Gatenavn i Sandefjord – Brydes gate

Brydes gate

Johan Maurits BrydeJohan BrydeIngvald Bryde

Far, Johan Maurits Bryde, født i 1830 på gården Tangen på Veierland som tilhørte hans far, Johan Bryde, som var av dansk slekt.
Johan Maurits var først på hvalfangst med Sven Foyn. Han kom senere til Sandefjord i 1850-årene og ble kaptein på flere kjente skuter. Han startet sitt eget skipsrederi og kjøpte skipsverftet til K. Wierød i Grønli, som ble til «Brydeverven». Han anla isdammen «Brydedammen» i Preståsen omkring 1880, og bygde en stor isrenne fra dammen, over Kamfjordgata og ned til bryggeområdet for levering av isblokker.
Bryde var i mange år medlem av formannskapet.
Hans skipsrederi vokste etterhvert til å bli et av byens største.
Bryde stiftet Sandefjord Sjømannsforening, og var foreningens første  formann fra 1880. Han stiftet også Redningsselskapet i 1891. Bryde bodde en tid i Grønli, og det er der Brydes gate ligger.
Mer


Sønn, Johan Bryde, født i 1858. Han tok styrmannseksamen, bare 16 år gammel. I 21-års alderen  førte han sin fars skute Dagmar. Senere ble han disponent for flere skipsaksje- og fangstselskaper. Han var med å stifte Sandefjords Børs, Hvalfangernes Assuranceforening og Sandefjord Guttemusikkorps. Han anla Gimle Fabrikker i 1907, for raffinering av hvalolje med senere fabrikasjon av bunnstoff og skipsmaling, maskinoljer og kunstig gummi. Jotun kjøpte senere anlegget og utvidet dette til et imponerende industrianlegg.
Johan Bryde var medlem av den «departementale sjømannskomité». Han var i en rekke år formann i Norsk Skipsførerforening, som han hadde vært med å stifte. Han startet også Den norske stuertskole.
Johan Bryde døde i 1925.

Sønn, Ingvald Bryde var født i 1860. I 14 -års alderen ble han sjømann. Han tok styrmannseksamen fire år senere med beste karakter i alle fag. Han kom tidlig inn i hvalfangsten. I 1883-88 var han fangstbestyrer av AS Thekla, som hans far disponerte. Senere drev han Skjold & Værge med hvalfangststasjon i Mafjorden på Ingøy. I slutten av 1890 årene drev han Vestfold Hvalfangerselskaps anlegg i Tufjord. I 1908 stiftet han Bryde & Dahls Hvalfangerselskap, sammen med Thor Dahl, med fangst på Syd-Georgia, først med seilbarken Aviemore og året efter med kokeriet Admiralen. Da selskapet ved Thor Dahls død gikk over til hans arvinger, ble Bryde fra 1922 inspektør i rederiet.
Ingvald Bryde var Ridder av St. Olavs Orden.
Han døde i 1931.

Teksten er hentet ut fra Sandefjords Blads bok av Henrik Sandberg « Gatenavn i Sandefjord»