Ukas bilde – uke 46

Åpent Hus på tirsdagene er en suksess

Ofte er det ca 40 personer innom Åpent Hus på tirsdagene. Bildevisningene til Jens Petter Rønning er populært sammen med Unnis Cafe. Bildevisningene er ca . kl. 11.30. og varer ca 20 minutter. Bildene under er fra 6 november. (Klikk for større bilder)
  
Til venstre fra kaffepraten. Til høyre bilde tatt i restaurantvogna på toget slik mange av oss husker det.

Mer
3 bilder til:

Innvielse av Gjekstad Bedehus i 1961. Bedehuset er nå solgt for 1 – 2 år siden.

 

Fra nye Sandar Meieri som ble åpnet i 1956.


Her tappes melk på flasker. Først klare og senere ble flaskene brune.

Bildevisning: På vei til Bugårdsparken del 1 – 15 november kl. 18.00 på Forsmannsenteret

Denne torsdagen er temaet –  Fra Sjøfartsmuseet til skoleanlegget. Det er Jens Petter Rønning og Knut Oustorp som har satt sammen bildevisningen og gjennomfører den på Forsmannsenteret. Bildevisningene er populære med over 100 deltakere de siste gangene.

Vi selger rimelig kaffe og kaker i pausen.
Inngang: Kr. 50 (medlemmer), kr.100 (ikke-medl.)

Visning av Widerøebilder på Helgerød

Fredag kveld viste Vidar P. Andresen bilder tatt av Widerøe på årsmøtet i From og Helgerød Grunneierlag. Det var stort engasjement fra de 30 frammøtte. Kommentarene satt lett etter god rådyrmiddag. På den gamle Helgerød Skole var det bare 4-5 som hadde gått. ( Klikk på bildene ). 6 nye medlemmer ble det også utover kvelden.
  
Mer

Møtet fant sted i  et flott lokale tilhørende familien Abrahamsen i Nesskogen 30 innredet i uthuset. Under ser vi gamle Helgerød Skole som var i drift til 1959.

 

Skiltet på Sandefjord Politikammer under krigen – fjernet 9 mai 1945

Under Åpent Hus tirsdag overrakte Brian Jacobsen fra Sandefjord Politikammer skiltet som tyskerne hadde satt opp på Sandefjord Politikammer under krigen. Leder Svein Olav Løberg var tydelig stolt og sa han vil henge det opp på Pukkestad sammen med bildet av de som tok ned skiltet. ( Klikk på bildene – de blir større)
   
Løberg til venstre og Jacobsen til høyre. Bildet viser Håkon Haug i trappen før han tok ned skiltet. De øvrige på bildet er fra venstre Tom Sandkleven, Gunnar Iversen, Trygve Granerød, Sverre Bergene, Arne Gurijordet, Trygve Hansen, Svein Bergsholm, Erling Eggen, Hans Jacob Kleppan, Birger Råstad, Eivind Meen og Ivar Nilsen.
I vinduet på politikammeret ser vi Anders Løvdal.

Historieforeningene møttes på Møllastua i Melsomvik

Mandag 20 oktober var de historiske foreningene i nye Sandefjord samlet til møte på Melsom Mølle. Leder Arne Østli opplyste at det i bekken som går mellom Akersvannet og Melsomvikbukta har drevet kverner, møller og sagbruk så langt tilbake som historien går. Første gang det er nedskrevet noe om dette er i «Rødeboken» fra 1397.
     
Til venstre ser vi utsnitt av de 18 representantene for historieforeningene. Ved enden av bordet sitter leder av Melsom Mølles venner Arne Østli. Til høyre ser vi fra høyre Lars Flagstad og Unni Aspaas. ( Klikk for større bilder)
Mer

På møtet fikk en historien bak Mølla. Den siste mølla var i drift til 1965 og i 1977 ble den revet og brent. Det var også meningen å rive Møllerstua, men enken etter mølleren bodde der og rivingen ble utsatt. Melsomvik vel og Hans Gerhard Sørensen engasjerte seg sterkt  i å bevare stua og det som var igjen av den gamle mølla.
Se hjemmesiden til Melsom Mølle her 

På møtet ble Arne Gregersen fra Sandar Historielag bedt om å ta initiativ til et lite arbeidsutvalg for koordinering og kontakt bl.a. mot kommunen. Alle foreningene ble anmodet om å melde seg inn i Sandefjord Kulturråd av Lars Flagstad. Slik kan vi kanskje få en historiegruppe under Sandefjord Kulturråd, mente Flagstad.
  
Til venstre skimter vi fra venstre Svein Ingebretsen, Kurbadets venner, Gunnlaug Riis-Aakerholt, Sandar Historielag, Bergsholm, Stokke Historielag og Arne Østli fra Melsom Mølles venner. Til høyre ser vi møtelokalet i den nye mølla.

Møllestua til venstre og nyoppbygd mølle til høyre.

Alf Folmer trakk fullt hus på Atlantic med kåseriet om Hvalfangst på Syd Georgia, uteliv i Cape Town og livet i Sandefjord fra 1904 – 1945

Folmer fortalte levende og humoristisk fra sin fars dagbok; om livet på Syd Georgia, om havnebesøk i Cape Town og om sitt eget liv i Oslo og hos sin bestemor i Prinsensgate i Sandefjord. Han besøkte oss på Pukkestad 15 juni med det samme kåseriet som vi gjentok her for at flere skulle få høre Folmer. Bildet under viser Alf Folmer før foredraget begynte. ( klikk på bildene)
      
På bildet til høyre får leder Svein Olav Løberg overrakt filmen av Alf Folmer. Til venstre Inger Wabø som initiativtaker til møtet og nestleder Eigil Skalleberg overvåker det hele.
Mer

Her kan dere lese reportasjen fra kåseriet Alf Folmer holdt 15 juni.
Klikk her for artikkel

Salen var tydelig imponert av Alf Folmer som 97 år kjører fra Stockholm og viser bilder og kåserer uten manus. Likeledes at han han flere prosjekter på gang. Bl.a. en fotoutstilling i Karlstad i januar og ei bok om hans yrkesliv.
Under følger flere bilder fra kåseriet

  
Bildet til venstre viser Alf og foreldrene ca 1925.Til høyreser vi  bestemor Anna og bestefar Adolf.

     
Til venstre Alf sin far Edvin nederst til høyre. Fotografert i Cape Town i ca. 1923. Til høyre er vi på hvalbåt  med far Edvin til venstre og Harald til høyre.

   
Til venstre Synnøve som han fotograferte med fotoapparatet han fikk til konfirmasjonen i 1935. 65 år senere fotograferte han henne igjen. Hun var den vakreste jenta i gården sa Alf. Til høyre ser vi at Alf hadde flysertifikat. En buss han hadde brukt i jobben som arkitekt gjorde han om til campingbuss.
  
På bildet ønsker Svein Olav Løberg velkommen til møtet, mens Alf Folmer gjør klar PC-en.

Mange av de frammøtte sa de vil besøke fotoutstillingen Alf Folmer setter opp i Karlstad i januar med bilder fra hans reiser til stormaktene USA, Russland og China. Så begeistret var dem.