Otto Aagesen har produsert 32 Før og Nå-bilder

På Pukkestad Gård kan du nå få se 32 bilder med motiv fra mange år siden sammen med dagens «virkelighet. Under ser vi Otto Aagesen med 2 av bildene han har laget for foreningen.
 
Aagesen opplyser at bildene kan fåes kjøpt av han for kr 250 pr stk. Aagesen har også begynt å lage filmer. En film fra aktiviteter i foreningen vår ble vist på dugnadsfesten i mars. Ny film om foreningen er i produksjon.

Vellykket åpning av utstillingen – Skatter fra skoleloftet

Mange fant veien til Pukkestad på åpningen av skoleutstillingen lørdag. Nestleder Lars Flagstad åpnet og sa mye av æren for gjenstandene her skal tilskrives Finn Setlo som har samlet mange av gjenstandene som ble vist fram. Utstillingsansvarlig har vært Gro Midttun i samarbeid med skolegruppa.
apning-av-skoleutstilling  barnesanger-unni
Til venstre ser vi Lars Flagstad under åpningen av utstillingen. Til høyre ser vi Unni Aspås sammen med elever fra Sande Skole som sang kjente barnesanger.

Sanger vi husker fra barneskolen ble sunget. Det var bl.a. :
– Lille Lotte
– Lua av
– Hurra for deg som fyller ditt år.
– Da klokka klang
– Sladrehank
– Vi har ei tulle med øyne blå
– Lille postbud min due
– Kjære Gud jeg har det godt.

Flagstad sa at skoleutstillingen i annen etasje på Pukkestad består av skolestue, teknisk avdeling med bl.a. sparekasse og en samling av dyr. Hver vår arrangerer skolegruppa i foreningen en skoledag for alle 4 klassinger i forbindelse med den kulturelle skolesekken, opplyste Flagstad.

penn-og-blekk   penal-og-ransel
Populært syntes barna det var å skrive med penn og blekk. Penalet på bildet til høyre kjente mange igjen. Likeledes dyrene på glass på bildet under. Vet noen hva slangen på det store glasset heter?

slange-pa-glass  spanskror
Plakaten ved spanskrøret på det høyre bildet forteller at bruk av spanskrør ble forbudt  i Sandefjord i 1910. Utstillingen er også åpen tirsdag fra kl. 10 – 20.

TEMAUTSTILLING Lørdag 15 oktober på Pukkestad Gård kl. 12.

SKATTER FRA SKOLELOFTET
Et gjensyn med skolehverdagen i vår nære fortid

Velkommen inn i tidligere tiders klasserom med gamle pulter,
datidens skolevesker og bøker, de opplysende og belærende gamle plansjene,
slanger på sprit og mye mer kan du se i våre utstillinger.
Barn fra Sande Skole synger kjente skolesanger.
sloyd heimkunnskap
Vi serverer saft, kaffe og rosinboller.
Velkommen ønskes voksne, barn og barnebarn! hos oss på Pukkestad Gård i Hystadveien 21.

skoleklasse

«Med Widerøe over Sandefjord i 1950-årene»

Utstillingsåpning lørdag 25.6. kl. 13.00 på Hvalfangstmuseet. ( Dørene åpnes kl. 12.50. )
GRATIS inngang på lørdag.
 Årets sommerutstilling er et samarbeid mellom oss i Sandefjord Lokalhistoriske Senter og Hvalfangstmuseet. Utstillingen er delvis finansiert av midler vi ( SLS) fikk fra Sandar Husdyrtrygdelags legat ved deres  nedleggelse. Den viser et utvalg av såkalte «skråfoto» fra Sandefjord, nemlig fotografier tatt fra luften av flyselskapet Widerøe på 1950-tallet.

Fotografiene gir rikelig anledning til å mimre over gamle dager og viser samtidig hvordan landskapet i våre nære omgivelser har forandret seg i løpet av en mannsalder. 

I tilknytningen til utstillingen vil det også bli vist et bildespill med flere «skråfoto» og fotografier av livet på landsbygda i vårt distrikt.
2. Hvalfangstmuseet   1. Sfj lokalhist senter
montering red.    Utstillingsprofilering
Bildet til venstre viser Bjørn Viggo Liverød og vår leder Svein Olav Løberg montere bildene. Til høyre fra venstre Vidar P. Andresen, Øyvind Thuresson og Dag Ingemar Børresen begge Hvalfangstmuseet.

En planlegger senere å vise bildene mer lokalt og for landbruksorganisasjonene som bidro med finansieringen. Æres bør Harald Fevang som hadde ideen og museet for effektiv gjennomføring.

Utstillingen «Redskap og bruksting fra Sandar Bygdesamling» fikk en pangstart

Ved åpningen av utstillingen «Redskap og bruksting fra Sandar Bygdesamling» på Pukkestad Gård på lørdag, sto folk i kø for å komme inn og se. I det litt sure vårværet fristet det med kaffe og rundstykker. Leder av Sandefjord Lokalhistoriske Senter, Svein Olav Løberg, fortalte kort om da Anders Jahre kjøpte eiendommen i 1950 og ga den som Bymuseum til Sandefjord kommune og historien om Pukkestad Gård fram til i dag.
Mer

Da Sandar Spelemannslag, med Svein Aakerholt som humørfylt leder, fortalte om de ulike musikkstykkene fra den rikholdige Vestfoldmusikken, var det så fullt i lokalet, at de sist ankomne sto ute i gangen for å høre på den lokale folkemusikken.
De to inviterte karene, Gunnar Vataker og Karl Karlsen, fortalte villig om eldre redskaper og bruksting fra Sandarsamlingen som Leif Hunskaar sto i spissen for å samle i perioden fra ca 1940 og utover. Utstillingsleder Gro Midttun delte ut blomster til aktørene i spelemannslaget og de inviterte veteranene fra bondestanden.

Sandar spelemannslag

Sandar spelemannslag

Gro Midttun sammen med Gunnar Vataker (t.v.) og Karl Karlsen

Gro Midttun sammen med Gunnar Vataker (t.v.) og Karl Karlsen

Temautstilling åpnes på Pukkestad gård lørdag 23.4. kl. 12.00

Gjenstander fra gamle Sandars bondekultur

Foto: Mekonnen Wolday

Foto: Mekonnen Wolda

Den 23. april blir det igjen mulig å se noen utvalgte gjenstander fra Sandar bygdesamling i Sandefjord Lokalhistoriske Senters lokaler på Pukkestad gård i Sandefjord. Med vårens temautstilling beveger Sandefjord Lokalhistoriske Senter seg litt utenfor sitt vanlige arbeidsfelt, som er å formidle kunnskap om vår nære fortid. Foreningen tror likevel mange husker og vil ha glede av et gjensyn med noen av gjenstandene som stod utstilt i låven på Pukkestad frem til avviklingen av Sandefjord Bymuseum i 2010. Gjenstandene som stilles ut har tilknytning til det gamle bondesamfunnet i Sandar og tilhører Hvalfangstmuseets samlinger.

På åpningsdagen kl.12.30 spiller Sandar Spellemannslag opp med trekkspill og feler. Kaffe og boller.

I Skomakerverkstedet: SLS sin egen samling av eldre redskaper og hjelpemidler.

Utstillingene er åpne lørdag 23.4 kl.12-15, deretter tirsdager kl 10-14, samt        lørdagene 7.5, 21.5 kl. 11-14.