Prestehagen eller Presthagen ? Vellykket mimrekveld

  • Jeg vet ikke svaret sikkert, men i folketellingen fra 1910 i Sandefjord ser jeg at Prestehagen blir brukt som stedsnavn. Slik innledet Yngve Tørrestad mimrekvelden om Preståsen og Presthagen på Pukkestad torsdag. Interessen var stor og de sist ankomne fikk kun ståplass i gangen.

Yngve Tørrestad liteHans Øvrum red. lite
Til venstre ser vi Yngve Tørrestad, spent før møtestart og til høyre Hans Øvrum.
Mer

Tørrestad vokste opp i Prestegårdsveien og hadde med seg personer som var vokst opp og kunne historien om Preståsen og Prestehagen. En av de som supplerte Tørrestad i møtet var Hans Øvrum, sønn av slakter Øvrum som berettet om en trygg og flott oppvekst i Preståsen. Geir Gokstad var utenlands, men hadde lest inn sine barndomsminner.
Harry Rove ledet mimrekvelden og supplerte Tørrestad sammen med andre fremmøtte. Temaer som kom opp var 17 mai i Preståsen fram til 2008 og  Preståsrennet med skyting på Varden og med egen vandrepokal. Brydedammen ble gravd ut av svensker og rommet i følge Rove 14725 m3 vann. Isskjæring foregikk til bortimot krigen, mens eksport av is til England opphørte rundt århundreskiftet.
IMG_0404 Salen red. lite Mimrekveld - pause lite
Berørt ble også Mølla på åsen – Hvorfor deler av åsen heter Korpås – Hvem bygde / betalte musikkpaviljongen og restauranten – Hvem beplantet hele åsen – Brydedammen og isskjæringen med isrenna ned til byen berørt.