«Dr. Thaulows historietime»

Her følger litt info om arrangementsserien «Dr. Thaulows historietime» som begynner onsdag 6. april kl. 19:00. Dette første arrangementet vil ha tittelen «Hvem var dr. Thaulow? Om Thaulow-slekten i Norge med utgangspunkt i dr. Heinrich Arnold Thaulow, grunnleggeren av Sandefjord Bad.» Her vil leder av Kurbadets Venner, Svein Ingebretsen, holde et bildekåseri med en del kjent stoff, men også mye nytt som er kommet frem i løpet av de siste par årene.Mer

Andre foredragsholdere senere i år vil være dosent Kitt Austgard, tidl. fylkeslege Svein Lie, Torkel Fagerli, Svein Holtedahl, Geir Tandberg Ebbesen, Øystein Naper o.a. Kommer tilbake til disse etter hvert.
Arrangementene er et samarbeid mellom Kurbadets Venner og Thaulows Café og Gran Bar, og finner sted første eller andre onsdag i hver måned på Thaulows; første gang onsdag 6. april 2016 kl. 19:00. Temaene vil være relatert til ”Kurbadtiden” med hovedvekt på Sandefjord. Møtene ledes av Svein Ingebretsen. Det blir et innslag med tidsriktig musikk ved Arnfinn Nedland. Etter kåseriet/foredraget inviteres tilhørerne til spørsmål/samtale/diskusjon. Til dekning av faste utgifter vil det bli tatt inngangspenger; normalt kr. 50.-. Kaféen vil være åpen for servering.

Med vennlig hilsen
Kurbadets Venner