– Det var status å ri fra Huvik til kirka

– Man likte å ri fra Huvik til kirka, sa Tor Bjørvik (78) da Sandefjord Lokalhistoriske Senter (SLS) inviterte til bildekåseri på Forsmannsenteret torsdag. Selv om Bjørvik flyttet fra Framnes til Hedrum i 1954, er hans minner mange og lokalkunnskapen stor.

Per Marvin Tennum / Sandefjord Lokalhistoriske Senter

Tor Bjørvik fortalte om bestefaren som kom fra Vestlandet i 1923 og som økte gårdsdriften fra seks til 12 kuer. Kyra beitet den gangen helt ned til stranda ved Huvik. Etter hvert ble jordene bygd ned, slik at faren gikk over til å drive med gris. Skyller ble hentet på tre ulike ruter, kokt og gitt til grisene. Da utbygningen på Framnes tok til, ble 250 griser i et inneklemt boligfelt for mye for naboene. Derfor tok Bjørvik-familien med seg grisene og gjødsellukta til Seierstad i Hedrum. 67 år senere har han fortsatt historier og kunnskap han mer enn gjerne deler med andre.

– På Framnes hadde vi alt vi behøvde. Man trengte egentlig ikke å dra til byen. Men fristet en film på kino, tok vi ferja til byen, fortalte Tor Bjørvik, som viste 100 bilder fra Framnes – krydret med gode tilbakeblikk. Huvikeika på Framnes er over 1.000 år gammel og i følge Bjørvik holder den sikkert 200 år til. Bildene han viste fortalte om utviklingen fra et liv blant bønder, fram til dagens boligsamfunn.
– Man kalte Framnes for Brooklyn. Sjøfolka som hadde vært på Manhattan i New York hadde lært at Brooklyn lå på den andre sida av elva, East River. Derfor fikk bydelen på den andre sida av havnebassenget innerst i Sandefjordsfjorden et amerikansk kallenavn på folkemunne. Og ferjeleiet på den andre sida ble kalt New York, fortalte Tor Bjørvik.

Midt på 1950-tallet hadde Framnes alt et lokalsamfunn trengte. Her var alle servicetilbud i gåavstand; så som blant annet klesbutikk, tre kolonialer, slakter, baker, bank og industri der folk fikk arbeid. Fortsatt har vi dagligvareforretning, men egentlig ikke så mye annet. Framnæs Mekaniske Værksted hadde på det meste over 1.000 ansatte. Mange kom fra byen, og også vi som bodde på Framnes-sida hadde ferja som transportmiddel. Passasjerferjer fraktet folk og arbeidere mellom brygga i Sandefjord og Framnes ferjeleie fra 1902 til 1957. «Framnæs II» kom i drift i 1921 og skal ha vært verdens største elektrisk drevne ferje. Den tok 180 passasjerer og ble drevet av to elektromotorer, hver på 13 hestekrefter.

– Dessverre er det mye som har forsvunnet siden jeg bodde her. Hjørnesteinsbedriften ble lagt ned midt på 80-tallet. I de senere årene ser vi at mye av industrien blir erstattet med eiendomsutvikling. Selv om Kystlaget og Skagerak International School har virksomheter der ferja og FMV holdt til. Men bydelen lever heldigvis i beste velgående, med idrettslag, skole og kirke, sa Tor Bjørvik.

Om lag 60 personer overvar Tor Bjørviks kåseri på Forsmannsenteret.  Neste stormøte med bildekåseri er 14. oktober. Men hver tirsdag formiddag er det åpent hus på Pukkestad gård, også da med lokalhistorie på dagsorde

Historiske bilder

Endringene i Dronningens gate er store

  • Jeg har hentet ut bildene fra basen vår om Dronningens gate. Disse viser store forandringer. Planene framover gir også store endringer  nord i Dronningens gate, sa Anders Bredal under bildevisningen på Åpent Hus, tirsdag. Det møtte 22 stk tirsdag. Samlingene blir uten påmelding framover.
Huset er revet og nytt bygg inneholdt til ganske nylig Ole Olsen og et Apotek.
Bildet er tatt før sør og nordover mot Sagaas. Husene er revet og nye bygg satt opp.
Anders Bredal viser her området hvor Forsmannsenteret i dag er bygget. Han visste også bilde av planlagt utbygging opp mot jernbanen hvor det øverste bygget blir over 10 etasjer høyt. Mange hus skal rives.

Neste tirsdag vil Osvald Rydjord vise hvorledes en kan hente informasjon om slekta si og lage et slektstre.

MIMREKVELD : «FRAMNES i ord og bilder» ved Tor Bjørvik torsdag 16 september kl. 18.00

Møtet holdes på Forsmannsenteret.
Tema:
Det blir mange tema å ta opp, men han nevner:
-nedlagte gårdsbruk,
-kommunikasjoner (Det var jo ikke skikkelig vei fra Sandefjord før ca 1900.),
-idretten (de mange fotballøkkene og skibakkene),
-sosialt liv ellers,
-de mange småbutikkene,-handverkere og småbedrifter m.m.

Tor Bjørvik «i» Huvikeika

Bjørvik er kjent for mange og har skrevet mange bøker, bl.a. ei om Reder- og skippergårder i  Sandefjord. Vi har fått tilgang til mange tusen av hans bilder.

PÅMELDING:
Grunnet Koronasituasjonen ber vi om påmelding. Hvis påmelding på epost, vennligst oppgi mobilnr. Vær raskt ute siden vi har et begrenset antall plasser.
Epost til: post@sandefjordlokalhistoriske.no , SMS eller mobil 92807555 til leder Svein Olav Løberg.
Entre: 50 kr for medlemmer, 100 kr for øvrige.

Endelig i gang igjen..

20 medlemmer møtte opp på Åpent Hus tirsdag formiddag. Det er lenge siden vi har møtt medlemmene, sa leder Svein Olav Løberg. Styret har i perioder kunnet ha møter. En har fått oppgradert lokalene i kjelleren og i Skomakern, sa han. Neste tirsdag kan medlemmene møte opp uten å være påmeldt.

Svein Olav Løberg orienterer.

Skomakern er demontert og oppbevares nå på Vestfoldarkivet, på Pindsle. Lokalet er malt og nytt elektrisk anlegg, er montert. Rommet skal bli et tekst- og bilderom, sa Løberg. Datautstyr og stor skjerm vil bli montert. Løberg fortalte videre at bildene i alle kulturminnene til Sandar historielag er skannet. Foreningen omorganiseres ved at vi får ei bilde- og tekstgruppe som samhandler. Ansvarlig bildesjef er Anders E. Bredal, mens Per Marvin Tennum blir ny leder for tekstgruppen.

Her ser vi deler av de fremmøtte. Helt til venstre ser vi bildesjef Anders E. Bredal.

Anders Bredal fortalte om arbeidsoppgavene slik han ser dem for seg. Han nevnte at han vil utarbeide «stillingsannonse» til oppgaver han ser for seg. Det gjelder både for etablerte og for nye aktiviteter. Opplæring kan vi nå bruke det nye rommet til. Det kan være korte kurs om facebook, hjemmeside, mail, foto- og filmredigering, sa Bredal. Otto Aagesen viste deretter noen bilder de har avfotografert i museet til Sandar Sparebank. Da håper vi pandemien ikke vil begrense oss for mye framover…

717 flyfoto i bildebasen lagt ut på internett

Bildet under er fra hentet fra bildebasen vår lagt ut på internett her . Hele 717 flyfoto er lagt ut på basen vår via nettsiden til Sandefjord Bibliotek. Her vil du finne både gamle og nyere bilder med ulike deler av Sandefjord sett fra luften. På linken under kan dere skrive inn ulike søkeord og se om det er lagt ut bilder på tema, steder, personer dere er interessert i. 
Gå til bildebasen her – Her er det søkt på flyfoto 

Bildet er utlånt av Geir Tollnes. Årstallet er ukjent.

Campinglivet har endret seg.

Ved søk på Camping i bildebasen vår lagt ut på internett fant vi teltlivet på Vøra i 60 åra og ei campingvogn Knut Einar Oskarsen hadde laget selv. Bildet er fra 1968.

Volvo PV 444 med campingvogn tilhørende Knut Einar Oskarsen. Vognen er hjemmelaget av Knut Einar med bl.annet hjul fra trillebårer. Det var ikke mange slike vogner, denne ble en kjendis og avbildet i flere blader. Den fungerte i mange år. Bildet er utlånt av Knut Einar Oskarsen. Bakgrunnen på bildet er retusjert. Bildet er lånt ut av Knut Einar Oskarsen.

På 60-tallet var det mest telt på campingplassene i Sandefjord. Under ser dere et bilde fra Vøra .

Åpent Hus igang igjen 24 august – Bildevisning på Forsmannsenteret 16 september

Nå er heldigvis de fleste av oss vaksinert og det lettes på restriksjonene. Styret har derfor bestemt at vi begynner med Åpent Hus på Pukkestad tirsdag 24 august kl. 10.30. Første bilde- og mimrekveld holdes torsdag 16 september på Forsmannsenteret kl. 18. Tema denne gang blir Framnes og det er Tor Bjørvik som kåserer og viser bilder. 

Foreningen omorganiseres 
Styret har den siste tiden arbeidet med å til passe foreningen etter at samarbeidet vi hadde med Sandefjords Blad har opphørt. Avisgruppa og bildegruppa er gjort om til ei bilde- og tekstgruppe under ledelse av Anders Bredal ( bildeansvarlig ) og Per Marvin Tennum ( tekstansvarlig ). For å forberede oppstarten av arbeidet i gruppen til høsten ble det avholdt et møte 8 juni på Pukkestad hvor 14 personer møtte. Foreningen trenger flere som ønsker å arbeide med bilder eller tekst på flere områder fra høsten av. Interesserte kan sende en epost til bilder@sandefjordlokalhistoriske.no

Fra venstre ser vi leder Svein Olav Løberg på et møte 8 juni for å diskutere oppgaver for den nye Tekst og bildegruppa som erstatter de tidligere gruppene for bilde- og avissider. I midten sitter bildeansvarlig Anders Bredal. til høyre tekstansvarlig Per Marvin Tennum.

Følgende ble diskutert:
1. Utvikle Før og Nå visninger på bildene til Otto Aagesen
2. Skanne og tekste bilder fra kulturminnene
3. Skanne og tekste bilder som er klargjort
4. Gatenavn i Sandefjord
5. Kjente navn/profiler i Sandefjord
6. Utvikle firmahistorier for bedrifter / organisasjoner
7. Program for mimrekvelder på Forsmann
8. Lørdagssider – kan de bearbeides / brukes videre
9. Utvikle tekstbilder – Gullkorngruppe ?
10. Framnes mek. Verksted – bilder, teksting og historier
11. Bibliofil – bildebase tilgjengelig på internett
12. Publisering også på papir
13. Undersøke muligheter for å søke støtte til prosjekter.

Forsmannsenteret er reservert på følgende datoer
I tillegg til 16 september har vi lokale  på Forsmannsenteret også :
14 oktober, 11 november.
I 2022: 13 januar, 10 februar, 17 mars og 21 april.
Det er lurt å notere datoene.

17 mai er omtalt i 4 utgaver av Lørdagssidene som har stått i avisa

Blant de lokalhistoriske lørdagssidene vi laget for Sandefjords Blad er det 4 utgaver som omhandler feiringen av 17 mai. Her finner du omtale av ulovlig feiring under krigen, feiring i fredsdagene i 1945 og i 1950. I disse artiklene er det omtale av hendelser. 

Lørdagssidene finner du her:
2011 Uke 19 1405 17. mai 1942 og 1944.pdf – Google Disk 
2013 Uke 20 1805 Et ulovlig 17. mai-tog i 1943.pdf – Google Disk 
2015 Uke 20 1605 17.mai 1945.pdf – Google Disk 
2017 Uke 19 1305 17. mai 1950.pdf – Google Disk

Speiderjentene fant fram uniformene igjen 17 mai 1945. Under krigen var det forbudt.

108 bilder om 17 maifeiring gjennom tidene finner dere i nettartikkelen under denne artikkelen.