Temautstilling åpnes på Pukkestad gård lørdag 23.4. kl. 12.00

Gjenstander fra gamle Sandars bondekultur

Foto: Mekonnen Wolday

Foto: Mekonnen Wolda

Den 23. april blir det igjen mulig å se noen utvalgte gjenstander fra Sandar bygdesamling i Sandefjord Lokalhistoriske Senters lokaler på Pukkestad gård i Sandefjord. Med vårens temautstilling beveger Sandefjord Lokalhistoriske Senter seg litt utenfor sitt vanlige arbeidsfelt, som er å formidle kunnskap om vår nære fortid. Foreningen tror likevel mange husker og vil ha glede av et gjensyn med noen av gjenstandene som stod utstilt i låven på Pukkestad frem til avviklingen av Sandefjord Bymuseum i 2010. Gjenstandene som stilles ut har tilknytning til det gamle bondesamfunnet i Sandar og tilhører Hvalfangstmuseets samlinger.

På åpningsdagen kl.12.30 spiller Sandar Spellemannslag opp med trekkspill og feler. Kaffe og boller.

I Skomakerverkstedet: SLS sin egen samling av eldre redskaper og hjelpemidler.

Utstillingene er åpne lørdag 23.4 kl.12-15, deretter tirsdager kl 10-14, samt        lørdagene 7.5, 21.5 kl. 11-14.