Litt om de «gamle» lekene

I Sandefjords Blad 16. april 2016 ble noen av de gamle lekene publisert under tittelen Nytt liv i gamle leker