Peder Bogens gate

Gateskilt Peder Bogens gate

Bilde Pedr Bogen

Peder Bogen var sønn av en skipsreder fra Bogen i Stokke.
Peder var født i 1861 og han gikk tidlig til sjøs for å følge i sin fars fotspor. Men han ombestemte seg snart og begynte i stedet på en handelsutdannelse i Tyskland. Senere leste han til artium, for så å studere jus. Han tok sin juridiske embedseksamen i 1881, 27 år gammel.
Peder startet med bottlenose og hvalfangst i nordlige fangstfelter og ble etter hvert skipsreder fra 1900.
Han startet i 1910 «United States Whaling Compagny» med fangst på Alaska-kysten.
I 1914 var han disponent for syv store hvalfangerselskaper, med en kapital den gang på seks millioner, etter datidens pengeverdi var dette store verdier. Et av disse selskapene var Sandefjord Hvalfangerselskap.
Han var byens ordfører i 1899 og medlem av formannskapet i i flere år.
Peder Bogen var med på å stifte både Sandefjord Teglverk og Sandefjords Bryggeri.
Han var ridder av St. Olavs orden 1 klasse.

Teksten er hentet ut fra Sandefjords Blads bok av Henrik Sandberg «Gatenavn i Sandefjord»