Nytt fra Styret – Grasrotandel og Innbyggerapp

Når en spiller eller tipper hos Norsk Tipping kan en nå be om at Sandefjord Lokalhistoriske Senter skal få grasrotandelen som utgjør 7 % av beløpet en spiller eller tipper for. Kommunen lanserer nå appen Mitt Sandefjord som skal bedre informasjonen om hva som foregår. Vi blir med på satsningen.

Arkivbilde: Fra venstre Ellen Knap, Inger Miskov Larsen, Roar Ellefmo, Grethe Verde, Unni Aspaas, Henning Aasen, Vidar P. Andresen og Bjørn Hørnes. Karl Einar Schrøder-Nielsen hadde forfall til møtet.

Styret vedtok i møtet 4 juni å legge ned gruppen for Utstillinger og Registreringer inntil et evt. nytt behov oppstår. Styret vedtok videre at 10 års jubileet sommeren 2020 bør feires. Det arbeides videre med å styrke arbeidet med å få lagt ut flere bilder på bildebasen vi har i samarbeid med biblioteket.

Det er enighet om at hjertestarter og førstehjelpsskrin bør være tilgjengelig på våre arrangementer. Det ble vedtatt å kjøpe inn ny PC til kontoret i annen etasje. Møteplanen skal konkretiseres videre på styremøtet 20 august.

Håndsetteriet i kjelleren kasseres – Museet sikrer verdifulle klisjeer

Etter 2 møter inkludert befaring i kjelleren på Pukkestad er det inngått avtale med museet om at det gamle håndsetteriet i kjelleren på Pukkestad gård kan fjernes. Museet har sikret seg verdifulle klisjeer.

Her er Roar Ellefmo i ferd med å demontere deler av pressen.

Foreningen er gitt tillatelse til å selge gjenvinnbart materiale til skraphandler som kompensasjon for arbeidet med demontering / avhending / skroting.

Her ser vi fra venstre Henning Aasen, Roar Ellefmo, Hanne Garmel og Eivind Thorsen, begge fra musset i gang med å bevare verdifulle klisjeer. Demontering og kassering er et svært omfattende arbeid og vil pågå fram til nyttår.

«Smakebit» på folkeskolen på 1950-tallet for 760 4-klassinger levert av 24 veteranlærere

De siste 2 ukene har 4 klassinger i Sandefjord fått oppleve å skrive med penn og blekk takket være 24 godt voksne veteranlærere på Pukkestad. Blant disse ble Veslemøy Drewsen takket for stor innsats med Blomster av «skolestyrerne» Dag Virik og Lars Flagstad.

Fra venstre Dag Virik, Veslemøy Drewsen og Lars Flagstad.

Lars Flagstad forteller under at dette er 7 gang  prosjektet «Flinke piker og raske gutter» i samarbeid med Den kulturelle skolesekken/Sandefjord kommune, kulturkontoret.  Prosjektet går i korthet ut på å gi elever på 4.klassetrinnet i kommunen en «smakebit» av folkeskolen på 1950-tallet.  Programmet for elevene er delt i tre – en skole-, friminutt og fritidsdel.
Mer


I skoledelen får elevene innføring i skriving med penn og blekk – skjønnskrift , og det viser seg at dette er en øvelse som de fleste setter stor pris på. Oppgavene skaper ro og konsentrasjon i en ellers livlig barnegruppe. Ute i friminuttet lærer elevene gamle sangleker, ballaktiviteter og paradishopping. I fritidsdelen får gutta innføring i «kaste på strek». Dette var en våraktivitet som stod sentralt på 50-tallet. Jentene lærer seg vippespillet «Kniksen» som er et kombinert regnespill og vippe- pinne spill.

I løpet av halvannen time foretar de en tidsreise til «analogetiden»  bort fra smarttelefoner, nettbrett, PC’er og annet digitalt utstyr, og det er ingen tvil om at de setter pris på dette bruddet med skolehverdagen.

I løpet av den tiden prosjektet har vært gjennomført har nær 5000 barn i Sandefjord besøkt skolen på Pukkestad gård og fått opplevd sine besteforeldres skoletid.

Takket være 24 godt voksne – eldste 86 år – veteranlærere og hverdagshelter har det vært mulig å gjennomføre opplegget som legges til de siste dagene i mai. 

Her takker Lars Flagstad lærerne for jobben de har gjort for 4 klassingene og spesielt Veslemøy Drewsen som har vært tilstede alle dagene.

Gustav M. Gulliksen slet ut 13 drosjebiler fra 1914 – 1943

Britt og Henning Aasen fortalte om Gulliksen, bestefaren til Brit, som startet transportforretning i Sandefjord i 1910 med hester. Det var på Åpent Hus tirsdag formiddag. Fra 1914 anskaffet Gulliksen seg bildrosje. Bilde av de første bilene hadde Aasen ikke, men under ser vi en tidlig modell.

