Rasjoneringsmerker vist på Åpent Hus på tirsdag.

Stort engasjement var det tirsdag når Jens Petter Rønning viste ulike rasjoneringsmerker brukt under og etter krigen i Norge. Mange husket merkene og rasjoneringen som varte til langt ut på 50-tallet for mange varer.

Her er det en halvsålingsanvisning for et par damesko gjeldende i 2 måneder som var utstedt under krigen. Det var også anvisninger / merker for barnetøy under 1 år, for større barn og for kvinner og menn.
For de med tungt arbeid var det merker for tilleggsrasjon for mel og brød. Dette merket var utstedt under siste del av krigen. Regjeringen etter krigen videreførte systemet med rasjonering på mange varer til ut på 50 tallet. Dette skulle sikre tilgang på nødvendige varer til alle under oppbyggingen av landet. Flere bilder ser du ved å trykke på MER under.
Mer
Her er kjøpekort for kjøtt gjeldende for 1949 / 50.
Kjøpeliste for melk oktober 1941. Her får familien 1 liter pr dag.
Merker for kjøp av kaffe og sukker 1952 – 1953.

Det gjør inntrykk på oss som var små i etterkrigstiden å bli påminnet vareknappheten etter krigen. Dernest er det imponerende å se at regjeringen fikk tilslutning til å opprettholde et systemet også etter krigen for å sikre at alle fikk litt av livsviktige matvarer i en knapphetstid.
Men det var også rasjoneringsmerker på nytelsesmidler som tobakk i en tid etter krigen.

Ukas bilder – uke 37

Solformørkelsen i 1954
Det var mange som samlet seg på Preståsen.Foto: Oddvar Akselsen
« 1 av 5 »

Ustabilt vær, men vellykket Åpen Dag på Pukkestad Gård lørdag

Trommekorpset fra Fjorden Sanitetsforening deltok for første gang på Pukkestaddagen. Inneaktiviteter ble populært når det tidvis kom litt nedbør. På lokalhistorisk Senter var klasserommet godt besøkt og bildevisningene populære.
Petter Harbo Enge prøver igjen å skrive med blekk og penn slik han gjorde på barneskolen.
Bildevisning med bilder fra Sandefjord sentrum og torghandel fanger interesse. Se flere bilder under mer-
Mer

Her prøver Victoria Johansson Wiig å skrive med penn og blekk i skolestua
Hesten Nils var et populært innslag for barna. Arnt Haakestad leide hesten hesten rundt på gården. Det var også en større hest som også leide barna rundt på plassen.
Sandefjord Jeger og Fisk stekte ørret på kubbe. Svært godt sa de som smakte på dette.
Kaffe og vafler ble solgt i teltet vårt av Turid Klausen, Solveig Kyrkjebø og Ellen Gade på bildet. Andre solgte pølser, kaker og hjemmebakte brød. Husflidslaget solgte også både mat og produkter.
Oppvisning av Nanbudo-klubben et flott innslag, selv om de ble våte.
Framnes Foreldrekorps underholdt oss med god musikk i 2 sekvenser.
Her orienterer leder i Fjorden Sanitetsforening om foreningen. I bakgrunnen salgsteltet til Sandefjord Jeger og Fisk som også demonstrerte Fluefiske.
Unni Aspaas, leder av Pukkestadgruppen orienterer her om programmet for dagen. Foreningene fikk vist fra lokalene og tilbudene de har på Pukkestad til mange
Aspaas sa hun var fornøyd med dagen og spesielt glad for at det ikke regnet mer.

Ukas bilder – uke 36

Livbåtkapproing 17. mai 1935
Foto: Bryhn
« 1 av 4 »

Ukas bilder – uke 35

Dyrskuet i Tælaverket 1933
Foto: Fotograf Bryn
« 1 av 3 »

Nytt fra Styret – Grasrotandel og Innbyggerapp

Når en spiller eller tipper hos Norsk Tipping kan en nå be om at Sandefjord Lokalhistoriske Senter skal få grasrotandelen som utgjør 7 % av beløpet en spiller eller tipper for. Kommunen lanserer nå appen Mitt Sandefjord som skal bedre informasjonen om hva som foregår. Vi blir med på satsningen.

Arkivbilde: Fra venstre Ellen Knap, Inger Miskov Larsen, Roar Ellefmo, Grethe Verde, Unni Aspaas, Henning Aasen, Vidar P. Andresen og Bjørn Hørnes. Karl Einar Schrøder-Nielsen hadde forfall til møtet.

Styret vedtok i møtet 4 juni å legge ned gruppen for Utstillinger og Registreringer inntil et evt. nytt behov oppstår. Styret vedtok videre at 10 års jubileet sommeren 2020 bør feires. Det arbeides videre med å styrke arbeidet med å få lagt ut flere bilder på bildebasen vi har i samarbeid med biblioteket.

Det er enighet om at hjertestarter og førstehjelpsskrin bør være tilgjengelig på våre arrangementer. Det ble vedtatt å kjøpe inn ny PC til kontoret i annen etasje. Møteplanen skal konkretiseres videre på styremøtet 20 august.

Håndsetteriet i kjelleren kasseres – Museet sikrer verdifulle klisjeer

Etter 2 møter inkludert befaring i kjelleren på Pukkestad er det inngått avtale med museet om at det gamle håndsetteriet i kjelleren på Pukkestad gård kan fjernes. Museet har sikret seg verdifulle klisjeer.

Her er Roar Ellefmo i ferd med å demontere deler av pressen.

Foreningen er gitt tillatelse til å selge gjenvinnbart materiale til skraphandler som kompensasjon for arbeidet med demontering / avhending / skroting.

Her ser vi fra venstre Henning Aasen, Roar Ellefmo, Hanne Garmel og Eivind Thorsen, begge fra musset i gang med å bevare verdifulle klisjeer. Demontering og kassering er et svært omfattende arbeid og vil pågå fram til nyttår.