Vi kan studere bilder foreningen har gjort tilgjengelig på internett

Vi kan ikke møtes på en stund framover på Pukkestad. Grunnen er at vi også må bidra til å hindre spredning av k-19 viruset. Men vi kan kikke på bilder i bildebasen lagt ut på Sandefjord Bibliotek. Nå er det litt snø på marka. I basen finner en 67 bilder hvis en søker på SNØ.

Her ser vi Knut Einar Oskarsen på Hasle i 1937.

Se 67 bilder på søkeord snø her

Medlemmer hentet julegaven – heftet med minnene til Knut Einar Oskarsen – andre kjøpte julegave

Mange medlemmer har hentet julegaven styret vedtok å gi ut gratis i år. Gaven er et nytt hefte med artige historier og gode bilder. Knut Einar Oskarsen forteller om egne minner fra barndom, oppvekst og tidlige yrkesliv. Han har hatt god hjelp av Sven Erik Lund. Heftet kan hentes og kjøpes for kr 100 på Pukkestad tirsdag 15 desember kl 12 – 14. og lørdag 19 desember kl 12 – 14.

Her henter Kåre Seim heftet. Styremedlem Unni Aspaas delte ut heftet.

Et hefte koster kr 100. Kjøper en 5 får en det sjette gratis. En super julegave for folk som har levd en stund.

Sist lørdag kom Knut Einar Oskarsen ( til høyre) til Pukkestad. Til venstre sees Knut Sperre som var liten gutt når Oskarsen jobbet hos Hans Sperre AS fra 1948 – 52.

Bildegruppa begynner arbeidet igjen i januar

Tirsdag kveld samlet Anders Bredal bildegruppa for å informere og diskutere planene framover. De møtte 12 personer. Bredal har overtatt som Bildeansvarlig etter Jens Petter Rønning som hadde bedt om avløsning. Det var enighet om at en begynner arbeidet så smått igjen over nytt år. 

Bredal fortalte at en har tatt på seg og skanne og tekste bildene i Kulturminnene for Sandar Historielag. Videre er en i diskusjon med Vestfoldarkivet om et samarbeid.
Målet vårt bør være å dokumentere historier knyttet til bilder, film og lyd for Sandefjord Kommune. Dernest bør vi kunne gjøre materialet tilgjengelig både internt og eksternt, sa Anders Bredal. På bildet under lytter han til synspunkter fra salen.

Kjøp JULEGAVEN på Pukkestad til folk som har levd en stund

Heftet kan kjøpes for kr 100 på Pukkestad, Hystadveien 21 lørdag 5. desember, tirsdag 8. desember og lørdag 12. desember kl 14 – 15.
Betales med kontanter, Vipps eller med faktura.
Julegaven er et nytt hefte med artige historier og gode bilder. Knut Einar Oskarsen forteller om egne minner fra barndom, oppvekst og tidlige yrkesliv.
Med godt humør og imponerende hukommelse forteller Knut Einar Oskarsen i hefteform om mennesker, butikker, gateliv, episoder og merkverdigheter han ble kjent med som skolegutt, visergutt og butikkbetjent under og etter krigen.

På bildet sitter Knut Einar og mimrer om tiden da en 1947-modell Fargo lastebil vekket hans store interesse for biler og mekanikk.
I heftet byr Knut Einar på fire fortellinger fra oppvekst og tidlig arbeidsliv: 1. Barndom, skoletid og skøyerstreker i krig og fred. 2. Tiden som visergutt hos Richard Olsens bokhandel på hjørnet Kongens gate/ Jernbanealleen. 3. Tiden som butikkbetjent og altmuliggutt hos N. B. Gustavsens Farge- handel på Aagaards plass, med sideblikk til etterkrigstidens liv og røre på Tomta. 4. Tiden som butikk-/lagerarbeider og sjåfør hos kolonial- og skipshandelen Hans Sperre A/S. Alle fortellinger suppleres med bilder. 
Under kan dere laste ned et reklameark som kan printes ut.

Julegave med lokalhistoriske fortellinger for folk som har levd en stund

Alle medlemmer i foreningen vår får et eks. av heftet gratis siden vi i år har måttet avlyse møtet og arrangementer. I tillegg oppfordres medlemmene til å kjøpe hefter og gi de bort som julegave. I heftet blir vi med Knut Einar Oskarsen på et mimrende tilbakeblikk.
Ideen til heftet er Knut Einars, og Sven Erik Lund har stått for arbeidet med bildevalg og -tekster, redigering og kontakt med trykkeri. Heftene koster kr 100 pr stk. Kan kjøpes på Pukkestad gård kl. 12 – 14, lørdagene 5 og 12 desember.

Bilen Oskarsen sitter i er en 1947 Fargo lastebil. Denne bilen kjørte han mye som ansatt hos Hans Sperre A/S fra 1948 til 1952.

Foruten tre fortellinger fra barndom og tidlig arbeidsliv, har Knut Einar skrevet ned endringer fra tiden som ansatt hos Knut Sperre A/S. 

Anders Bredal – ny bildeansvarlig i foreningen

Anders Bredal ble på styremøtet tirsdag oppnevnt til ny bildeansvarlig i foreningen, etter Jens Petter Rønning. Etter mange år med svært stor innsats har Rønning nå bedt om avløsning. Rønning og Bredal gjennomfører nå møter for å sikre overgangen best mulig. Bredal sier han håper Rønning fortsatt kan bidra i bildegruppa framover på en eller annen måte. 

Her studerer Anders Bredal mikrofilmleseren, mens Øyvind Hem følger interessert med. ( Arkivfoto)

I styremøtet tirsdag presenterte Bredal sine tanker for bildegruppa framover. Han skisserte både sine mål for arbeidet, organisering og arbeidsoppgaver for bildegruppa. Foreningen  har nylig gjort avtale med Sandar Historielag om digitalisering av bildene i historielagets kulturminner. Bredal vil  starte forsiktig opp igjen arbeidet i bildegruppa før jul, selv om det er krevende i disse koronatider.

Bilder og bøker – Tor Bjørvik
Onsdag besøkte Anders Bredal og Vidar P. Andresen Tor Bjørvik hjemme i Hedrum. Da fikk vi bildene Tor Bjørvik har fra Sandefjord, Stokke og Andebu. Han har et enormt arkiv med bilder, foredrag og bøker. 800 ulike bygdebøker fra hele Norge stod i bokhyllene. 
– Jeg har 2 eks. av mange bøker og da kan dere få et eks. av meg til foreningen, sa Tor Bjørvik.  

Her ser vi Tor Bjørvik foran en del av bygdeboksamlingen i ei av stuene.

Åpent Hus på tirsdager AVLYSES

Smittesituasjonen også i Sandefjord har øket mye og er bekymringsfull.
Lørdag var det 8 nye smittede, fredag 4. Totalt er det nå totalt 105 som har blitt smittet i Sandefjord. Mesteparten nå i høst.
Styret har derfor besluttet avlysing av ÅPENT HUS på tirsdager.

 Det er likevel håp om at situasjonen endrer seg.  Kanskje vi kan ta en juleavslutning 15 desember.

Bokhyllegruppa er aktiv og har ideer

Onsdag samlet Harry Rove foreningens Bokhyllegruppe på Pukkestad. Gruppa har samlet en oversikt over lokalhistoriske bøker, hefter, filmer, lørdagssider fra Sandefjords Blad og kulturminner fra Sandar Historielag. Nytt på nettet blir snart en oversikt over foreningens egne bøker som etterhvert kan lånes ut. Inger Wabø blir ansvarlig for dette. 

Fra venstre Anders Haukaas, redaktør, Anders Bredal, legger på nett, Inger Wabø, ansvarlig for foreningens egne bøker og leder av gruppa Harry Rove.

Gruppa diskuterte å få en bruksanvisning for bruk av Bokhylla i form av en video. Dette kommer i tillegg til den skriftlige veiledningen som ligger på regnearket i dag.
Bokhylla er en Excel-fil og fungerer best på PC. PC-en må ha installert regnearket Excel. Forklaring på hvorledes en effektivt sorterer i regnearket framgår av «forsiden» når dere har lastet ned og åpnet regnearket. 

Her viser Harry Rove fram et gammelt «temanummer» av Sandefjords Blad.

Han ønsket seg videre at foreningen etablerer ei gruppe som arbeider med tekstbilder. Rove understreket at dette er noe annet enn bildetekster. «Skomaker-lokalet» bør gjøres om til et rom hvor en kan arbeide med Sandefjords historie på interaktiv basis, sa Rove.
Gå til Bokhylla her 

– Vi kjente alle som bodde i området

Karl Einar Schrøder-Nielsen viste bilder og fortalte fra sin oppvekst vest for veggene her på Pukkestad, ned til Hjertnesskogen og opp til jernbanelinja på Åpent Hus på Pukkestad, tirsdag.
– Jeg husker alle som bodde i husene rundt i området, sa Schrøder-Nielsen. Selv var han født i Hans Amundsens gate.

I området midt på bildet var det kolonihage en stund fra 1933. Bildet er fra ca. 1950

Den gang var det ikke noe problem med å leke i hagene til folk. Vi sparket fotball og lekte overalt. Under er et eldre bilde, men det viser aking i Pukkestadveien. Vi aket der, men passet på at det var vakter på alle hjørner. I kurvene på sleden var det brød, fortalte Schrøder-Nielsen.

Nielsen krydret orienteringen med kunnskap om kjente flotte hus og de personene som bygde dem. Mange av dem er i dag revet.