Åpent Hus starter opp 1 september kl. 10.30. – Påmelding

Styret besluttet i sitt møte 18 august å starte opp Åpent Hus igjen tirsdag 1 september, Av hensyn til Koronaregelverket må vi ha påmelding til 
post@sandefjordlokalhistoriske.no innen fredag 28 august kl. 18. Oppgi navn og mobilnr.
De påmeldte vil få bekreftelse før tirsdag 1 september. Smittevernhensyn vil bli ivaretatt. Leder Svein Olav Løberg kan kontaktes for nærmere info på tlf. 92807555 

Usikkert når Åpent Hus kan starte opp igjen til høsten

Styret vedtok å utsette beslutningen om når vi kan starte opp med aktivitetene igjen til høsten på sitt styremøte 16 juni. Nytt styremøte er berammet til 18 august. I den Koronasituasjonen vi har nå vil styret se an situasjonen. 

Fra venstre Grethe Verde, Unni Aspaas, Inger Wabø, Karl Einar Schrøder-Nielsen, leder Svein Olav Løberg, Bjørn Hørnes, Øystein Rismyhr og Vidar P. Andresen (deltok i møtet, men ikke på bildet). Henning Aasen hadde meldt forfall til møtet.

Har du gått fra Geirastadir til Sandefjord på ski ?

I disse Koronatider drar sikkert mange til skogs og kanskje til Kodal. Mange av oss ble skysset med buss til Geirastadir for skidag på 60-tallet. Vi gikk så på ski tilbake til Sandefjord Høyere Skole, de som ville. Harald Fevang skriver i en lørdagsside i 2014 at det i 1933 gikk 6  busser med skiturister fra Sandefjord til Kodal. Det var 6 år før Geirastadir Turisthytte ble bygget.
Les Lørdagssiden om Geirastadir i Kodal her

Bildet viser flere busser og mye folk. Vår og sommer kom mange syklende mange syklende til Geirastadir. I sommer blir det nok mye folk i Kodal og i området rundt Heisetra.

Husker du forandringene på Torvet ? Mye er borte og nye bygninger er kommet til.

165 bilder fra et søk i bildebasen kan dere se på linken under. Her finner du bilder med bygninger og torghandel i gamle dager. Dette er en fin måte å få frisket opp hukommelsen på. Bildene kommer opp litt «hulter til bulter»,  men i bildebasen kan dere også sortere på sjangre og emner til høyre for bildene. 
Se 165 bilder fra torvet her

Bildet er utlånt av Henning Aasen og viser torghandel i gamle dager. Bildene viser forandringene i bygninger, butikker og restauranter.

Styret vil diskutere nedstengingen på nytt 16 juni

Styret var tirsdag samlet til styremøte på Pukkestad. Her besluttet de å møtes igjen 16 juni for å vurdere når aktivitetene bør og kan starte opp igjen til høsten. Det var 1 m mellom styremedlemmene fordelt på 3 bord med Antibac på hvert bord. 


Fra venstre Grethe Verde, Unni Aspaas, Inger Wabø, Karl Einar Schrøder-Nielsen, leder Svein Olav Løberg, Bjørn Hørnes og Vidar P. Andresen (fotogra, ikke på bildet).
Henning Aasen og Øystein Rismyhr hadde meldt forfall til møtet.
 
Unni Aspaas som er leder av Unnis Cafe på Pukkestad hadde nok den gjeveste matpakka. Alle hadde med egen mat og drikke.

Historien om Torp Sandefjord Lufthavn

I disse Koronatider med sterkt redusert flytrafikk passer det kanskje å se en film på 12 minutter om forhistorien til Torp Flyplass. Flyplassen ble finansiert av Nato og stod klar i 1956. Sivil del åpnet i oktober 1959 uten å ha en eneste flyrute. Øyvind Skaunfelt tildeles en stor del av æren med å få Torp opp og gå. I 1961 fikk han tillatelse til kommersiell drift med småfly. Denne og flere filmer er utlagt på Bokhylla på denne nettsiden
Se filmen Historien om Torp her

Sandefjord Lufthavn Torp slik vi kjenner den i dag. Virksomheten tar seg snart oppover igjen