Skolegruppe

Skolegruppa

Skolegruppa har egen skolestue i 2.etg. Her er en permanent utstilling av en eldre skolestue, samt diverse skolemateriell / undervisningsmateriell. Denne vises fram til besøkende grupper.