Gatenavn i Sandefjord – Christopher Hvidts plass

Christopher Hvidt plass skiltChristopher HvidtChristopher Hvidt var en av byens store sønner, som ved mange anledninger gjorde seg bemerket ved sin dyktighet, foretaksomhet og ikke minst offervilje og innsats under Napoleonskrigene i perioden 1807 til 1814.
Mer

Christopher ble født i 1780. Han oppholdt seg flere år i Frankrike og i England for å lære språk og få en god handelsutdannelse. Han reiste til sjøs 21 år gammel i 1801, som skipper på en av sine fars skuter. I 1803 bygde han et flott hus på det som senere ble Hvidts Plass. Husets have gikk ned på vestsiden av Storgata, helt til nåværende Rådhusgata. I 1807 kom han hjem fra England etter at hans skip ble kondemnert.
Etter at han i 1807 kom hjem, begynte han å samarbeide med Wedel Jarlsberg om bygging av kornskip, og satset også mye av sin formue på å redde befolkningen fra sult og nød. Under lisensfartens dager tjente han gode penger som skipsreder, men tapte mye i krigens siste år, slik at han til slutt ikke kunne greie sine forpliktelser. Han forsøkte å komme på fote igjen og dro til sjøs i 1840, 60 år gammel. Grev Wedel hjalp ham til å kunne bygge sitt eget skip «Grevinde Karen Wedel Jarlsberg» på Hvidts eget verft, Kamfjordverven.
Etter en kort tid til sjøs, fikk han i 1844 ansettelse som fyrforvalter på Torungen fyr, men dette varte heller ikke lenge.
Christopher Hvidt flyttet inn på Kamfjord gård som hans svigersønn hadde kjøpt i 1846 og ble boende der med sin svigersønn.
Christopher Hvidt døde på Kamfjord i 1862, 82 år gammel. Det samme året solgte Hvidts svigersønn gården til Even Andersen Haughem. Christopher Hvidts plass, ble i sin tid også kalt Steentorget, etter garver Otto Anton Steen, ordfører i Sandefjord i 1846.

Teksten er hentet fra Sandefjords Blads bok av Henrik Sandberg « Gatenavn i Sandefjord».