Svein Olav Løberg gjenvalgt på årsmøtet tirsdag – 3 nye styremedlemmer

Løberg ble gjenvalgt på et godt besøkt årsmøte tirsdag kveld. Nye i styret ble Anders Bredal, Per Marvin Tennum og Frank Vik-Hansen. 

Fra venstre Anders Bredal, Per Marvin Tennum, Frank Vik-Hansen og leder Svein Olav Løberg

Møteleder var Atle Sandberg, mens Lars Flagstad var leder av valgkomiteen. Han ledet valgene. Alle ble enstemmig valgt i tråd med valgkomiteens innstilling.

Møteleder Atle Sandberg til venstre og valgkomiteens leder Lars Flagstad.

Leder Svein Olav Løberg orienterte om arbeidet framover og sa at styret vil diskutere oppfølging av 13 konkrete punkter fra en idedugnad forrige sommer. Sentralt her er å få i gang arbeidet med bilder og tekst igjen. Sentralt her blir vårt nye tekst- og bilderom.

Valgene :
Leder :  Svein Olav Løberg gjenvalgt for 1 år.
Gjenvalgt som styremedlemmer ble:
Unni Aspaas, 1 år
Grethe Verde, 1 år
Inger Wabø, 1 år
Karl Einar Schrøder-Nielsen, 1 år 
Vidar P. Andresen, 2 år

Nye i styret ble Anders Bredal, Per Marvin Tennum og Frank Vik-Hansen. Alle valgt for 2 år.

Bjørn Hørnes, Henning Aasen og Øystein Rismyhr hadde alle frasagt seg gjenvalg.

I følge årsberetningen var det 277 medlemmer ved årsskiftet mot 280 ved forrige årsskifte. Møtene var begrenset i første halvår, men tok seg opp i andre halvår. Nytt er at foreningen har filmet en del foredrag / kåserier i første halvår som medlemmene kan se på internett. Filmene er lagt ut på nettet.

Tross store investeringer har foreningen en solid økonomi. Egenkapitalen er god selv om 2021 medførte et underskudd på kr 16859. Mer info i årsberetningen som er lagt ut nederst i artikkelen.

Godt fremmøte – viser deler av salen
Gamle aviser fått av Sandefjords Blad er interessant. Karl Einar Schrøder-Nielsen nærmest
Henning Aasen gikk ut av styret. Han overrakte Løberg en gave han har laget selv.
Henning Aasen overrakte også et skrin han hadde laget til teposer. Det var laget av mahogni og eik fra Kodal. Skrinet ble gitt til Unni Aspaas til bruk for Unnis kafe.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *