Små og store lokalhistoriske hendelser i Sandefjord etter 1950_rev. 20200218

År Dato Sted Hva? Bilde
1947 Hystadveien 15 Hystadveien 15 ferdigbygd (1949?)
1950 3. sep. Granholmen Turisthotell brant ned til grunnen
1950 24.aug Prinsens gate Storflom i sentrum TNR=1833
1951 Solbakkeveien Bygging av «finskehusa» på Botne-jordet
1951 Sandefjords første selvbetjeningsbutikk for dagligvare – Hans Sperre A/S TNR=402
1951 Brannbåten «Sjøsprøyt» TNR=635
1953 Torp flyplass påbegynnes
1953 24.apr. Kirkegata 2 Sandefjord Kokk- og Stuertskole ble innviet
1954 Schanches gate Bygging av boligblokka
1954 Lunden Aldershjem står ferdig
1954 30.jul Total solformørkelse
1955 Fjellveien 2 Høyblokka ferdigbygd TNR=503
1955 Haslebekken legges i rør  TNR=2371
1955 16. sept Preståsen Sandefjord og Sandar fikk sin første barnehage. Drevet av Sandar Husmorlag i Preståspaviljongen.
1955 Gokstadveien 2 Baker Hansen utvider sin butikk som ble til melkebutikk. TNR=2352
1956 12. feb. Tempobanen Iskarneval på Tempobanen arrangeres av Sandefjord Ungdomskorps. To danseorkestre stiller og det var salg av pølser og buljong.  
1956 2.juli Torp flyplass Torp ble åpnet som militær flyplass.
1956 30. jul. Kronprins Olav på besøk i forbindelse med nordiske sjøkadetters idrettskonkurranser på Stadion.  TNR=1874
1956 Skiringssalveien 9 Sandefjord Skofabrikk bygger ny fabrikk på Tempobanen
1956 27.mai Sandar Meieri innvies TNR=2417
1956 01.jun Sandar Meieri på Mo leverer de første flaskene med melk  
1956 04.jun Pukkestad Restaurering og ominnredning av Pukkestad gård er ferdig.  
1956  Parkveien 15 Sandar sykehjem innviet
1956 07.jul Sandefjordsveien Jernbaneundergangen for Sandefjordsveien er ferdig.
1956 15.jul Sandarveien Sorenskriverlokalene tas i bruk
1956 Juli Vindal Vindalblokkene står ferdig og tas i bruk.
1956 08.apr Sir Edmund Hillary på besøk i Sandefjord  
1956 april Kloakken gjennom Badeparken har nådd Strandpromenaden. Ferdig høsten 1956.  
1957 Sandefjord Sjøfartsmuseum innvies
1957 21. mar. Siste ordinær tur for ferja «Framnæs II» TNR=277
1957 mai Vestfoldbanen elektrifisert
1957 1. nov. Sandar Yrkesskole innvies
1957 Jernbanealléen 22 Gadella brant TNR=687
1957 23. mai. Sandefjord Sjøfartsmuseum overlevert til kommunen
1957 24.jan Katastrofebrann på Sandar Fabrikker
1958 Ny skole på Fevang innvies  TNR=2324
1958 Vesterøy skole innvies
1958 Aug. Avisa «Vestfold» opphører
1959 29. jul. Sykehuset tas i bruk
1959 Sandefjord Videregående Skole (Sandefjord Gymnas) tas i bruk
1959 Jernbanealléen Nordre boligbrakke oppført av tyskerne 1941/42 blir revet.
1959 21. okt. Ny skole på Helgerød innvies
1959 Prinsens gate 20 «Abilsteds-gården» blir revet.
1959 29. jun. Sandefjord nye sykehus tatt i bruk
1959 15. okt. Torp ble offisielt åpnet som sivil lufthavn.
1960 Torvet Riving av bebyggelsen syd på Torvet. TNR=2442
1960 Park Hotell tas i bruk
1960 Stockfleths gate 22 Odd Fellow bygget står ferdig
1960 2. jul. Ekeberg kapell og krematorium innviet
1960 juni «Bohuslän» settes i drift mellom Sandefjord og Strömstad. Sommerrute.
1960 23. jun. Hvalfangstmonumentet overlevert til kommunen
1960 Torggata 2 Kjøttkontrollen rives
1960 Hjertnespromenaden 3 Fødehjemmet rives
1960 Breidablikk ungdomskole tas i bruk
1961 jan. Skøyte-NM i hurtigløp og kunstløp med Kong Olav tilstede
1961 mai Sjahen av Persia og keiserinne Farah Diba på besøk, bl.a. på Sykehuset TNR=1745
