Retningslinjer for valgkomitéen

 

 1. Valg av valgkomite

Årsmøtet velger valgkomite for neste års årsmøte. Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer. (2 års funksjonstid). 1 varamedlem velges for 1 år. Medlemmer som velges inn i komiteen bør ha kjennskap til foreningen og dets medlemmer.

 1. Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal legge fram forslag til årsmøtet på:

 • Leder (funksjonstid 1 år)
 • 3 eller 4 styremedlemmer ( funksjonstid 2 år ). Styret består av 7 – 9 personer som velges med rotasjon i 2- årige perioder.
 • Revisor
 • 1 eller 2 medlemmer av valgkomiteen for 2 år. Ved første gangs valg av valgkomite etter disse retningslinjene velges 2 medlemmer for 2 år og et medlem for 1 år. Den av komiteens medlemmer som har vært lengst i komiteen er i utgangspunktet leder hvis annet ikke er vedtatt.
 • 1 varamedlem til komiteen for 1 år.
 1. Valgkomiteens arbeidsmåte
 • Valgkomiteens leder har ansvaret for innkalling til møtene i valgkomiteen
 • Valgkomiteens innstilling kan sendes ut med sakspapirene til årsmøtet, men senest foreligge når årsmøtet settes.
 • Valgkomiteen skal framlegge sine forslag skriftlig.
 • Kandidater som foreslåes skal være kontaktet av valgkomiteen.
 • Medlemmene kan komme med forslag til komiteen.