Han skulle vært barkeeper – ble politimann i Shanghai.

Her kåserer Henning Aasen om personen Gustav Marinus Gulliksen som dro hjwm til Sandefjord og slet ut 14 drosjer.

Henning Aasen møtte aldri Gulliksen, men har studert livet hans grundig. Gulliksen var bestefar til Hennings kone Britt Mai. 
Familien Aasen fortalte at Gulliksen skulle vært barkeeper i San Francisco, men endte som havnepoliti i Shanghai i 1906. Her tjente han gode penger. Han kom hjem til Norge i 1910 og kjøpte da Storgata 3, i Sandefjord. Da hadde han også kone og 3 barn med seg. De flyttet fra Åsgårdstrand hvor de bodde mens han var i Shanghai. Han kjøpte etter hvert flere bygårder i Sandefjord og hadde drosjer i byen fram til 1943. 

Her er en Opel G-160 med 25 hk. I tillegg hadde han en Darracq med 16 hk. Bildet fra 1922.

Gustav M. Gulliksen  ble født i Borre i 1876 og døde i 1963. Henning Aasen sa han aldri fikk møtt sin kones bestefar, men han har skaffet mye kunnskap om han. 

Til venstre Henning Aasen og Svein Olav Løberg prater sammen etter orienteringen

PERSONPORTRETT AV GUSTAV MARINUS GULLIKSEN
Ajourført november 2021
1876 Født i Borre: 3. oktober 1876. 

 Reiste tidlig til sjøs, antagelig rett etter folkeskolen. Seilte med 11 seilskuter  før han gikk over til steamfart. 
1900 Midlertidig bopel i St. Anders i Spanien
Giftemål med Hildur Bolette Mikkelsen, 3. januar. 

1905 25. november. Hyre som stuert på KNM ”Heimdal”, som fraktet kong Haakon,          dronning Maud og lille kronprins Olav til Kristiania.   

  Presis kl. 11.00 denne dag rett sør for Drøbak – embarkerte vår nye   kongefamilie skipet Heimdal – etter å ha seilt til Norge med kongeskipet      ”Dannebrog”.

1906 Bestefar dro til Shanghai. Hadde kone og 2 barn hjemme, pluss ett underveis.

  Tjente godt med penger. 

1910 Januar, hjem til Norge, og flyttet fra Borre (Åsgårdstrand) til Sandefjord.

  Kjøpte Storgaten 3 (Møbellageret/Guvaag). BILDE 08-08a-08b

   Startet transportforretning.

1914 Gikk over til automobiler. Ble byens første drosjeeier, muligens med reg.nr.
  G-101.

1916 Hadde G-117, bodde i Kongens gate 13, som den gangen var hjørnegården (Arne Andresen).  

1918 Hildur Bolette var blitt sykelig (lungene?), så de flyttet til ”Feste” utenfor   Moss på grunn av friskere landluft. Drev med fruktdyrking.

1922 Flyttet tilbake til Sandefjord, og kjøpte Stockflethsgate 2,

 «Fossergården». 

   Hadde to biler. G-132 Darracq 16Hk og G-160 Opel 25Hk.  

   Sønnen Georg var da blitt 18 år. Trolig var han sjåfør på den ene bilen.

1925 Bodde i Fossergården. Hadde en bil, G-160 Opel.  
Sønnen Georg startet eget drosjefirma. Overtok sannsynligvis det ene løyvet fra faren. Kjøpte en eldre, åpen Protos G-1308.

1927 Bodde i Fossergården.

  Georgs firma gikk sannsynligvis dårlig, for han hadde solgt G-1308 
   og begynt å kjøre for faren, som da igjen hadde to biler, G-132 Opel og G-16

1928 Hildur Bolette dør.

1929 Bodde fortsatt i Fossergården. Hadde to biler, G-132 Nash og G-160 Buick.                                                            
1930 Bodde i Storgaten 16 (Thorleif Jacobsen/Thor Hasle). 

 Hadde to biler, Z-3001 Buick 1930 og Z-3013 Nash.     

 1935 Bodde i Storgaten 16. Hadde en bil, Z-3001 Buick 1930.   

1936? Giftet seg med Ida Reppesgård. Kjøpte Industrigaten nr 2      

1942 Ida døde.

Som drosjeeier kom han i kontakt med «hele byen», og med badegjester og  andre turister.

 Han var også blitt godt kjent med konsul Lars Christensen og hadde mange          kjøreoppdrag for ham, blant annet å kjøre ut matforsyninger til folk som hadde det trangt. Denne veldedigheten fra Christensen er lite kjent, og det viser at konsulen stolte fullt og fast på Gustav Marinus.

1943 Gustav kom i klammeri med tyskerne fordi han nektet å kjøre dem. Da sluttet han å kjøre drosje. På oppdrag fra konsulen flyttet han ut til Yxney. Bodde i  «fiskerhytta» og passet på hovedbygningen mens familien Christensen var i  USA. Der bodde han til de kom tilbake.

1947 Han bygslet tomt av Kerry Auve, bygde selv huset på Langeby- rønningen og bodde der som fisker og oppsynsmann. Så etter båter som lå ute hele vinteren. På det verste måtte han krabbe på hålke utover brygga. De første årene hadde han ikke telefon.

Britt Mai forteller at når de skulle besøke ham vinterstid, så var det å ta bussen fra Hystad til byen, så ny buss videre til Auve, spenne på skiene og gå ned til Gustav i vannkanten.

1963 Går ut av tiden.  

Her er hytta til Gulliksen i Langeby-rønningen-
Her supplerer Britt Mai sin mann Henning Aasen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *