Arrangementsgruppe

Arrangementsgruppa

Arrangerer julemarked med pølsesalg etc. Arrangerer Åpen dag i juni sammen med øvrige grupper / bygninger på Pukkestad gård. Serverer kaffe med rosinboller hver tirsdag mellom 10-14.