Mimrekveld om Gokstadveien på Pukkestad Gård – torsdag 21. januar kl. 18.00

 

Sandefjord Lokalhistoriske Senter stiller denne kvelden opp med journalist Yngve Tørrestad ved roret. Han har med seg et erfarent mannskap av matroser, som alle hadde sin hjemmehavn i Gokstadveien.
De vil sammen styre mimreskuta fra øvre del av Chr. Hvidts plass, ved tidligere Sandar kommunes grense, og ut Gokstadveien til der Samvirkelaget en gang drev kolonialbutikk.
Lenger enn dette seiler ikke vår mimreskute denne gangen. Men, innen dette område kunne man i tidligere tider treffe på mange av de virksomheter som en bydel innehar. Her var ; kirken, baker`n, melkebutikken, og radio/TV butikken. Ut over dette var det både mølle, busselskap,og Samvirkelag.
Den tidligere kommuneadministrasjonen for Sandar lå også her, men historien om dette maktsenter vil bli omtalt ved en senere mimring.
Mimreskuta med mannskap vil selvfølgelig seile innom mange kjente personer og personligheter som befant seg i dette område.
Vi serverer selvfølgelig ferske boller med rosiner og kaffe, selv om disse denne gangen ikke kommer fra den kjente baker H.M. Hansen & Sønn, som tidligere holdt til i dette området.
Mimrekvelden holdes som vanlig på Pukkestad Gård, Hystadveien 21.
Sandefjord Lokalhistoriske Senter, Torsdag 21 Januar kl. 18.00
Pris kr. 50.– for medlemmer og kr. 100.– for ikke medlemmer.
Ta med penger til boller og kaffe.

Mølla på Basteskjær

Mølla på Basteskjær

Mølla på Gokstadveien var i mange år både et industrielt område, men også en sosial møteplass for Sandar bygdas bønder og  et aktivitetssymbol for Gokstadveien.