Skolegruppa har vært og sett «Hauge-samlingen på Hamar

IMG_1022

På dagens formiddagstreff på Pukkestad, fortalte Skolegruppa v/Dag Virik, fra et besøk de hadde hatt til Midtbyen skole på Hamar. I oktober 2015 hadde seks fra Skolegruppa vært og sett «Hauge-samlingen» som tok for seg pedagogiske grunnlagsmaterialer. Vi fikk høre om og se gammelt skolemateriell. I tillegg fikk vi høre om Hauges filosofi om viktigheten av å få «nærkontakt» med historien gjennom fysisk å kunne få ta og føle på den.