Årsmøte avholdes på Pukkestad 16. februar kl. 19.00

 

Årsmøtet avholdes  tirsdag 16. februar 2016 kl. 19.00 på Pukkestad Gård

Styret håper flest mulig av medlemmene kommer på årsmøtet hvor det også blir litt sang, mat og sosialt samvær.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet, dvs 2 februar.

Sakslisten skal i følge vedtektene være tilgjengelig for medlemmene minst én uke før årsmøtet.
SAKLISTE:

 1. Velge dirigent, samt to til å underskrive protokollen.
 2. Velge referent.
 3. Godkjenne de stemmeberettigede.
 4. Godkjenne innkallingen.
 5. Godkjenne sakslisten.
 6. Behandle og godkjenne årsberetningen.
 7. Behandle og godkjenne regnskapet med revisjonsrapport.
 8. Behandle innkomne saker og forslag.
  – Styret fremmer forslag om endringer i § 7 i vedtektene – se vedlegg
  – Styret fremmer forslag til retningslinjer for valgkomiteen – se vedlegg
 9. Behandle budsjett
 10. Fastsette medlemskontingent.
 11. Foreta valg av
 • leder
 • medlemmer til styret
 • revisor
 • valgkomité