Svein Olav Løberg gjenvalgt som leder, Lars Flagstad ny inn i styret

På årsmøtet 16 februar ble Svein Olav Løberg gjenvalgt som leder for 1 år, mens Lars Flagstad ble ny i styret og valgt for 2 år etter Dag Virik som hadde frasagt seg gjenvalg. Gro Midttun og Unni Aspaas ble gjenvalgt som styremedlemmer for 2 nye år. Atle Sandberg ledet årsmøteforhandlingene .

Lars Flagstad red.   Ny i styret er Lars Flagstad
Mer


Styret fikk ros for stor aktivitet og godt økonomisk resultat. Til dette resultatet bidrar avisgruppa med med leder Harald Fevang svært mye i tillegg til bildegruppa som i 2015 ble ledet av Sven Erik Lund. Dette arbeidet  gir godtgjørelser fra Sandefjords Blad til vår forening. Avisgruppa leverer stoff til 2 sider på lørdagene og bildegruppa digitaliserer bilder fra Sandefjords Blads arkiv.På årsmøtet vedtok en retningslinjer for valgkomiteen og det ble foretatt mindre endringer i vedtektene.

Leder Svein Olav Løberg takket Jens Petter Rønning for å  ha gjort en stor jobb med å opprette nettside og  facebookside. Han overtar videre jobben Otto Ågesen hadde som leder av bildebasen og har allereJens Petter takkes av Svein Olav redde lagt inn mange bilder inn i  basen samt scannet bilder fra Sandefjords Blad.

 

 

 

 

Knut Oustorp ble også takket av lederen for alltid å stille opp og for sitt arbeid i bildegruppa. Han har stor lokalkunnskap på steder og personer til stor nytte i bildegruppa.

Stor aktivitet i 2015.

Under følger ei liste over publikumsaktiviteter siden årsmøtet i 2015.

  • Mimretreff om SVGS/ Yrkesskolen 26.03. 2015 v/ Thor Klavenes
  • Lokal krigsinnsats v/ Helge Evensen og Bernt Hagtvedt 09.04. 2015 på hotell Atlantic. Det var full sal og god stemning.
  • Allsangkveld 22.04. 2015 på Pukkestad, med inspirator Knut Høydal, Agnar Aspaas og Pål Rundsjø.
  • Utstilling – Det teknologiske hjem – åpnet 25.04.2015.
  • Åpen dag på Pukkestad 06.06.2015 fra kl. 12 – 15. Alle leietakere på Pukkestad deltok.
  • Utstilling – Vintersport og vinterlek – Arve Clements samling samt Esther Samuelsens treskulpturer – åpnet 17.10. 2015.
  • Mimretreff om Bjerggata 19.11.2015 v/ Audun Tjomsland
  • Julemarked 21.11.2015 – Spekepølsesalg – Åpen dag – Julekortvisning
  • Mimretreff kl 1230 på tirsdag 19.1. 16 om Skolegruppas tur til Hamar.
  • Mimretreff om Gokstadveiens første del, fra Landstads plass til Mølla, ved Yngve Tørrestad.

Harald Fevang Atle Sandberg ++ red Harald Fevang i prat med Oddvar Bonden

Salen 35 fremmøtte red.  Godt frammøte på Pukkestad