Tidemands gate

Tidemands gate xxxx Skilt

Tidemands gate xxx Siluett

Tidemands gate er den eneste gate i Sandefjord sentrum som er oppkalt etter en kvinne. Johanne Tidemand var av Oslo-slekt, men flyttet til Sandefjord der hun giftet seg med Hans Christensen. Han var Sandefjords rikeste mann rundt 1740 og sin formue hadde han skapt på trelasthandel, skipsfart og butikkhandel. Hans Christensen stiftet et legat der rentene skulle brukes til skolelønn til lærere og klær til fattige barn. Legatet skulle bære navnet til hans frue, Johanne Tidemand. Johanne døde i 1742 og Hans i 1767. Hun fikk en gate oppkalt etter seg med bakgrunn i dette legatet.

Teksten  er hentet fra  Sandefjords Blads bok av  Henrik Sandberg  «Gatenavn i Sandefjord.»