Invitasjon til åpent møte i SLS’ tekst- og bildegruppe, tirsdag 19. april kl. 18.00

Gode SLS-venner!

Tirsdag 5. april hadde vi invitert tidligere aktive i «avisgruppa» til et planleggingsmøte for videre arbeid med tekst og bilder i regi av Sandefjords Lokalhistoriske Senter. Med i underkant av 20 medlemmer til stede ble det et konstruktivt møte med der vi drøftet ideer og planer.

Denne gang ønsker vi å nå ut til alle medlemmer og interesserte som på ulikt vis kan tenke seg å bidra med formidling av lokalhistorie. 

Som vi har skrevet før; fra 2020 har foreningen på en del områder levd i et covidvakuum. Men smått om senn har aktiviteten økt, blant annet med et variert program og gode oppmøter på Pukkestad hver tirsdag formiddag, og på Forsmann enkelte torsdagskvelder.

Etter årsmøtet midt i februar, har styret nå jobbet for å strukturere arbeidet i tekst- og bildegruppa. Ved flere anledninger har vi fått innspill, blant andre fra Sven Erik Lund, om å vurdere muligheten for å utvikle en skriftlig publikasjon med lokalhistorisk stoff. Først og fremst som en erstatning for den muligheten vi tidligere hadde med Sandefjords Blad.

Publikasjonen kan distribueres digitalt, men vi ser også for oss muligheten for en printversjon, for dem som ønsker det slik. Om dette skal bli et medlemstilbud, eller om det er noe vi skal ønske å få betalt for, gjenstår å se.

I første omgang er det viktig å forene tanker, og danne en redaksjon som kan levere artikler eller foredle det stoffet som vi allerede har tilgjengelig.

Samtidig har SLS’ bildegruppa mange oppgaver som venter. Vi har et svært stort bildearkiv, og vi mottar stadig bilder som må scannes, behandles, tekstes og organiseres. Til dette arbeidet trenger vi også påfyll av folk.  

Derfor inviterer vi nå til et møte der vi kan utfordre hverandre på muligheter. Vedlagt denne invitasjonen følger et eksempel på en publikasjon fra Sven Erik Lund, som åpenbart kan være noe å spinne videre på. Vi har masse stoff å øse av, samtidig som vi trenger entusiaster som ønsker å gi nye bidrag til lokalhistorien!

Til orientering kan nevnes at styret i SLS før fristen 15. mars, leverte inn en søknad om støtte fra Anders Jahres Humanitære stiftelse. Der uttrykte vi både tanker og planer.

Hovedinnholdet i søknaden følger som vedlegg. Det gjør også en PowerPoint-presentasjon som ble benyttet til møtet i avisgruppa 5. april.

Vi ønsker velkommen til et møte med engasjement, kreative innspill og ideer om hvorledes SLS på best mulig måte kan drive formidling av det vi er opptatt av. Nå er også det nye arbeidsrommet («Skomakeren») ferdig pusset opp og møblert med fire arbeidsplasser, nye PC-er og en storskjerm på 85″. Dette vil bli senteret for videre arbeid med tekst og bilder.

Vi sees tirsdag 19. april kl. 18.00 i våre lokaler på Pukkestad gård!

Med vennlig hilsen bilde- og tekstgruppa
v/ Anders Bredal og Per Marvin Tennum

Bilde tekstgruppa 050422

PROSJEKTSØKNAD Til Anders Jahres Humanitære Stiftelse utdrag

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *