Plutselig var «skomaker`n» fullfinansiert

Sparebank Stiftelsen 1 BV har nå offentliggjort sine pengegaver til lokale lag og foreninger. Sandefjord Lokalhistoriske Senter søkte om å få finansiert ombyggingen av «Skomaker`n» til et moderne arbeidsrom med nyinnkjøpt datautstyr og stor flatskjerm. SLS var blant de 20 som nå er tildelt penger.

Med datautstyr og full oppussing har oppgraderingen av arbeidsrommet kostet oss om lag 120.000 kroner. Det er akkurat det Sparebank 1 Stiftelsen BV nå har gitt foreningen. 

120.000 kroner til ferdigstillelse av rom og innkjøp av utstyr, heter det i fordelingsoversikten fra banken.

– Dette er et særdeles viktig bidrag til senterets virksomhet. Mye av vårt arbeid handler om å formidle kunnskap om Sandefjords nyere historie. Dette gjør vi ved å utvide og vedlikeholde vårt  bildearkiv som allerede inneholder nærmere 40.000 bilder. Vi jobber også mye med å tilgjengeliggjøre historiske skrifter, og vi har det siste året også begynt å videoprodusere foredrag som holdes i SLS’ regi. Pengene vi har mottatt, gjør at vi kan videreutvikle dette arbeidet ytterligere. Men for å optimalisere virksomheten, ønsker vi oss også flere nye medlemmer, sier leder i SLS, Svein Olav Løberg. 

Formålet med gavetildelingene er at det skal bidra til lokalt engasjement og utløse egeninnsats i nærmiljøet, heter det i en pressemelding fra stiftelsen.

– Gavene skal inspirere foreninger og lag til å dra i gang nye og gode initiativ som vil gi effekt for en større gruppe i lokalsamfunnet. Prosjekter som kommer barn og unge til gode blir alltid prioritert, skriver daglig dagligleder i stiftelsen, Gisle Dahn.

Til Sandefjords Blad skriver banksjef i Sparebank 1 Sørøst-Norge Sandfjord, Signe Stenersen, at det er hyggelig å kunne bidra med støtte lokalt.

– Alle prosjektene som har fått midler nå vil komme mange i kommunen til gode, sier hun til Sandefjords Blad.

SpareBank 1 Stiftelsen BV er største eier i lokalbanken SpareBank1 Sørøst-Norge. Stiftelsen har som formål å bidra til positiv utvikling i lokalsamfunnet.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *