En kan også avgrense søket i tid.

Etter et søk kan en avgrense søket videre til høyre i skjermbildet. Det gjelder både i sjangre og i emner. Øvelse gjør mester.

Otto Aagesen har gjort en meget stor jobb med oppbyggingen av bildebasen. Her viser han fram noen før og nå bilder som Aagesen har laget.  Flere av disse er utstilt i våre lokaler på Pukkestad.

Bildebasen ble åpnet høsten 2012. Den har kommet i stand gjennom et samarbeid mellom oss og Sandefjord Bibliotek.

Bildebasen har to hovedmål: Å gi Sandefjords innbyggere mulighet til fotografiske tilbakeblikk. Dernest å gi varig beskyttelse og trygg oppbevaring av fotografier som ellers kan gå tapt for ettertidens generasjoner. Foreningen trenger flere personer som kan bli med på laget for å få lagt flere bilder ut på basen understreket Aagesen på demonstrasjonen tirsdag.

Vellykket Langfredags-arrangement på Pukkestad

700 – 800 mennesker var innom Pukkestad mellom kl. 12 – 16 langfredag. Det var Fjorden Sanitetsforening, Røde Kors og Kirkens Bymisjon i tillegg til oss som åpnet husene for alle. Mye folk samlet seg ute i det fine været.

Folk koste seg i solskinn med gratis vafler, pølser, saft og kaffe.

Hos oss i Lokalhistorisk Senter stekte Unni Aspås vafler, Vidar P. Andresen viste film og Svein Olav Løberg var ivrig omviser i våre ulike avdelinger.

Unni Aspaas hadde hendene fulle hele tiden med kaffekoking og steking av vafler. Mange barnefamilier var innom så vaflene gikk unna.

Det er tydelig at det er behov for et slikt arrangement på en stille dag som langfredag er.

Mer

Her ser vi Svein Olav Løberg til venstre i samtale med en besøkende i utstillingen i 2dre etasje.

Flere var interessert i film om hvalfangst siden fedrene hadde vært på hvalfangst. Barna var veldig interessert i slangene på glass i skolestua. Telefon med tallskive på var også veldig interessant for barna. det hadde dem ikke sett før.

Deilig syntes mange det faktisk var å slappe av i skyggen på denne fine påskedagen

Styret har konstituert seg

Styret har konstituert seg etter at Grethe Verde ble valgt til ny leder på årsmøtet i februar. Nestleder ble Bjørn Hørnes, sekretær Vidar P. Andresen og kasserer ble Grethe Verde. Erling Riis fører regnskapet og betaler regningene.

Fra venstre Ellen Knap, Inger Miskov Larsen, Roar Ellefmo, Grethe Verde, Unni Aspaas, Henning Aasen, Vidar P. Andresen og Bjørn Hørnes. Karl Einar Schrøder-Nielsen hadde forfall til møtet.

På møtet 9 april diskuterte styret ytterligere arbeidsdeling og oppgaver for styremedlemmer og gruppeledere framover. En del personer er på plass, men saken blir diskutert videre på neste styremøte 30 april.

Orienterte om Hasle og oppveksten der på 50-tallet

Gunnlaug Riis Aakerholt orienterte tirsdag formiddag på Åpent Hus om Hasle og sin oppvekst der på 50-tallet. Flybilder og bilder fra eget album fulgte framføringen.

Gunnlaug Riis Aakerholt fotografert ved inngangsdøra etter kåseriet.


Her ser vi Hasle antatt på 50 – tallet. Øverst til venstre ser vi gården familien Riis kjøpte i 1948 og flyttet til i 1949. I dag bor broren til Gunnlaug Erling på gården.
Mer

Her Gunnlaug nederst til høyre. Bildet er fra 3 klasse i 1952. Lærer er Helene Feen.
Mer


Gunnlaug fortalte om skiaktivitetene om vinteren i Sandkollen. Der var det konkurranse imellom de ulike skolene i området. Selv hadde hun hoppet 12 m i Sandkollen.

Her er et bilde fra 50 tallet. Gunnlaug til høyre. Venninnen Unni hadde langbukse og kun 1 stav.
Først kjøpte Riis en traktor med jernhjul sammen med Halvor Kjærås. Bildet viser en David Brown traktor med en moderne høysvans. På traktoren sitter Willy Benjaminsen og lillesøsteren til Gunnlaug.

Gunnlaug fortalte at hun tok toget fra Hasle til Skiringsal Folkehøgskole. Toget stoppet på Hasle den gangen.

Gunnlaug begynte å arbeide hos Ekheim Gartneri på Hasle. Hun fortalte videre om menneskene på Hasle på 50-tallet, noe de i salen ivrig kommenterte og supplerte. Takk til Gunnlaug.

Leif Aasen – En stor oppfinner og bedriftseier

Far etablerte firmaet Norsk Leketøy i 1942. Holdt til i Prinsens gate 3 nedenfor torget i Larvik, ved siden av radioforretningen til Karl Mørjerød. Prinsekvartalet er der i dag, fortalte sønnen Henning på Åpent Hus tirsdag.

Henning Aasen viste bilder og fortalte om sin far Leif Aasens liv og virke.

Treverk var omtrent det eneste materalet som var å få tak i den gangen. Haugen på Bommestad hadde trevareverksted. På bestilling fra far saget, dreiet og freste han emner til forskjellige leketøy. I tillegg til far selv, var arbeidsstokken i firmaet hjemmearbeidende kvinner, pluss noen som satt i rommet bak butikken og malte og monterte.

