Utstillingsgruppe

Utstillingsgruppa består av utstillingsansvarlig for temautstillinger som SLS har hatt 2 av i året.
Gjenstander lånes inn fra publikum eller samlere, registreres, og leveres tilbake når utstillingsperioden er over.
Arkivansvarlig tar i mot, og registrerer på data, gjenstander og skriftlig materiale, som gis til SLS som gaver. Den ansvarlige for gruppen kan trekke inn andre hjelpere ved behov.