Gater i Sandefjord – Peter Grøns gate

Peder xx

Gatenavn Peder Anton Grøn

Peter  Grøns gate er oppkalt etter Peder Anton Grøn som ble født i 1833. Han var skipper, 27 år gammel, på briggen Augusta som han selv hadde part i. Han førte også sin egen skute Felix. I 1897 tok han sin adoptivsønn Karsten Grøn inn i rederiet, og nå begynte arbeide med å skifte ut seiltonnasje med dampdrevet tonnasje. Nye tider var kommet til skipsfarten. Peder var en meget samfunnsengasjert person. Han påtok seg verv i både Havnestyret, Ligningskommisjonen, Skolestyret, Sjøretten, Bystyret og Formannskapet. Han var byens ordfører i flere perioder og varamann i to stortingsperioder. Han bodde i Torggata 1 ved Torvet.
Etter den store bybrannen i 1900, var Peder svært aktiv i gjenoppbyggingen og hadde stor tro på Sandefjords framtid.
Han døde i 1903, 70 år gammel.
Peder fikk en gate oppkalt etter seg som takk for sitt samfunnsengasjement.

Teksten er hentet ut fra Sandefjords Blad s bok av Henrik Sandberg «Gatenavn i Sandefjord»