Samarbeid mellom Hvalfangstmuséet og SLS om utstilling av flyfotobilder fra 50- og 60-åra

Nylig ble det avholdt møte mellom SLS og representanter fra Hvalfangstmuseet for å forberede en utstilling av flyfotobilder fra 50 og 60 åra. Museet har rundt 1000 fotoer som de eier, mens SLS har fått midler til å gjøre bildene tilgjengelig for interesserte. Første steg i samarbeidsprosjektet er utplukking av bilder til montering på papp og til visning på museet i sommer fra St.Hans. Dette arbeidet starter opp i mars.
Mer


Dernest er målet at det skal lages 5  kretsvise serier av gårdsbruk kombinert med oversiktbilder fra lufta samt bilder av folk i arbeid på gårsdsbruka. Disse kretsvise visningene vil komme høsten 2016 og i 2017. Museet opplyser at det blir mulig å få kjøpt disse bildene.

20160208_143829_resized

Deltagere på møtet var fra venstre: Harald Fevang (SLS), Øyvind Thuresson (bildeansvarlig på Hvalfangstmuséet), Inger-Lise Ackenhausen og Bjørn Viggo Liverød (Hvalfangstmuséet) og leder i SLS Svein Olav Løberg. Leder på Hvalfangstmuséet Dag Ingemar Børresen og Vidar P. Andresen fra SLS var også med på møtet.