Kulturarven, Grensestein No. 2. er plassert på Pukkestad Gård

Her skal den stå i 2 år til Grans Bryggeri er ferdig med  utbyggingen mot Breiliveien, da forventes den flyttes tilbake til sitt opprinnelige plassering. Ordfører Bjørn Ole Gleditsch var meget hjelpsom og stilte omgående med mannskap.
Grensestein No. 2. er det vi kan kalle en « alfastein», den har som en av få stått på samme plass siden del ble plassert der for 130 år siden i 1888.

Mer

Grensestein No. 2. er det vi kan kalle en « alfastein», den har som en av få stått på samme plass siden del ble plassert der for 130 år siden i 1888, sier Harry Rove ivrig og stolt.
Mange av de andre grensesteinene som ble plassert
på den samme tiden, har fått nytt nummer og flyttet på nye steder. Alle grensesteiner er unike i kultur
sammenheng, men stein no. 2. er den eldste bevarte i klassen.
  

Sandefjord Lokalhistoriske Senter ser derfor stor verdi i å ta vare på alle grensesteiner  rundt byen, slik at grensen mellom Sandefjord og Sandar kan dokumenteres nå og i fremtiden.

Dette forsto også ordfører Bjørn Ole Gleditsch, som var meget hjelpsom og omgående stilte med mannskap og grave-løfte maskin for å flytte grensesteinen til et tryggere sted, under Bryggeriets bygge periode.

Det skal sies at Gran-ledelsen på bryggeriet, også ivret for at et slikt kulturminne ble trygt oppbevart til den kunne « fraktes hjem igjen til Breiliveien.

Studer gjerne steinen neste gang dere besøker oss på Pukkestad.

Visning av Widerøebilder på Helgerød

Fredag kveld viste Vidar P. Andresen bilder tatt av Widerøe på årsmøtet i From og Helgerød Grunneierlag. Det var stort engasjement fra de 30 frammøtte. Kommentarene satt lett etter god rådyrmiddag. På den gamle Helgerød Skole var det bare 4-5 som hadde gått. ( Klikk på bildene ). 6 nye medlemmer ble det også utover kvelden.
  
Mer

Møtet fant sted i  et flott lokale tilhørende familien Abrahamsen i Nesskogen 30 innredet i uthuset. Under ser vi gamle Helgerød Skole som var i drift til 1959.

 

Mikrofilmleser og mikrofilm med årganger av Sandefjords Blad

Foreningen har mottatt mikrofilm og mikrofilmleser fra Sandefjords Blad. Avisa hadde ikke lenger bruk for utstyret. Gaven er vi veldig takknemlig for, sier leder Svein Olav Løberg og leder av bildegruppa Jens Petter Rønning.

Her ser vi fra venstre Svein Olav Løberg, Roar Ellefmo og Lars Flagstad studere utstyret vi har fått av avisa.
Mikrofilmene som ligger i de 2 arkivskapene inneholder avisene fra 1872 til 2011.
Ellers var det i dag dugnad med rydding i kjeller og i skolestuen i andre etasje på Pukkestad. ( Derfor har Ellefmo kjeledressen på ).