Bildevisningsmøte om Jahres Fabrikker på Pukkestad gård onsdag 20. mars 2013

Vet du noe om Jahres Fabrikker? Var du ansatt der, kjente du ansatte eller hadde du Jahres Fabrikkerforbindelse med bedriften på noen måte?

Vi inviterer alle interesserte til visning av en stor samling JaFa-bilder fra nær og gjenkjennelig fortid. Hensikten er å skaffe opplysninger til bildene. Enhver opplysning er verdifull. Du kan bidra!

Møtet arrangeres i samarbeid med Jahres Fabrikkers Pensjonistklubb, og folk derfra vil sørge for at alt blir nedskrevet. Dette skal bli av stor industrihistorisk verdi for Sandefjord.

Jahres Fabrikker a/s har vært en viktig og kunnskapsbasert del av Sandefjords industrihistorie siden grunnlaget for bedriften ble lagt av Anders Jahre på 1930-tallet. Nå har Sandefjord Lokalhistoriske Senter fått låne en stor samling fotografier som viser glimt fra mange ulike sider av bedriftens virksomhet: Produksjon, transport, skipsanløp, kontor og laboratorium, bygging, bedriftsidrett, sosiale arr. etc. Nærmere 200 bilder er scannet, bearbeidet og lagt ut i SLS´ bildebase, som er åpen for alle. Vil du se bildene før du kommer, gå inn på Sandefjord biblioteks hjemmeside, klikk på knappen Bildebase, deretter linken Søk i bildebase, og skriv så inn Oleon i søkefeltet
øverst. Klikk på teksten under første bilde, og bla videre. Bildebasen gir deg adgang til massevis av lokalhistoriske bilder fra Sandar og Sandefjord. Otto Ågesen med sin foto og datatekniske kompetanse og arbeidskapasitet har her gjort en storartet innsats av betydelig kulturverdi for lokalsamfunnet. Kan du tenke deg å være med på slikt arbeid, si fra. Du behøver bare å ha interesse + litt tid av og til.