17 mai er omtalt i 4 utgaver av Lørdagssidene som har stått i avisa

Blant de lokalhistoriske lørdagssidene vi laget for Sandefjords Blad er det 4 utgaver som omhandler feiringen av 17 mai. Her finner du omtale av ulovlig feiring under krigen, feiring i fredsdagene i 1945 og i 1950. I disse artiklene er det omtale av hendelser. 

Lørdagssidene finner du her:
2011 Uke 19 1405 17. mai 1942 og 1944.pdf – Google Disk 
2013 Uke 20 1805 Et ulovlig 17. mai-tog i 1943.pdf – Google Disk 
2015 Uke 20 1605 17.mai 1945.pdf – Google Disk 
2017 Uke 19 1305 17. mai 1950.pdf – Google Disk

Speiderjentene fant fram uniformene igjen 17 mai 1945. Under krigen var det forbudt.

108 bilder om 17 maifeiring gjennom tidene finner dere i nettartikkelen under denne artikkelen.

Bilder fra 17.mai på bildebasen er lagt ut på nettsiden

I år, som i fjor, kan vi ikke gå i tog pga pandemien. Men vi kan glede oss over bilder fra tidligere17.mai-er som foreningen vår har lagt ut på internett. PÅ forhånd gratulerer vi alle med dagen.
Se 108 bilder fra 17 mai  

Barnetog i Hjertnespromenaden i 1947. Eier / utlåner er Bjørg Oskarsen.
Her er det 17 mai på torvet i 1945. Utlåner av bildet Bjørn Hoelseth

Framnes Musikkorps i Bjergata i 1956. Dirigent er Arne Hoelseth. Utlåner av bildet er Per Gunnar Hem

Her finner du 108 bilder fra 17 mai

Fjordbåtene – Del 1

Fjordbåtene blir tema på den digitale bildevisningen (Ikke på Pukkestad) denne tirsdagen kl. 11.30. Det er vår leder Svein Olav Løberg som presenterer Fjordbåtene i Sandefjord og omegn. Dette er del 1 og flere deler vil komme utover våren. Vårt mål er å publisere en ny digital bildevisning hver tirsdag, inntil vi kan møtes igjen her på Pukkestad.

Klikk her for å starte bildevisningen

Vi starter digitale bildevisninger tirsdag.

Siden Koronaen hindrer oss i å møtes på tirsdagene på Pukkestad starter vi digitale bildevisninger førstkommende tirsdag 13.4. kl. 11.30. Bildevisningen starter du på nettsiden vår. Først ut er vår leder Svein Olav Løberg som kåserer og viser bilder av fjordbåtene. Han har kalt presentasjonen : Eldre Fjordbåter i Sandefjordsfjorden og nærliggende områder.

Før og Nå-bilder kan gi deg interessante påsketurer til fots..

Det ligger 110 bilder lagt ut av Lokalhistorisk Senter på internett underkategori før og nå. På side 3 og 4 i bildeserien ligger «sammensatte» bilder med motiver fra eldre tider og fra nåtid. Det er Otto Aagesen som har laget denne serien med bilder. Bildet under viser store forandringer i Kongensgate sett østover fra byparken. Det er store forandringer over hele byen. 

Du kan se alle 110 bildene lagt ut på internett her 

Påskegudstjenester på Facebook i år

På kirkenes Facebooksider kan en følge gudstjenester via nettet denne påsken. Kirkerommet blir stengt for ordinere gudstjenester. Flere opplysninger på www.sandefjord.kirken.no 
Bildet under viser Sandar Kirke på et kort fra 1904. Kortet er lånt ut av Henning Aasen. Den gang var vel få familier som hadde innlagt strøm. Internett er knapt 25 år gammelt. I disse dager står Sandar kirke stillaser i minst høyder for å bli renovert og malt.

