Hoelseth serverte muntre Framneshistorier og historien om Christian Radich

Bjørn Hoelseth kåserte om historia til Christian Radich og serverte muntre Framneshistorier på mimretreffet vårt på Forsmannsentere,t torsdag kveld. Han fortalte at skipsbyggingen begynte i Østbygdene på grensen mot Stokke. Deretter ble det verver inne i Sandefjordsfjorden. Kamfjordverven lå omtrent der bensinstasjonen på Kilen ligger i dag. 

Til venstre leder Svein Olav Løberg ( styrte bildene) og Bjørn Hoelseth under foredraget.

Christian Radich ble bygget på Framnes og sjøsatt i 1937 og gikk rett på tokt. Framnes hadde 120 års ubrutt tradisjon med å bygge skip. Byggesummen var kr 650 000. En grosserer med navn Christian Radich i Oslo testamenterte kr 90 000 til bygging av et skoleskip. Rederforbundet støttet også byggingen med kr 250 000. Skipet er 62,5 meter lang med en mastehøyde på 38 m. Det har til sammen 1350 m2 seil.

Les videre

Stokke Historielag har nådd 1000 medlemmer i år

I år har vi passert 1000 medlemmer, fortalte leder Svein Erik Bergsholm i Stokke Historielag på Åpent Hus på Pukkestad tirsdag. Laget ble stiftet i 1950 og holder møtene og aktiviteten på Stokke Bygdetun. Stokke Bygdetun er en stiftelse som nå har 7 bygninger på tunet med egen kafe hver onsdag fra kl. 10 – 14. 

Her ser vi Bergsholm i det han har startet orienteringen om utviklingen av Stokkebyen

Les videre

Lørdagskafe prøves ut 19 mars kl. 12 – 14. på Pukkestad med kaffe, vafler og gamle aviser

Styret har vedtatt å prøve ut om det er interesse for en lørdagskafe på Pukkestad. Vi prøver 19 mars med åpningstiden fra kl. 12 – 14. Det blir salg av kaffe, enkle kaker og vafler. Til kaffen kan en også kose seg med gamle aviser i tillegg. Det blir flere fra styret til stede for å kunne foreta omvisning og svare på spørsmål. Nye medlemmer ønskes spesielt velkommen.

Historien om GAIA på Forsmannsenteret torsdag 17 mars kl. 18.00

Svein Olav Løberg vil presentere historien om Gaia på Forsmannsenteret torsdag 17 mars kl. 18.00. Gaia er en kopi av Gokstadskipet. Hun er bygget i 1990, og ble seilt av Ragnar Thorseth til bl a Island, USA, Cuba, Venezuela og Brasil.
Gaia under fulle seil er et vakkert skue 

Gaia ble etter det toktet gitt til Sandefjord. Vi har hatt med Gaia til Holland, Frankrike, England, Irland. Les mer hos Båtlaget GAIA.

Svein Olav Løberg gjenvalgt på årsmøtet tirsdag – 3 nye styremedlemmer

Løberg ble gjenvalgt på et godt besøkt årsmøte tirsdag kveld. Nye i styret ble Anders Bredal, Per Marvin Tennum og Frank Vik-Hansen. 

Fra venstre Anders Bredal, Per Marvin Tennum, Frank Vik-Hansen og leder Svein Olav Løberg

Møteleder var Atle Sandberg, mens Lars Flagstad var leder av valgkomiteen. Han ledet valgene. Alle ble enstemmig valgt i tråd med valgkomiteens innstilling.

Møteleder Atle Sandberg til venstre og valgkomiteens leder Lars Flagstad.

Leder Svein Olav Løberg orienterte om arbeidet framover og sa at styret vil diskutere oppfølging av 13 konkrete punkter fra en idedugnad forrige sommer. Sentralt her er å få i gang arbeidet med bilder og tekst igjen. Sentralt her blir vårt nye tekst- og bilderom.

Les videre

Bøker og Skolemateriell hos SLS var tema på Åpent Hus i dag

Vi har 140 lokalhistoriske bøker i et eget bokskap i Tekst- og bilderommet, fortalte styremedlem Inger Wabø på Åpent Hus, idag. Bøkene kan også lånes i 14 dager. Øverst på nettsiden ligger det egen link  til Bokhylla / bøker / skolematriell. Under linken er det lagt ut eget excel- ark for bøkene og for skolemateriellet. Karl Einar Schrøder-Nielsen fortalte om skolemateriellet og viste fram både bendelorm, hvalfoster og datidens «nettbrett» i form av ei lita tavle.

Her demonstrer Inger Wabø hvorledes en finner fram til bokoversikten på nettsiden.
Les videre