I albumet er det skrevet 1921, men bilen er muligens eldre

Familien Aasen fortalte at Gulliksen skulle vært barkeeper i San Francisco, men endte som havnepoliti i Shanghai i 1906. Her tjente han gode penger. Han kom hjem til Norge i 1910 og kjøpte da Storgata 3, i Sandefjord. Da hadde han også kone og 3 barn med seg. De flyttet fra Åsgårdstrand hvor de bodde mens han var i Shanghai. Han kjøpte etter hvert flere bygårder i Sandefjord og hadde drosjer i byen fram til 1943.

Her supplerer Brit Henning og svarer på spørsmål fra salen etter kåseriet.
Mer

Under følger noen flere bilder av drosjene til Gulliksen:

Skiltene begynte med G fram til 1928 da vi fikk Z som vi hadde fram til 1970.
Her er familien på tur. Her er bokstaven Z og det står drosje under skiltnummeret
Gustav M. Gulliksen pyntet på sine eldre dager. Han ble født i Borre i 1876 og døde i 1963. Henning Aasen sa han aldri fikk møtt sin kones bestefar, men han har skaffet mye kunnskap om han.

760 elever med skoletimer på Pukkestad gjennom den kulturelle skolesekken

Alle 4 klassinger i Stokke, Andebu og Sandefjord får denne våren oppleve noen «gammeldagse» skoletimer hos Lokalhistorisk Senter på Pukkestad. I dag var det elever fra Andebu og fra Byskolen i Sandefjord som bl.a. fikk prøve å skrive med penn og blekk. Opplegget gjennomføres av et 20-talls pensjonerte lærere og varer fram til Kristi Himmelfartsdag.

Her ringer Lars Flagstad inn til ny time. Været var fuktig på formiddagen, men undervisningen fordelt på 4 poster foregikk både ute og inne.
Her ser vi elevene konsentrerer seg om å skrive pent med penn og blekk.
Mer
Her ser vi lærer Inger Lise Fevang Jensen til høyre i skolestua i 2 etasje på  pukkestad.
Her lærer lærer Karl Einar Schrøder-Nielsen elevene å kaste på stikka.

Opplegget har vært gjennomført hvert år av Skolegruppa ved Lokalhistorisk Senter siden 2013, opplyser Lars Flagstad.

Ukas bilder – uke 21

Spervik I ("Spyvik"
« 1 av 2 »

Hjertnesskogen rehabilitert – tema på Åpent Hus

Tirsdag fortalte Rolf Vidar Stangeby om arbeidet Nærmiljøutvalget og Sandefjord Kommune har gjort for å rehabilitere Hjertnesskogen på Åpent Hus på tirsdag formiddag.  Stangeby var leder i Nærmiljøutvalget og opplyste at Virik skole benytter området mye. Med seg hadde han Håkon Andersen som deltok aktivt i området.

Rolf Vidar Stangeby til venstre og Håkon Andersen imponerte forsamlingen med bilder og historier om hvor flott kommunens eiendom nå har blitt.

Dette området tilhørte tidligere gården Hjertnes som lå der hvor Sandefjord Rådhus ligger i dag. Hjertnesåsen eies hovedsakelig av Sandefjord Kommune. I Kurbadtiden 1837 – 1939 ble Hjertnesåsen opparbeidet som et parkområde for Kurbadet. Etter nedleggelsen av Kurbadet forfalt parkanlegget.

I dag er det ryddig med fine stier og gapahuk. Jettegryter er det flere av i skogen.

Mange av oss tilhørere ble overrasket over å ha dette tilbudet helt inn i byen. Turen kan faktisk starte på Pukkestad ved å gå opp Høstsgate og ta inn Leikvollgata. God tur.

Ukas bilder – uke 20

17. mai 1928.Barnetoget på vei til Preståsen
Fotoeier: SUK
« 1 av 6 »

Bilder fra 17 mai vist på Åpent Hus sist tirsdag

Under ser vi Jens Petter Rønning vise gamle 17 mai-bilder sist tirsdag. Her viser han et bilde fra 17 mai 1914. Han viste også bilder fra solformørkelsen i 1956 og Kong Olavs besøk samme år m. m. På tirsdagene er det godt oppmøte på formiddagen,  mye for å se bilder og for å høre Rønnings kommentarer. Men de kommer også for å prate og drikke kaffe.

17 mai 1914 på Aagårds Plass. Jens Petter Rønning stående midt i bildet.
Rønning viste ikke når bildet ble tatt, men antydet ca. 1920. Sandefjord Bad til høyre og badeparken ned mot sjøen til venstre. En hest er midt på bildet.

Rønning er opptatt på tirsdagene framover. Men det blir «bildeinnslag» hver tirsdag fram til 11 juni. Først ut er Rolf Vidar Stangeby som vil fortelle og vise bilder fra Hjertnesskogen 14 mai. Deretter kommer Henning Aasen, Vidar P. Andresen, Grethe Verde med et innslag hver på tirsdagene framover. Det blir sommeravslutning med noen filminnslag 11 juni.