Mimrekveld torsdag 19. november 2015 på Pukkestad gård kl.18.00

Audun Tjomsland vil være kveldens forteller og veilede oss gjennom Bjerggatas historiske mangfoldighet fra gamledagers «småfolkmiljø» til dagens bebore med antatt motsatt fortegn.
Audun Tjomsland sier det i sin egen introduksjon på denne måten; «fra Bjerggata til USA i 1915; deler av familien Henriksen og Sørensen fra Bjerggata i Sandefjord reiste til Amerika i 1915.
I august 2015 fikk Liv Tjomsland i Bjerggata 51 en e-mail fra Sarah Bowley i USA og hun spurte om huset i Bjerggata 47 fortsatt står der hun ble født, bilde under.Tjomsland
Slik blir gammel historie til historie fra nær fortid.
Her «under bierget Preståsen» bodde «småfolket» i byen fra sørspissen av Preståsen på Oddefjell hvor Sandefjord oppsto som et samfunn av «strandsittere».
Helt fra 1400 tallet hadde de begynt å slå seg ned og livnære seg fordi bøndene fra de indre bygder, og skipsmannskap fra de fjerne land trengte hjelp til å få tømmeret som de hadde lagret på stranda om bord i skutene.
Dette bør være interessant for alle med sans for Sandefjords historie og Bjerggata spesielt.
Kanskje noen kan fortelle oss mer om familien Henriksen og Sørensen, noe vi kan formidle til familien i Amerika?