BOKHYLLA – Nå med 1550 innførsler med lokalhistorie

Anders Haukaas presenterte BOKHYLLA på Åpent, Hus sist tirsdag. Bokhylla er et regneark hvor det er lagt inn 1550 innførsler. Alle med ulik tilknytning til lokalhistorie. Bruksanvisning ligger på et eget ark. Haukaas fortalte at gruppen også vil lage en video som viser bruken. Finnes innførselen elektronisk kan en starte innførselen elektronisk direkte fra regnearket. Flere understreket at dette er en fantastisk jobb gruppa har utført.

Anders Haukaas til venstre og Karl Einar Schrøder-Nielsen fra en tidligere presentasjon.

En kan velge søk innenfor mange kategorier: Form, forfatter, tittel, hovedgruppe, emneord, utgivelser, tilgjengelighet og om de er lagt ut elektronisk i regnarket. 
Gå til Bokhylla her

Fra bruksanvisningen sakses det:
Kildelisten er laget som en tabell der man kan sortere linjene etter visse «sorteringsord».  I hver kolonne finnes denne muligheten,  men det er «Hovedgruppe-kolonnen» som benyttes til grovsorteringen. Sorteringen foregår ved å trykke på knappen med et «trekant-symbol» og da får man får en liste over sorteringsordene. Først «fjerner» man haken i  «Velg alle» ved å trykke på den. Deretter velger man hva  man ønsker å  sortere på, f.eks. «Foreninger» i lista. Man vil da få opp alle dokumenter som omhandler «foreninger». Man kan også markere flere sorteringsord hvis man ønsker dette.

Her ser vi Bokhyllegruppa i arbeid. Fra høyre leder Harry Rove, redaktør Anders Haukaas og dataansvarlig Anders Bredal

Før man ønsker å foreta en ny sortering, må man trykke på «trekant-symbolet» og markere «Velg alle». Dette får fram alle linjene i tabellen igjen.
Man kan foreta et frisøk i tabellen ved å skrive inn f.eks. et navn eller ord.  Det man da gjør er at man trykker tasten «Ctrl» sammen med bokstaven «B», dvs. «CTRL+B» hvor som helst i tabellen. Man får da opp et vindu der man skriver inn sitt søkeord og trykker «Enter/linjeskift-tasten». Den/de linjene som tilfredsstiller ditt søk, vil bli markert med en farge på linjenummeret helt til venstre. Er det flere treff, får man se disse ved å trykke på «Søk etter neste».
I kolonnen helt til høyre, er det mulig å få se noen dokumenter elektronisk ved å trykke på linken.

Til slutt viste Anders Haukaas hvorledes en starter filmvisning direkte fra linken i regnearket.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *