SLS fortsetter å legge inn bilder på Sandefjords Blads hjemmeside

Hver uke forsøker vi å legge inn noen bilder på «sb.no» som vi håper er interessante og som kan vekke noen minner. Denne uken tok vi for oss noen av bensinstasjonene vi hadde i byen tidligere – du ser dem her: Har du fylt bensin her?