Viser damene foran butikken. Legg merke til varene i vinduet

I september 1945 skjedde det en del saker. Far kjøpte radioforretningen Karl Mørjerød ved siden av og fikk autorisasjon av NRK til å drive slik forretning. Firmaet ble omdøpt til Leif Åsen.

Mer

Annonsene var humoristiske under krigen og like etterpå. Mangel på mange varer preget tiden.

I 1947 var det litt flere materialer å få tak i, for eksempel pvc strømper og ståltråd. Da viste far strålende kreativitet og utviklet en lekelampe for barn.

Sommeren 1947 var veldig varm og tørr, så på høsten ble det strømrasjonering ved at strømmen ble slått av nattestid. Dermed kjøpte mange disse lampene og brukte som reservelys om natten.

Etter krigen var hvalfangsten i gang igjen, og far så muligheten til å tjene penger som leverandør til fangstflåten. På slutten av 40-årene utviklet han en blinklampe for markering av skutt hval. Men Leif Aasen utviklet mange produkter. Imponerende hva mannen fikk til.

I 1947 var også det året da han solgte radioforretningen i Larvik og flyttet til Sandefjord og bygde både nytt hus og ny fabrikk der.

Filmkveld fyllte Pukkestad

55 kom torsdag kveld til Pukkestad for å se gamle filmer og høre historier om Carlo og Fea Bolt. De fikk også se film om Villa Midtås og historien om Torp flyplass. Til slutt var det en filmsnutt om rubrikkannonsens mester Halvar Andresen.

Otto Aagesen forteller historier fra sine fisketurer sammen med Carlo, etter filmsnutten.

I filmen om Carlo fortalte bl.a. Kjell Børresen flere historier om Carlo. Filmsnuttene om Carlo og Fea Bolt fant vi på en DVD kalt Øyeblikk. En spennende vandring i Sandefjords historie. DVD-en kan lånes på biblioteket.

Filmsnuttene om Torp Sandefjord Lufthavn og Arven om Villa Midtås fant vi i Bokhylla ( oversikt over lokalhistorisk stoff samlet i et excelark). Bokhylla har link i linkraden øverst på denne nettsiden.

Foran ser vi tidligere leder Svein Olav Løberg foran deler av forsamlingen som gav uttrykk for at dette hadde vært en trivelig kveld.
På lerretet ser vi Kjell Børresen fortelle om Carlo. Sittende Vidar P. Andresen ledet kvelden.

Vellykket hyggekveld for trofaste medhjelpere

Torsdag 14 mars var det hyggekveld for medhjelpere, eller dugnadsfolk, på Pukkestad med styret som vertskap. Til sammen var det  32 frammøtte, inklusiv styret. Takket spesielt ble Olaf Akselsen i Sandefjords Blad som dette året pensjonerer: Han ble takket av Jens Petter Rønning. Samarbeidet med Olaf har bidratt til at foreningen har fått tilgang til svært mange gamle bilder, sa Rønning.

Olaf Akselsen ble takket for samarbeidet med bildegruppa av Jens Petter Rønning. Jeg håper samarbeidet fortsetter selv om du dette året blir pensjonist, sa Rønning.
Leder Grethe Verde fortalte om erfaringene sine med at hun var Norges første kvinnelige seilflyinstruktør. Hun delte mange historier med oss, også nødlanding med ødelagt fly som resultat, på Gvarv. Men med meg gikk det bra, sa hun. Her forstyrrer fotografen henne i en samtale med Henning Aasen som er nytt styremedlem.

På dugnadskvelden ble det servert reker med tilbehør samt god drikke med Unni Aspaas som ansvarlig for gjennomføringen av kvelden.

Grethe Verde takket som ny leder arbeidsgruppen som utformet BOKHYLLA. Bokhylla er en oversikt over all lokalhistorisk litteratur lagt inn i et Excel-ark. Med i arbeidsgruppen var Harry Rove, Anders Haukås, Even Haughem, Anders Bredal og Jens Petter Rønning.

Fra venstre Øyvind Hem, Solfrid Røed, Inger Miscov Larsen og Turid Klausen i diskusjon.
Mer

Fra venstre Bjørg Karlsen, Berit Vinslid, Kari Gjelstad og Berit Lohne. De tekster bilder etter scanning på tirsdagene om kvelden
Her ser vi Inger, Turid og Unni under forberedelsene til festen
Bilde fra salen under arrangementet hvor det i tillegg til Grethe Verdes innlegg var allsang og flere personer fremførte dikt og kom med gode historier.

Bokhylla – en oversikt over bøker, hefter, filmer, lørdagssider og kulturminner

Sandefjord Lokalhistoriske Senter (SLS) har samlet en oversikt over bøker, hefter, filmer, lørdagssider fra Sandefjords Blad og kulturminner fra Sandar Historielag. Opplysningene er lagt inn i et excel-ark som kan lastes ned, bearbeides og lagres etter eget ønske. Her kommer det nyheter og tillegg etter hvert som nye elementer kommer til i det vi kaller Bokhylla. 

Bokhylla har link i linkraden øverst på denne nettsiden.

Anders Haukås demonstrerer her hvorledes en sorterer etter hva en «leter» etter.

Kildelisten er laget som en tabell der man kan sortere linjene etter visse «sorteringsord». I hver kolonne finnes denne muligheten, men det er «Hovedgruppe-kolonnen» som benyttes til grovsorteringen.

Det er ei arbeidsgruppe bestående av Harry Rove, Even Haughem, Anders Haukås, Anders Bredal og Jens Petter Rønning som har gjort en kjempejobb.