1961 Ny jernbanebro på Hasle TNR=2354
1961 Pappmelka kom til Sandar Meieri TNR=2487
1961 Stordokka på Framnes tatt i bruk  
1961 28. feb. Torvet Råstadbygget rives  TNR=2563
1961 nov. Hjertnespromenaden «Gutten og båten» står ferdig TNR=2323
1961 3. mar. Jernbanealléen Jernbanealléen åpnet til Hvalfangstmonumentet
1961 Hjertnes Sisietetsbygningen på Badet rives.
1961 Skippergata 2 Hospits Føniks rives
1961 Kirkegata 2 Trelasthandler Skorges bygninger blir revet.
1962 Ebbesens gate 1 «Losjen» blir revet.
1962 Jernbanealléen 36 Husbrakke oppført av tyskerne 1940/41 og senere innredet til 7 leiligheter, blir revet.
1962 Torvet 1A «Kjølnerdomen» står ferdig
1963 Sommer Hjertnes Ny fløy på Park Hotel
1963 Jotunhallen innvies
1965 15. sep. «Helgenen» (Roger Moore) på besøk. «Hus og Hjem»-utstilling i Jotunhallen. TNR=1794
1965 Mosserød skole tatt i bruk
1965 Bugården Den siste «tyskerbrakka» ble revet
1965 Hauanskogen psykiatriske sykehjem innviet
1966 Rutebilstasjonen ved jernbanen innvies
1966 Rådhusgata 12 Postkontoret flytter ut.
1966 Storgata 8 Postkontoret flytter inn
1966 23. jun. Tilbygg til Sjøfartsmuseet innviet
1966 1. jul. «Jonas» discotek ble åpnet
1967 Vår Hjertnes Badeanlegget på Park Hotel åpnet
1967 sept. Farrisvannet kommer til Sandefjord
1967 15. jun. Vesterøy kirke ble innviet
1967 Hjertnespromenaden 15 Huset blir revet
1968 Sandefjord og Sandar kommuner slås sammen
1968 Farrisvannet kommer i rørene
1969 Febr.? Mølleråsen Huset rives
1970 Fugl Fønix på Mølleråsen gitt av Odd Gleditsch
1970 Varden Varden ungdomskole innvies
1974 Storgata 1 Bygget der slakter Lauritz Pedersen holdt til, rives for å gi plass til Norske Liv bygget TNR=237
1975 21. jul. Sandefjordsveien 3 Rådhuset innvies
1975 Tilbygget til Breidablikk ungdomskole står ferdig
1976 Renseanlegget på Enga satt i drift
1976 6. apr. «Havdronningen» ble overlevert til komunen
1976 15. sep. Katastrofebrann på Jotun
1976 Høst Fusjon mellom A/S Jotungruppen og Vera Fabrikker A/S
1977 April Jernbanealléen Iris brant
1978 29. mai. Kongens gate Sandar Sparebanks lokaler på hjørnet av Jernbanealléen og Kongens gate tas i bruk etter to og et halvt års byggetid
1978 20.aug Nygård sykehjem overtatt av Sandefjord kommune
1978 23.sep Klavenesveien 20 Runarhallen innvies
1979 5. jun. Rosenvolds gate 19 Siste dag for Corneliussen Mekaniske Verksted (CMV) som hadde begjært seg selv konkurs
1980 Bugården kirke ble innviet
1980 Søebergkvartalet ble revet
1980 Jernbanealléen Tic-haven ble lagt ned.
1981 11. mai. Dronningens gate Kredittkassebygget innvies
1981 Aagaards plass Slakter Havnås-kvartalet ble revet TNR=879
1981 24. sep. Vesterøya Idrettspark (Kariåsen) ble innviet
1982 Torvet «Norske Liv-bygget» står ferdig TNR=2079
1982 23. jun. Svømmehallen innvies
1982 31. des. Jernbanealléen 22 Avisa «Vestfold Fremtid» nedlegges  
1983 Søebergtorget Søebergkvartalet står ferdig TNR=2089
1984 Pølsesvingen Pissoaret/toalettanlegget rives
1984 oktober Prinsens gate 6 Røde Kors-huset ble revet. Tidligere holdt Blå Kors til her.
1984 april Hvalfangstmuseets nybygg ble innviet
1986 Framnes Mekaniske Værksted (FMV) stenger portene
1987 feb. Torggata 15 «Dürbeck-gården» der rørlegger Hans Goller hadde forretningen sin, ble revet
1989 Torvet Hvaltorvet åpnet
1993 Museumsbrygge for «Southern Actor» og «Gaia» bygges
1999 Rådhusgata 17 Brannstasjonen fraflyttes
1999 juli Hystadveien 11 Brannstasjonen innvies
2001 Rådhusgata 17 Brannstasjonsbygningen rives
2006 Fiskebasarbrygga utvides og fornyes
2007 Kilgata 3 Kilen Brygge – Pir 1 står ferdig
2008 Kilgata 5 Kilen Brygge – Pir 2 står ferdig
2008 nov. Torvet Hvaltorvet åpnet et nytt og utvidet kjøpesenter
2009 Hesteskoen oppgraderes med gjesteavdeling i vest
2012 Landstads gate Teaterlokalet rives
2014 Hystadveien 13 Riving for å gi plass til Bjørvikkvartalet
2014 Hystadveien 11 Riving for å gi plass til Bjørvikkvartalet
2015 april Thor Dahls gate «Thor Dahl»-skiltet tatt ned

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *