Mimrekveld torsdag 19. november 2015 på Pukkestad gård kl.18.00

Audun Tjomsland vil være kveldens forteller og veilede oss gjennom Bjerggatas historiske mangfoldighet fra gamledagers «småfolkmiljø» til dagens bebore med antatt motsatt fortegn.
Audun Tjomsland sier det i sin egen introduksjon på denne måten; «fra Bjerggata til USA i 1915; deler av familien Henriksen og Sørensen fra Bjerggata i Sandefjord reiste til Amerika i 1915.
I august 2015 fikk Liv Tjomsland i Bjerggata 51 en e-mail fra Sarah Bowley i USA og hun spurte om huset i Bjerggata 47 fortsatt står der hun ble født, bilde under.Tjomsland
Slik blir gammel historie til historie fra nær fortid.
Her «under bierget Preståsen» bodde «småfolket» i byen fra sørspissen av Preståsen på Oddefjell hvor Sandefjord oppsto som et samfunn av «strandsittere».
Helt fra 1400 tallet hadde de begynt å slå seg ned og livnære seg fordi bøndene fra de indre bygder, og skipsmannskap fra de fjerne land trengte hjelp til å få tømmeret som de hadde lagret på stranda om bord i skutene.
Dette bør være interessant for alle med sans for Sandefjords historie og Bjerggata spesielt.
Kanskje noen kan fortelle oss mer om familien Henriksen og Sørensen, noe vi kan formidle til familien i Amerika?

Mimretreff 26. mars 2015

Kom og bli med Thor Klaveness på mimretreff om «De yrkesfaglige skoler i Sandefjord etter 1945».

Vi tar for oss mennesker, miljø og opplevelser knyttet til livet ved Sandefjord kokk- og Thor Klavenesstuertskole, Sandefjord navigasjonsskole og Sandar yrkesskole.
Særlig bør tidligere elever og lærere komme for å gjenoppfriske skoletidens muntre og minneverdige historier.
I kulturhuset Rukla torsdag 26. mars kl. 18.00. 

Vi tar for oss mennesker, miljø og opplevelser knyttet til livet ved Sandefjord kokk- og stuertskole, Sandefjord navigasjonsskole og Sandar yrkesskole.

Særlig bør tidligere elever og lærere komme for å gjenoppfriske skoletidens muntre og minneverdige historier.

Yrkesskolen

Selvsagt skal vi også mimre om yrkesskolen på brygga – og andre
lokaler der unge mennesker ble opplært til praktiske yrker.
Foto: Utlånt av Sandefjord havnevesen til Sandefjord Lokalhistoriske Senters bildebase.

Bildevisningsmøte om Jahres Fabrikker på Pukkestad gård onsdag 20. mars 2013

Vet du noe om Jahres Fabrikker? Var du ansatt der, kjente du ansatte eller hadde du Jahres Fabrikkerforbindelse med bedriften på noen måte?

Vi inviterer alle interesserte til visning av en stor samling JaFa-bilder fra nær og gjenkjennelig fortid. Hensikten er å skaffe opplysninger til bildene. Enhver opplysning er verdifull. Du kan bidra!

Møtet arrangeres i samarbeid med Jahres Fabrikkers Pensjonistklubb, og folk derfra vil sørge for at alt blir nedskrevet. Dette skal bli av stor industrihistorisk verdi for Sandefjord.

Jahres Fabrikker a/s har vært en viktig og kunnskapsbasert del av Sandefjords industrihistorie siden grunnlaget for bedriften ble lagt av Anders Jahre på 1930-tallet. Nå har Sandefjord Lokalhistoriske Senter fått låne en stor samling fotografier som viser glimt fra mange ulike sider av bedriftens virksomhet: Produksjon, transport, skipsanløp, kontor og laboratorium, bygging, bedriftsidrett, sosiale arr. etc. Nærmere 200 bilder er scannet, bearbeidet og lagt ut i SLS´ bildebase, som er åpen for alle. Vil du se bildene før du kommer, gå inn på Sandefjord biblioteks hjemmeside, klikk på knappen Bildebase, deretter linken Søk i bildebase, og skriv så inn Oleon i søkefeltet
øverst. Klikk på teksten under første bilde, og bla videre. Bildebasen gir deg adgang til massevis av lokalhistoriske bilder fra Sandar og Sandefjord. Otto Ågesen med sin foto og datatekniske kompetanse og arbeidskapasitet har her gjort en storartet innsats av betydelig kulturverdi for lokalsamfunnet. Kan du tenke deg å være med på slikt arbeid, si fra. Du behøver bare å ha interesse + litt tid av og til.

Kåserier og mimretreff om to sterke og bemerkelsesverdige personligheter i Sandefjords nære fortid: Gustav Marinus Gulliksen og Frøken Ragnhild Castberg. På Pukkestad gård onsdag 23. januar 2013

Britt Mai Aasen skal fortelle om Gustav Marinus Gulliksen, sjømannen som ville bli barkeeper på et hotell i USA, men som i stedet ble politimann i beryktede Shanghai, og som senere kom hjem til Sandefjord og ble en aktet vognmann og drosjeeier og slet ut 14 kjerrer og biler før han pensjonerte seg og ble lykkelig fisker og selvhusholder i
Langebyrønningen ved Mefjorden.

Tor Nicolaysen kommer med bilder og muntlige minner fra Frøken Castbergs liv og mer enn 50 år lange virke som skoleholderske, elevinspirator og dannelsesmenneske i
Sandefjord. Etter en ulykke som barn var hun avhengig av rullestol resten av livet. Likevel var hun imponerende mobil, reiste til utlandet og kom seg opp til Snøhetta på
utrolig vis. Hvordan? Huset hun selv planla og organiserte byggingen av i Lundenveien 20 står der ennå, som et minnesmerke over et driftig og ukuelig menneske.

Lever det folk som husker disse personene? Javisst. Vi er i hvertfall sikre på at det kommer tidligere elever av Frøken Castberg som vil bidra med minner fra skoletiden i Doktorgården (Ebbesengården) og huset i Lundenveien 20.

Kåseri 23012013

Onsdagskveldens kåsører, Britt Mai Aasen og Tor Nicolaysen, foran huset i
Lundenveien som Ragnhild Castberg fikk bygget i 1939 og ga navnet «Lundar».

Kåseri og mimretreff om buss- og drosjetrafikken i Sandar og Sandefjord i nær og gjenkjennelig fortid på Forsmannsenteret lørdag 17. november 2012

Finn Egil Johannessen tar seg av busstrafikken, Frank O. Eriksen tar drosjene. Begge har bil og trafikk som stor interesse, og begge kommer med ilder, historikk og historie om biler, eiere, sjåfører, passasjerer, ruter, holdeplasser og episoder.
Du kan komme med dine minner og historier, for dette skal jo også være et mimretreff med humring og spenst . Vi har jo alle vært passasjerer i disse doningene, særlig den gangen folk flest var avhengige av offentlige transportmidler.Buss og drosje_b

KAOTISK PÅ AAGAARDS PLASS. Her er Haukerød Ring på vei inn fra Dronningens gate. En busssjåfør den gangen skulle ikke bare ha godt humør, men årvåkenhet og fingerspissfølelse for trafikk fra alle kanter og kjøregreier. Mye å se i dette bildet: Den særpregede murgården, dengang eid av Odd Fellow, står der fortsatt. Arne Sagaas er
skjult av bussen, men Sigurd B. Gade og naboen Myhre Kjøtt synes. I øverste vindu over Gade bodde bl.a. Sigurd Andersen, han som har tatt drosjebildet til venstre, sammen med broren Jors. Til høyre ses en av drosjene, en meget sjelden Kaiser.
Gutten og damen på sykkel i krysset ved PV`n er kanskje også til å kjenne igjen? Bussbildet og ruteannonsen er utlånt av Finn Egil Johannessen.

Buss og drosje_c

Sigurd Andersen var drosjesjåfør og ivrig amatørfotograf, noe Bildebasen vår på internett har fått nyte godt av. Her har han knipset en munter kollegagjeng supplert med blid dame, som Knut Østenby til høyre har et ekstra godt tak på. Vet du hva de tre andre heter, tips oss.Husker du forresten da noen av drosjene het Simca, Fiat, Rambler, De Soto, Vauxhall, Volga, Zim, Opel, Plymouth og Nash?                         Bildet er utlånt av Gunnar Johannessen.

Mimretreff torsdag 11. oktober 2012

Sandefjord Lokalhistoriske Senter inviterer til mimretreff om en opplevelsesrik tid for gutter og jenter i lek og arbeid på 1950- og 60-tallet – da visergutt og -pike var et yrke selv om du bare var 14 år.

Først tar Ole-Fredrik oss med på en kvikk fortellerrunde i sin barndoms og ungdoms Sandefjord med muntre innfall og smådramatiske hendelser. Brydedammen er med, sammen med kjente løkker, gater og en innholdsrik avfallsplass. Og så har han en gedigen samling postkort å vise, fra Sandefjord selvsagt. Som den allsidige karen han er, kan han også gi oss glimt fra tidligere tiders lykkeønskningsbyråvirksomhet i byen, pluss at han forteller historien om en bemerkelsesverdig  forhenværende Sandefjordsbedrift i motebransjen. Det lukter filmby av navnet.

Men Frank er jo også her, og det er nå på tide at begge viserguttane trår til med Ole-Fredriks herlige viserguttsang pluss noen historier fra deres tidlige yrkeskarriere med varesykkeltråkking i all slags vær til små og store husholdninger. For dem var Sandefjord ofte en bakkeby.

KOM MED DINE EGNE MINNER. Som vanlig blir det god anledning for dere i salen til å fremsi egne minner fra nær og kjær fortid.Mimretreff 11102012

De muntre viserguttane Frank O. Eriksen og Ole-Fredrik Olsen skal mimre for oss torsdag kveld på Forsmann. Ta med deg godt humør og egne minner og kom til en oppkvikkende stund.

Mimretreff om Nybyen og Rukla lørdag 12. mai 2012 på Forsmannsenteret

Så møtes vi igjen, folkens – til et uhøytidelig, opplysende og opp muntrende mimretreff. Denne gangen med Nybyen og Rukla som tema. Og der er det mye å hente av minner fra barndom og oppvekst, sier de som bor der og har bodd der. Rukla er det riktignok ikke så mye igjen av, kanskje bare lasarettet, men minnene lever, så la oss høre dem lørdag.
Som vanlig på mimretreffene våre blir det bilder fra 1940-, 50- og 60-tallet  supplert med minner om gater, hus, mennesker, butikker, lek, skøyerstreker og småkriging med nabolagsgjenger. Spontant, snilt, humørfylt og mentalt stimulerende skal det bli.NicolaysenGassverkstomta

Alle hus på bildet til venstre er borte, men treet står der fortsatt. Fotografen har stått i Landstads gate, som på bildet munner ut i Prinsens gate. Inn til høyre går Rosenvolds gate, som den fortsatt gjør. Her har kjøpmann Nicolaysen stengt kolonialbutikken for godt, og det har nok godtebutikken Jensen på hjørnet i huset til venstre også. Ellers i Nybyen var det to kolonialer og ett melkeutsalg – og så baker Alfheim, da.

Huset på bildet til høyre på gassverkets tomt sto lenge igjen etter at Sandefjordsveien hadde overkjørt det meste av Rukla, men også det måtte vike for en ny tid og Sandefjords nye brannstasjon.

Foto: Begge av Henrik Sandberg. Gjengitt med tillatelse fra Tore Sandberg.

Mimretreff på Pukkestad gård torsdag 26. april 2012

Da skal vi igjen vise bilder på stort lerret fra 1940-, 50- og 60-tallets Sandar og Sandefjord for å se oss tilbake til barndoms- og ungdomstidens gater og steder. Som vanlig ber vi om spontanitet fra publikum. Det vil si at så fort du gjenkjenner noe på et bilde, forteller du det til oss andre. Dette kaller vi aktiv historieformidling fra nær og gjenkjennelig fortid. Altså: fri flyt av minner om episoder, begivenheter, personer, hus, butikker, biler, bedrifter og hva du ellers husker. Så blir det vår oppgave å notere opplysninger til bildene, slik at byen får varig nytte av det som erindres.mimretreff 26042012_a

Gemyttlig stil i drosjenæringen før i tiden. Bildet er tatt av den ivrige amatørfotografen Sigurd Andersen. Han var selv drosjesjåfør, det forklarer vel humøret og den ledige
stilen. Her har sjåførene tatt oppstilling ved brygga, der de kanskje venter på
hjemkommende hvalfangere. Bildet tilhører Gunnar Johannessen, som har lånt
oss en stor del av Sigurd Andersens etterlatte bilder.

mimretreff 26042012_b

I disse loppemarkedstider er det litt morsomt å vise dette bildet fra gårdsplassen bak Hans Sperre a/s. Kanskje var dette et av de aller første loppemarkedene i Sandefjord. Vi kan vel tenke oss at Sofie Sperre var en av drivkreftene bak det. Blant medlemmene finnes det i hvertfall én som kan fortelle om byens loppemarkedpionerer. Fotografens navn er ukjent, men Gro Sperre har lånt oss bildet.

Mimretreff om Framnæs Mek. Værksted A/S på Pukkestad gård onsdag 29. februar 2012

Åge Thorkildsen viser filmer og bilder og forteller om smått og stort fra Framnæs Mek., byens største og beste arbeidsplass til 1987, i følge ham selv. Han var der i flere enn 30
år og opplevde mye av både store begivenheter, dramatiske hendelser, muntre episoder og særpregede og morsomme personer. Dette skal være et realt mimretreff,
og det betyr at ordet er fritt og at folk i salen kan fremsi tilleggsopplysninger og egne minner. Derfor – kom igjen alle dere med tilknytning til Framnæs Mek. og andre interesserte, og sørg for at dette blir en skikkelig gjenoppfrisking av minner.FMV treff 29022009_a

Et av verdens vakreste skip, still sailing. Bygget på Framnæs i 1937. Når tidligere
Framnæsansatte, og sandefjordinger forøvrig, ser S/S Christian Radich, kan vi med
stolthet si at den skjønnheten der, hun er skapt i Sandefjord. Vi bare nevner det.

FMV treff 29022009_b

Vakkert skip fra Framnæs dette også. M/S Thorsriver levert til A/S Thor Dahl i 1959 for
linjefart i CCAL. Det var ikke få lyse og fagre skip med forstavelsen Thors som ble sjøsatt fra beddingen på Framnæs – til Framnesmusikk og festivitas, som sikkert mange ennå kan huske.

Bildene er velvillig utlånt av Ragnar Iversen.

Fortellertreff om barndom og oppvekst i Sandar og Sandefjord på 1940- og 50-tallet; Forsmannsenteret lørdag 22. oktober 2011

Tre vitale seniorer med god hukommelse og lyst sinnelag skal gi oss glimt fra ulike oppvekstmiljøer, arbeidsplikter og gledesstunder. De tre innleder, og dere i salen kan ta ordet med egne minner og opplysninger, slik det er vanlig på Sandefjord Lokahistoriske Senters populære mimretreff.
FRANK O. ERIKSEN forteller om pedaltråkk og muntre og rare episoder i viserguttyrket på 1950-tallet, da alle kjøpmenn måtte ha visergutt, for kundene skulle jo ha stort og smått bragt til døren.
KÅRE SEIM forteller om oppvekst blant dyr og folk på bondegård i etterkrigstiden, med strie arbeidsøkter også for barna, men i tillegg mange gleder og en lærerik og stabil start i livets langvarige skole.
ARNE MOE, bygutten fra Ekeberggata som fartet vidt og bredt og uvørent og kom ut for en lang rekke risikable episoder, bl.a. som budbringer i meget ung alder under krigen.Fortellertreff 22102011

Bildet av denne glade guttegjengen i Prestehagan gjengis her for å illustrere tiden vi skal mimre om lørdag. Klærne og sveisen, humøret også, er karakteristiske kjennetegn. At vi ikke har bilde av en tilsvarende jentegjeng, får vi prøve å bøte på hvis noen seniordamer kan se gjennom bildebunkene sine fra barndomsårene.
Foto velvillig utlånt av Otto Aagesen.