DRØMMER du om sommer og bading

Bildene over er lånt ut av Svein Hunskaar og er fra Skjellvika i 1950. Fra venstre: Marit Hunskaar, Ruth Hunskaar(f. Hansen),Kari Hunskaar og Eldrid Søve. Bildet er utlånt av Svein Hunskaar.
 
Bildet over er fra Skjellvika i 1952. Den gangen var det lov å telte på Skjellvika. Under trærne der holdt også Røde Kors til og hjalp de av barna som ble brent  av maneter.
 
 
 

«Skomakern går» til Vestfoldarkivet

Torsdag hentet Vestfoldmuseene alle skomakermaskinene og skomakerutstyr som var utstilt i skomakerverkstedet på Pukkestad. Alt blir i første omgang plassert hos Vestfoldarkivet på Pindsle. Styret har bestemt at de vil bruke lokalet til et tekst / bilderom, et arbeidsrom og kanskje et kursrom. 

Denne maskinen veier 300 kg. Magnus Klaastad til venstre og Torbjørn Kristoffersen greidde så vidt å bære den ut på lastebilen med lastestropper.

Her er den tyngste maskinen kommet på lastelemmen. Leder Svein Olav Løberg er imponert av disse guttenes styrke og teknikk.

Årsmøtet utsettes

Koronasituasjonen er fortsatt slik at vi ikke kan samles mer enn 10 personer på Pukkestad. En trøst er at vaksineringen er godt i gang for oss eldre. Styret har derfor vedtatt å utsette årsmøtet til Koronasituasjonen gjør at vi kan avholde årsmøtet på Pukkestad.
Kan vi ikke avholde årsmøtet før sommerferien, mener styret vi kan utsette årsmøtet til februar neste år. Nåværende styre blir da sittende til årsmøte blir avholdt.

Her ser vi deler av salen fra årsmøtet i 2020.

Vi har noen arrangementer vi planla sist vår som vi kan gjennomføre når Koronasituasjonen tillater det. Åpent Hus på tirsdagene håper vi også å komme igang med i løpet av våren. 

Vi kan studere bilder foreningen har gjort tilgjengelig på internett

Vi kan ikke møtes på en stund framover på Pukkestad. Grunnen er at vi også må bidra til å hindre spredning av k-19 viruset. Men vi kan kikke på bilder i bildebasen lagt ut på Sandefjord Bibliotek. Nå er det litt snø på marka. I basen finner en 67 bilder hvis en søker på SNØ.

Her ser vi Knut Einar Oskarsen på Hasle i 1937.

Se 67 bilder på søkeord snø her

Medlemmer hentet julegaven – heftet med minnene til Knut Einar Oskarsen – andre kjøpte julegave

Mange medlemmer har hentet julegaven styret vedtok å gi ut gratis i år. Gaven er et nytt hefte med artige historier og gode bilder. Knut Einar Oskarsen forteller om egne minner fra barndom, oppvekst og tidlige yrkesliv. Han har hatt god hjelp av Sven Erik Lund. Heftet kan hentes og kjøpes for kr 100 på Pukkestad tirsdag 15 desember kl 12 – 14. og lørdag 19 desember kl 12 – 14.

Her henter Kåre Seim heftet. Styremedlem Unni Aspaas delte ut heftet.

Et hefte koster kr 100. Kjøper en 5 får en det sjette gratis. En super julegave for folk som har levd en stund.

Sist lørdag kom Knut Einar Oskarsen ( til høyre) til Pukkestad. Til venstre sees Knut Sperre som var liten gutt når Oskarsen jobbet hos Hans Sperre AS fra 1948 – 52.

Bildegruppa begynner arbeidet igjen i januar

Tirsdag kveld samlet Anders Bredal bildegruppa for å informere og diskutere planene framover. De møtte 12 personer. Bredal har overtatt som Bildeansvarlig etter Jens Petter Rønning som hadde bedt om avløsning. Det var enighet om at en begynner arbeidet så smått igjen over nytt år. 

Bredal fortalte at en har tatt på seg og skanne og tekste bildene i Kulturminnene for Sandar Historielag. Videre er en i diskusjon med Vestfoldarkivet om et samarbeid.
Målet vårt bør være å dokumentere historier knyttet til bilder, film og lyd for Sandefjord Kommune. Dernest bør vi kunne gjøre materialet tilgjengelig både internt og eksternt, sa Anders Bredal. På bildet under lytter han til synspunkter fra salen.

Kjøp JULEGAVEN på Pukkestad til folk som har levd en stund

Heftet kan kjøpes for kr 100 på Pukkestad, Hystadveien 21 lørdag 5. desember, tirsdag 8. desember og lørdag 12. desember kl 14 – 15.
Betales med kontanter, Vipps eller med faktura.
Julegaven er et nytt hefte med artige historier og gode bilder. Knut Einar Oskarsen forteller om egne minner fra barndom, oppvekst og tidlige yrkesliv.
Med godt humør og imponerende hukommelse forteller Knut Einar Oskarsen i hefteform om mennesker, butikker, gateliv, episoder og merkverdigheter han ble kjent med som skolegutt, visergutt og butikkbetjent under og etter krigen.

På bildet sitter Knut Einar og mimrer om tiden da en 1947-modell Fargo lastebil vekket hans store interesse for biler og mekanikk.
I heftet byr Knut Einar på fire fortellinger fra oppvekst og tidlig arbeidsliv: 1. Barndom, skoletid og skøyerstreker i krig og fred. 2. Tiden som visergutt hos Richard Olsens bokhandel på hjørnet Kongens gate/ Jernbanealleen. 3. Tiden som butikkbetjent og altmuliggutt hos N. B. Gustavsens Farge- handel på Aagaards plass, med sideblikk til etterkrigstidens liv og røre på Tomta. 4. Tiden som butikk-/lagerarbeider og sjåfør hos kolonial- og skipshandelen Hans Sperre A/S. Alle fortellinger suppleres med bilder. 
Under kan dere laste ned et reklameark som kan printes ut.

Julegave med lokalhistoriske fortellinger for folk som har levd en stund

Alle medlemmer i foreningen vår får et eks. av heftet gratis siden vi i år har måttet avlyse møtet og arrangementer. I tillegg oppfordres medlemmene til å kjøpe hefter og gi de bort som julegave. I heftet blir vi med Knut Einar Oskarsen på et mimrende tilbakeblikk.
Ideen til heftet er Knut Einars, og Sven Erik Lund har stått for arbeidet med bildevalg og -tekster, redigering og kontakt med trykkeri. Heftene koster kr 100 pr stk. Kan kjøpes på Pukkestad gård kl. 12 – 14, lørdagene 5 og 12 desember.

Bilen Oskarsen sitter i er en 1947 Fargo lastebil. Denne bilen kjørte han mye som ansatt hos Hans Sperre A/S fra 1948 til 1952.

Foruten tre fortellinger fra barndom og tidlig arbeidsliv, har Knut Einar skrevet ned endringer fra tiden som ansatt hos Knut Sperre A/S. 

Anders Bredal – ny bildeansvarlig i foreningen

Anders Bredal ble på styremøtet tirsdag oppnevnt til ny bildeansvarlig i foreningen, etter Jens Petter Rønning. Etter mange år med svært stor innsats har Rønning nå bedt om avløsning. Rønning og Bredal gjennomfører nå møter for å sikre overgangen best mulig. Bredal sier han håper Rønning fortsatt kan bidra i bildegruppa framover på en eller annen måte. 

Her studerer Anders Bredal mikrofilmleseren, mens Øyvind Hem følger interessert med. ( Arkivfoto)

I styremøtet tirsdag presenterte Bredal sine tanker for bildegruppa framover. Han skisserte både sine mål for arbeidet, organisering og arbeidsoppgaver for bildegruppa. Foreningen  har nylig gjort avtale med Sandar Historielag om digitalisering av bildene i historielagets kulturminner. Bredal vil  starte forsiktig opp igjen arbeidet i bildegruppa før jul, selv om det er krevende i disse koronatider.

Bilder og bøker – Tor Bjørvik
Onsdag besøkte Anders Bredal og Vidar P. Andresen Tor Bjørvik hjemme i Hedrum. Da fikk vi bildene Tor Bjørvik har fra Sandefjord, Stokke og Andebu. Han har et enormt arkiv med bilder, foredrag og bøker. 800 ulike bygdebøker fra hele Norge stod i bokhyllene. 
– Jeg har 2 eks. av mange bøker og da kan dere få et eks. av meg til foreningen, sa Tor Bjørvik.  

Her ser vi Tor Bjørvik foran en del av bygdeboksamlingen i ei av stuene.