Årsmøtet ga styret ros for medlemsøkning og stor aktivitet.

Styret fikk ros for stor aktivitet og 39 flere medlemmer enn på årsmøtet 13 februar.. Foreningen hadde 1 januar 2024 316 medlemmer. Foreningen har hatt Åpent Hus på Pukkestad hver tirsdag formiddag, 6 mimretreff på Forsmannsenteret og åpen kafe enkelte lørdager. På årsmøtet ble «ledelsen» gjenvalgt, mens Edvard Gran ble valgt til nytt styremedlem etter Frank Vik-Hansen som hadde frasagt seg gjenvalg. 

Fra venstre gjenvalgt Karl Einar Schrøder-Nielsen som takker Frank Vik-Hansen som gikk ut av styret.

Karl Einar Schrøder-Nielsen ble gjenvalgt som leder. Gjenvalgt ble også nestleder Per Marvin Tennum og sekretær Vidar P. Andresen. Styremedlem Frank Vik -Hansen valgte å tre ut av styret etter to år, og blir nå erstattet av nyvalgt styremedlem Edvard Gran. Styremedlemmene Grethe Verde, Inger Wabø og Anders Bredal var ikke på valg.

Leder Karl Einar Schrøder-Nielsen opplyser her at styret har vedtatt å utdele et æresmedlemskap i tillegg til de 2 vi har. Æresmedlemskapet ble tildelt Otto Aagesen.

For Sandefjord Lokalhistoriske Senter er det å ta vare på og gjøre bilder tilgjengelige, en av de sentrale oppgavene. På årsmøtet ble Otto Johannes Aagesen utnevnt til foreningens tredje æresmedlem for sin utrettelige og kunnskapsrike innsats fra oppstarten i 2010. ( se egen artikkel fra framsiden)

Otto Aagesen til høyre med diplomet som viser æresmedlemskapet. Til venstre gjenvalgt leder Karl Einar Schrøder-Nielsen

Arbeidet i 2024
Lederen opplyste, under saken om arbeidet framover, at nåværende møteaktivitet fortsetter. Oppdatert terminlista vil en til enhver tid finne på denne nettsiden under linken Terminliste.
Det ble opplyst at skanning og teksting av bilder vi får tilgang til, fortsetter. 
Videreføre publikasjonen Lokalhistorie i 2024

Styret  ønsker avklaring når det gjelder valg av løsning for arkivering, gjenfinning, tilgjengeliggjøring og presentasjon av foreningens bilder. Jfr. Biblioteket. Lokalhistoriewiki er et nytt verktøy for oss og er så smått tatt i bruk av foreningen for varig «bevaring» av stoff. 

Det møtte 27 stemmeberettigede på årsmøtet. Atle Sandberg ledet møtet, mens Svein Olav Løberg la fram valgkomiteens innstilling. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *