Suksess for bildevisningen om Hjertnesstranda og Hjertnes før rådhuset

120 personer var tydelig fornøyde med bildevisningen på Forsmannsenteret torsdag. Temaet var de store forandringene på Hjertnesstranda og Hjertnes før rådhuset. Jens Petter Rønning og Knut Oustorp viste og kommenterte bildene de viste fra Stub og fram til der Hvalfangstmonumentet nå ligger.
   
Til venstre ser vi havna før mudring og bygging av hesteskoen. Til høyre lærer Berge som lærer folk å svømme. Det hadde mange av de frammøtte vært med på.

Mer
Under ser vi bilder som viser utviklingen:
 
På bildet over har Park Hotel kommet opp i 1959, mens flere av de gamle bygningene på Hjertnes fortsatt består.

    
Øverst Sandefjords Bads Sositetsbygning fra 1910. Over ser vi åpningen av Hvalfangstmonumentet 23 juni 1960. Oustorp fortalte levende om historien til Hvalfangstens Hus som opprinnelig var planlagt på Tivolitomta, men måtte flyttes til Hjertnes på grunn av dårlige grunnforhold. Likeledes om prosessen med byggingen av Hvalfangstmonumentet som ble mer omfattende og dyrere enn opprinnelig planlagt.
     
Til venstre ser vi Ellen Knapp og Knut Oustorp studere et Kulturminne utgitt av Sandar Historielag om byggingen av Hvalfangstmonumentet. Til høyre ser vi fra venstre Jens Petter Rønning og leder Svein Olav Løberg.

Flere av de som var der sa at dette ga dem en fantastisk opplevelse i det de forlot salen. De husket hvorledes det var når de så bildene.

.

Skriver på «Min historie – mitt liv»

Sist tirsdag diskuterte Kjell Løken og Knut Einar Oskarsen trykking av «bøkene» som er deres historie – deres liv med Øystein Rismyhr. Han har erfaring med trykking av egne bokutgivelser. Oskarsen sa han ikke greidde å slutte å skrive. Det er så moro, sa han.
  
Fra venstre ser vi Øystein Rismyhr, Kjell Løken og Knut Einar Oskarsen. Til høyre bilde av gamle pengesedler fra 1940 og 1946 som er fra boken til Løken.

Bildevisningskveld torsdag 15 mars kl. 18 – Hjertnesstranda og Hjertnes før rådhuset

Sted: Forsmannsenteret
Igjen har vi gleden av å invitere til bildevisning / mimrekveld
Knut Oustorp og Jens Petter Rønning tar for seg de store forandringene på Hjertnes og i de nærliggende områdene. Lærte du å svømme på Stub, så vil du kanskje igjen få føling med det kalde og våte lærbeltet!

Stort oppmøte på første ÅPEN KVELD

5 nye medlemmer og 33 fremmøtte deltok på vår første åpne kveld torsdag 1 mars. Svein Olav Løberg var tydelig  fornøyd da han ønsket velkommen og orienterte om foreningen og aktivitetene.
  
Med kaffe, kjeks og sjokolade gikk praten gikk livlig før møtestart. Til høyre ser vi Harry Rove orientere om våre lørdagssider i Sandefjord Blad. Han gikk nærmere inn på siden Fjordbåter og veiforbindelser hvor han var forfatter. I tillegg viste Vidar P. Andresen bilder fra en rusletur i sentrum. I tillegg var det omvisning i utstillingene for de som ønsket det.
Neste ÅPEN KVELD er 3 mai kl. 19.

Hyggekveld for trofaste medhjelpere

Tirsdag 27 februar var det hyggekveld for medhjelpere på Pukkestad med styret som vertskap. Til sammen var det 33 frammøtte inklusiv styret som koset seg med reker, is og kake. Imponert ble alle av filmen Otto Aagesen har laget om aktiviteter på Pukkestad siden oppstarten.
 
Til venstre ser vi Otto Aagesen som ble takket av Svein Olav Løberg for stor innsats.( Arkivbilde) Til høyre ønsker Svein Olav Løberg velkommen til hyggekvelden. Han takket samtidig alle for innsatsen.

Mer
Svein Olav orienterte om Gaias tur til Miljøkonferansen i Brasil i 1992 og viste bilder fra turen hvor Gaia var innom bl.a. Grønland og New York før de kom til Rio de Janairo. Rekevisen var med i allsangen ledet av Svein Olav Løberg med Unni Aspaas ved pianoet.
 
Til venstre Gaia med «seil» med FN-logo og teksten: Hold løftet: For en bedre verden for alle barn. Til høyre takkes Harald Fevang av som leder av Avisgruppa. Han fikk et bilde fra Fevang i gave av Svein Olav Løberg.

   
Til venstre takkes Aslaug Håland og Turid Klausen for trofast innsats på alle arrangementer og tirsdager i 2017. Til høyre takkes Per Rosen for sin innsats på vedlikehold av Svein Olav Løberg.

Til slutt takket Inger Miskov Larsen leder Svein Olav Løberg for at han svarer ja når han blir spurt. Flere ble nevnt og takket for stor innsats, men var ikke til stede. Et hyggelig arrangement hvor praten gikk lett rundt borda.

Åpen Kveld – Nytt tilbud Torsdag 1 mars kl. 19.00

Kvelden avholdes på Pukkestad Gård i Hystadveien 21. Tilbudet er for alle, og passer godt for de som er i arbeid og ikke kan være med på Åpent Hus på dagtid tirsdag.

En begynner med en kort bildevisning med «rusletur i sentrum» noen tiår tilbake. Bildene er fra senterets bildesamling og plukket ut av Jens Petter Rønning. Senterets lørdagssider i Sandefjords Blad blir omtalt av Harry Rove. Han går dypere inn i et tema enn han har plass til i avisa.
Det blir en kort orientering om Senterets aktiviteter og en kort omvisning med leder Svein Olav Løberg. Uformell prat over kaffekoppen og prat omkring bilder noen kanskje har med seg blir en stor del av Åpen Kveld. Senteret har planlagt en ny kveld 3 mai.

Medlemsvekst og nyoppusset lokale

Årsmøtet tirsdag 13 februar ble avholdt i et nymalt lokale med ny belysning. Styret fikk ros for et triveligere lokale og for stor aktivitet i 2017. Laget har nå 285 medlemmer etter en nettoøkning på 12 medlemmer. Eigil Skalleberg ble valgt til nytt styremedlem etter Lars Flagstad som hadde frasagt seg gjenvalg.
  
Bildet viser fra venstre gjenvalgt leder Svein Olav Løberg og avtroppende nestleder Lars Flagstad. Til høyre nyvalgt styremedlem Eigil Skalleberg.
Unni Aspaas og Ellen Knapp ble gjenvalgt til styret for 2 nye år.
Mer

Av årsrapporten leser vi at det i 2017 ble levert nesten 6000 bilder tilbake til Sandefjords Blad. I foreningens bildearkiv er det i dag nesten 24000 bilder. Mange av disse bildene har leder av bildegruppa Jens Petter Rønning benyttet på de korte bildevisningene hver tirsdag formiddag og til flere bildevisninger på Forsmann-senteret og i 8 ulike foreninger og samlinger.

Stor aktivitet er det også i avisgruppa som leverer lokalhistorisk stoff til 2 sider i Sandefjords Blad hver lørdag. Ny leder i avisgruppen er nå Øystein Rismyhr etter Harald Fevang som fortsetter som medlem av gruppen.

I perioden 22 mai – 7 juni gjennomførte skolegruppa et skoleopplegg «Flinke piker og raske gutter» for 4.trinneti gamle Sandefjord Kommune. Opplegget gir elevene en innføring i skolehverdagen på 1950-tallet.

Foreningen har deltatt i flere møter med de andre historiske foreninger i Sandefjord etter kommunesammenslåingen. I tillegg til å bli bedre kjent er det arbeidet med å få til en brosjyre som presenterer alle de historiske lag i «nye Sandefjord».

I tillegg er det arrangert Åpen Dag på Pukkestad, Julestemning – Åpen Dag og Åpent Hus hver tirsdag formiddag.

Presenterte oss for Innflytterne på lørdag

I forbindelse med Speil-arrangementet i Hjertnes lørdag kveld ble det avholdt kontaktmøte med innflyttere på ettermiddagen hver lag og foreninger fikk presentere seg. Vi var representert med Svein Olav Løberg, Lars Flagstad, Harry Rove og Roar Ellefmo. Mange var interessert og vi fikk vist oss fram, sier Svein Olav Løberg.
    Sandar Historielag og vi stod ved siden av hverandre. Bildet viser leder i Sandar Historielag Inger Lise Fevang Jensen.

Historiske Sandefjord på Vestfoldarkivet

20 personer fra de historiske laga i Sandefjord fikk orientering av Marit Slyngstad om tjenestene fra og oppgavene for Vestfoldarkivet på Pinsle, onsdag kveld. Etter dette ble det avholdt møte hvor en drøftet sluttføring og trykking av en brosjyre om det historiske Sandefjord. Brosjyren har fått støtte fra Sandefjord Kommune og vil foreligge rundt 1 april.


Til venstre ser vi Marit Slyngstad informere om arkivet. Til høyre ser vi møteleder Lars Flagstad takke Slyngstad med en vel fortjent blomsterbukett.