Nestorene i bildegruppen ble takket

Sven Erik og Otto takkes av Svein Olav red.

Hjertelig takk for stor innsats med å gjøre bilder tilgjengelig for oss og ettertida, sa leder Svein Olav Løberg til avgått leder av bildegruppa Sven Erik Lund og leder for bildebasen Otto Ågesen på årsmøtet 16 februar.
Mer


I årsmeldinga er det en fyldig omtale av bildegruppas aktiviteter i 2015. Vi sakser litt derfra.

Bildegruppa har i 2015 hatt to hovedarbeidsområder:  Bildebasen på internett (Sandefjord Bibliotek) og digitalisering av avisbilder fra Sandefjords Blads gamle fotoarkiv. Forberedelsene til etablering av et digitalt fotoarkiv ble innledet av Bjørn Marum Olsen, Otto Ågesen og Sven Erik Lund i 2011. For å sikre kontinuitet og tilstrekkelig serverkapasitet søkte vi samarbeid med Sandefjord bibliotek, og en samarbeidsavtale om fordeling av utgifter og oppgaver ble inngått 7.12.2011. Etter erfaringsinnhenting og anskaffelse av programvare ble oppbygging av basen innledet med Otto Ågesen som foto- og datakyndig drivkraft. Bildebasen ble åpnet for publikum i september 2012.

Hovedformålene med bildebasen er:

Å gi Sandefjords innbyggere og andre med tilknytning til byen mulighet til fotografiske tilbakeblikk i Sandar og Sandefjords historie.

Å gi varig beskyttelse og trygg oppbevaring av fotografier og annet historisk materiale som ellers kan gå tapt for ettertidens generasjoner.
I tillegg er bildebasen av stor betydning for SLS fordi den skaffer bilder til både mimretreff og de lokalhistoriske lørdagssidene,

Høsten 2013 inngikk laget  en samarbeidsavtale med Sandefjords Blad om å digitalisere og tekste kopier og negativer fra avisens fotoarkiv fra 1960-, 70- og 80-tallet. Fra arbeidet startet i januar 2014 og til utgangen av 2015 har vi behandlet ca. 7.500 bilder. Vi har brukt av bildene på SLS’ lørdagssider i SB, foruten at vi kan bruke dem under visninger. SB har selv gjengitt mange av bildene i form av helsides montasjer i avisen. Avtalen med SB innebærer altså en gjensidig utnyttelse av bildene. En del av SB-bildene blir etter hvert lagt ut i bildebasen.