Åpent Hus igang igjen 24 august – Bildevisning på Forsmannsenteret 16 september

Nå er heldigvis de fleste av oss vaksinert og det lettes på restriksjonene. Styret har derfor bestemt at vi begynner med Åpent Hus på Pukkestad tirsdag 24 august kl. 10.30. Første bilde- og mimrekveld holdes torsdag 16 september på Forsmannsenteret kl. 18. Tema denne gang blir Framnes og det er Tor Bjørvik som kåserer og viser bilder. 

Foreningen omorganiseres 
Styret har den siste tiden arbeidet med å til passe foreningen etter at samarbeidet vi hadde med Sandefjords Blad har opphørt. Avisgruppa og bildegruppa er gjort om til ei bilde- og tekstgruppe under ledelse av Anders Bredal ( bildeansvarlig ) og Per Marvin Tennum ( tekstansvarlig ). For å forberede oppstarten av arbeidet i gruppen til høsten ble det avholdt et møte 8 juni på Pukkestad hvor 14 personer møtte. Foreningen trenger flere som ønsker å arbeide med bilder eller tekst på flere områder fra høsten av. Interesserte kan sende en epost til bilder@sandefjordlokalhistoriske.no

Fra venstre ser vi leder Svein Olav Løberg på et møte 8 juni for å diskutere oppgaver for den nye Tekst og bildegruppa som erstatter de tidligere gruppene for bilde- og avissider. I midten sitter bildeansvarlig Anders Bredal. til høyre tekstansvarlig Per Marvin Tennum.

Følgende ble diskutert:
1. Utvikle Før og Nå visninger på bildene til Otto Aagesen
2. Skanne og tekste bilder fra kulturminnene
3. Skanne og tekste bilder som er klargjort
4. Gatenavn i Sandefjord
5. Kjente navn/profiler i Sandefjord
6. Utvikle firmahistorier for bedrifter / organisasjoner
7. Program for mimrekvelder på Forsmann
8. Lørdagssider – kan de bearbeides / brukes videre
9. Utvikle tekstbilder – Gullkorngruppe ?
10. Framnes mek. Verksted – bilder, teksting og historier
11. Bibliofil – bildebase tilgjengelig på internett
12. Publisering også på papir
13. Undersøke muligheter for å søke støtte til prosjekter.

Forsmannsenteret er reservert på følgende datoer
I tillegg til 16 september har vi lokale  på Forsmannsenteret også :
14 oktober, 11 november.
I 2022: 13 januar, 10 februar, 17 mars og 21 april.
Det er lurt å notere datoene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *