Barnetoget og musikkorpsene er tilbake

Når vi i morgen feirer 17 mai er barnetoget og musikkorpsene tilbake i gatene. Det har vært avlyst i 2020 og 2021 pga koronapandemien. Det gleder både barn og voksne. I bildebasen vår er det lagt ut over 100 17 bilder fra tidligere tider. Under ser vi vi barnetog og korps i 1947. Bildene er utlånt av Bjørg og Knut Einar Oscarsen. God feiring av dagen.

Her er toget i Hjertnespromenaden.
Musikkorps i 1947.

Se flere 17 mai-bilder i bildebasen vår på Sandefjord Bibliotek her 

Besøk på Gulli Skoletun – Andebu Fortidslag

Andebu var ei foregangsbygd når de vedtok å bygge 5 nye skolebygg i 1892, sa leder i Andebu Fortidslag Arvid Vegger da han ønsket besøkende fra SLS velkommen på Gulli Skoletun, tirsdag formiddag. Gulli er det eneste skolebygget fra 1892 som fortsatt er i kommunal eie.

Her orienterer Arvid Vegger om skolestua som inneholder pulter fra flere av skolene og gamle klassebilder de har fått tak i.

Prisen pr skolebygg i 1892 var 6000 kr. Alle skolene hadde bakerovn og 2 klasserom. På skoletunet er Communalstua oppført. Den er flyttet fra prestegården hvor den var et tilbygg på prestegarden bygd i 1854. Her ble kommunestyremøtene holdt. I dag er sløydsalen blitt til et flott møterom og det andre klasserommet er blitt vevstue. I enden på Communalstua er det innredet bakerovn. 

Les videre

Kafeen på lørdag var populær

På Pukkestad lørdag hadde vi åpen kafe. I kafeen vår fikk en kjøpt kaffe og vafler, is og pølse med lompe. Styret vurderer om vi til høsten skal ha åpen kafe en lørdag i måneden. Husflidslaget hadde Åpen dag med salg av husflidsprodukter. Fjorden Sanitetsforenings trommekorps trente til 17 mai. 

Praten gikk lett ved bordene. Gamle aviser er populært. Spesielt jubileumsavisene til Sandefjords Blad
Les videre

Åpen Kafe på Pukkestad Gård lørdag 7 mai kl. 12 – 14.

Det blir kaffe og vafler, samt is og pølser med lompe å få kjøpt.I tillegg er det gamle aviser å bla i, samt jubileumsnumre av Sandefjords Blad. Flere fra styret er til stede og kan svare på spørsmål, prate med dere, samt vise dere rundt.

Her kjøpes det vaffel og kaffe på kafeen avholdt 19 mars.

Kom alene eller ta med dere partner eller andre kjente.
Denne lørdagen har Husfliden åpen dag og selger husflidsprodukter på Pukkestad.
Vel møtt

Bilder fra bygging og reparasjon av skip på Framnes

Sist tirsdag viste Otto Aagesen mange bilder også fra «innsiden» av skipsverftet på Åpent Hus, på Pukkestad. Aagesen ble ansatt på tegnekontoret i 1974. Han fikk også oppgaver med å fotografere aktivitetene på verkstedet. Bildevisningen ble filmet og blir senere gjort tilgjengelig. 

Bildet viser elektrisk bil brukt på Framnes. Denne hadde vært meieribil i Oslo. På Framnes ble det bygd ca. 200 båter. I tillegg kom reparasjoner og bygging av rigger og flytedokker.

Otto Aagesen under bildevisningen på tirsdag.
Les videre

Hoelseth serverte muntre Framneshistorier og historien om Christian Radich

Bjørn Hoelseth kåserte om historia til Christian Radich og serverte muntre Framneshistorier på mimretreffet vårt på Forsmannsentere,t torsdag kveld. Han fortalte at skipsbyggingen begynte i Østbygdene på grensen mot Stokke. Deretter ble det verver inne i Sandefjordsfjorden. Kamfjordverven lå omtrent der bensinstasjonen på Kilen ligger i dag. 

Til venstre leder Svein Olav Løberg ( styrte bildene) og Bjørn Hoelseth under foredraget.

Christian Radich ble bygget på Framnes og sjøsatt i 1937 og gikk rett på tokt. Framnes hadde 120 års ubrutt tradisjon med å bygge skip. Byggesummen var kr 650 000. En grosserer med navn Christian Radich i Oslo testamenterte kr 90 000 til bygging av et skoleskip. Rederforbundet støttet også byggingen med kr 250 000. Skipet er 62,5 meter lang med en mastehøyde på 38 m. Det har til sammen 1350 m2 seil.

Les videre

Stokke Historielag har nådd 1000 medlemmer i år

I år har vi passert 1000 medlemmer, fortalte leder Svein Erik Bergsholm i Stokke Historielag på Åpent Hus på Pukkestad tirsdag. Laget ble stiftet i 1950 og holder møtene og aktiviteten på Stokke Bygdetun. Stokke Bygdetun er en stiftelse som nå har 7 bygninger på tunet med egen kafe hver onsdag fra kl. 10 – 14. 

Her ser vi Bergsholm i det han har startet orienteringen om utviklingen av Stokkebyen

Les videre

Lørdagskafe prøves ut 19 mars kl. 12 – 14. på Pukkestad med kaffe, vafler og gamle aviser

Styret har vedtatt å prøve ut om det er interesse for en lørdagskafe på Pukkestad. Vi prøver 19 mars med åpningstiden fra kl. 12 – 14. Det blir salg av kaffe, enkle kaker og vafler. Til kaffen kan en også kose seg med gamle aviser i tillegg. Det blir flere fra styret til stede for å kunne foreta omvisning og svare på spørsmål. Nye medlemmer ønskes spesielt velkommen.