I bildebasen vår lagt ut på bibliotekets hjemmeside er det 85 bilder med en tilknytning til kirker i Sandefjord gjennom tidene.
Se 85 bilder med tilknytning til kirkene våre her

Kort med Sandar Kirke fra 1904.

Ikke normal møteaktivitet før til høsten ?

Koronasituasjonen er for tiden slik at vi ikke kan samles på Pukkestad, skriver styret i en epost til medlemmene. Heldigvis er vaksineringen er i gang, for oss eldre. Så det vil komme bedre tider, etter hvert som vi alle blir vaksinert.
Det synes imidlertid mer og mer klart at det blir vanskelig med normal møteaktivitet før til høsten. Vi arbeider derfor med å prøve ut filming av  bildevisninger og foredrag. Det vil vi prøve og gjøre tilgjengelig for dere på Facebook og på nettsiden her. Under ledelse av data- og bildeansvarlig Anders Bredal har vi begynt å teste ut nettmøter. 

Her ser vi Anders Bredal nederst til høyre., med leder Svein Olav Løberg øverst til høyre. Til venstre ser vi Per Marvin Tennum øverst og Vidar P. Andresen.

VÅR: Far radrenser – mor er hest

Øivind Hansen har lånt oss dette sjeldne bildet av sine foreldre, Astrid og Erling James Hansen, mens de driver landbruk i enkleste form på egen villaeiendom i det som da het Råstadveien, nå Vollane. 

Bildet er lånt oss av Øyvind Hansen og informant er Sven Erik Lund.

Der dyrket de poteter og alle slags grønnsaker både til egen husholdning og til litt salg på Framnæs mek. Bildet er tatt rundt 1950, da var de fortsatt sterke og ivrige, og mor kunne stille opp som hest. Far var født i 1901, mor i 1907, forteller Øivind. Far var først sjømann, mønstret på seilskute som 14-åring, fortsatte på sjøen og var ute under krigen. Etter sjømannsyrket ble han tømrer hos Lars Strømøy, deretter var han resten av yrkeslivet i tømrergjengen på Framnæs Mek. Værksted. Tekst: Sven Erik Lund. Bildet er utlånt av Øivind Hansen.
Nå som det går mot vår kan vi mimre litt ved å se på våre bilder om landbruk lagt ut på internett:
Se 48 bilder om landbruk her

Terje Nordby kom med maleri av Pukkestad – Her vokste han opp

PÅ bildet under ser vi til venstre Terje Nordby overrekke et maleri av den østre bygningen på Pukkestad, til leder Svein Olav Løberg . Nordby bodde her sammen med sine foreldre fra slutten av krigen og fram til 1955. De bodde i nordenden av bygget, bak Nordby. Maleriet er malt av bokhandler Wettergren, fortalte Nordby. 

Far til Terje Nordby var ansatt på Pukkestad Gård. Den gang var det dyr på gården. Tidene har endret seg.

Bygningene ble fredet i 1920 årene.  Pukkestad var i Tholfsen-familiens eie fra 1908 til 1950, og enken Ella Tholfsen ble boende der til 1953. 
I 1950 kjøpte Anders Jahre eiendommen av Thor Tholfsen, og etter et par-tre år skjenket han gården til Sandefjord kommune som Bymuseum. Jahre bekostet også den omfattende restaureringen av framhuset og de to fløybygningene. Vestre fløybygning (som vi er i nå) rommet et stort vognskjul. 

Musikk – gir oss godt humør

I bildebasen vår lagt ut på internett finner vi 42 bilder av ulike musikkorps. Bildet viser Framnes Guttemusikk spiller 17 mai 1947. Får vi musikk i gatene på 17 mai i år? Det  er vel noe vi kan håpe på.. Eller blir det en digital 17 mai i år også ? Uansett setter vel tanken på lyden fra marsjerende musikere oss i godt humør. 

Bildet er lånt ut av Per Øien., Sandefjord Musikkorps.

Se 41 bilder til som viser musikkkorps her