Terminliste rest 2021 og vår 2022

Dato Klokkeslett Aktivitet Sted
12.11 12:00 Bildevisning Pukkestad
19.11 12:00 Bildevisning Pukkestad
26.11 12:00 Bildevisning Pukkestad
13:30-15:30 Styremøte SLS Pukkestad
03.12 12:00 Bildevisning Pukkestad
07.12 12:00-15:00 Julestemning Pukkestad
10.12 12:00 Bildevisning Pukkestad
******** **************** ******************************************** ***************
07.01 10:30-13:30 Første åpne dag etter nyttår Pukkestad
13:30-15:30 Styremøte SLS Pukkestad
14.01 12:00 Bildevisning Pukkestad
21.01 12:00 Bildevisning Pukkestad
23.01 18:00-21:00 Mimrekveld Forsmann
28.01 12:00 Bildevisning Pukkestad
04.02 12:00 Bildevisning Pukkestad
11.02 12:00 Bildevisning Pukkestad
13:30-15:30 Styremøte SLS Pukkestad
18.02 12:00 Bildevisning Pukkestad
18.00-21.00 Årsmøte SLS Pukkestad
25.02 12:00 Bildevisning Pukkestad
03.03 12:00 Bildevisning Pukkestad
10.03 12:00 Bildevisning Pukkestad
13:30-15:30 Styremøte SLS Pukkestad
17.03 12:00 Bildevisning Pukkestad
19.03 18:00-21:00 Mimrekveld skofabrikken Forsmann
24.03 12:00 Bildevisning Pukkestad
31.03 12:00 Bildevisning Pukkestad
14:04 12:00 Bildevisning Pukkestad
21:04 12:00 Bildevisning Pukkestad
13:30-15:30 Styremøte SLS Pukkestad
23:04 18:00-21:00 Åpen kveld Pukkestad
28.04 12:00 Bildevisning Pukkestad
05.05 12:00 Bildevisning Pukkestad
12.05 12:00 Bildevisning Pukkestad
14.05 18:00-21:00 75 års frigjøring Pukkestad
19.05 12:00 Bildevisning Pukkestad
26.05 12:00 Bildevisning Pukkestad
02.06 12:00 Bildevisning Pukkestad
13:30-15:30 Styremøte SLS Pukkestad
09.06 12:00 Bildevisning Pukkestad
16.06 12:00 Bildevisning Pukkestad
13:30-15:30 Styremøte SLS Pukkestad
19.06 10 års jubileum
? 18.00-21:00 Jubileumsfest medlemmer
Med forbehold om senere endringer.