Bli medlem

Ved å melde deg inn i Sandefjord Lokalhistoriske Senter får du medlemsfordeler:

 • Du blir en viktig del av et lokalhistorisk felleskap sammen med cirka 250 andre medlemmer.
 • Møte hver tirsdag 10.30-13.30, på Pukkestad i SLS’s lokaler med salg av kaffe og boller/rundstykker i Unni’s kafè, hvor det blir diskutert lokale saker, bilder, og hvor du kan komme med innspill og møte likesinnede med stor kunnskap til lokal historie.
 • Egen skolestue hvor nåtidens elever får et innblikk i hvordan tidligere skole fungerte, bl.a. skrive med blekk.
 • Stor samling av lokalhistoriske gjenstander, med møbler, husgeråd, redskaper, butikk, bilder, aviser og bøker.
 • Redusert pris på adgang til Mimretreff, Temakåserier, Bildetreff etc.
 • Kurs i bildebehandling og skanning av bilder blir arrangert med jevne mellomrom, gratis for medlemmer.
 • Egne temautstillinger vår og høst, gratis adgang.
 • Bli med i vår egen bildegruppe som skanner, skriver tekst og legger inn viktige bilder i en Lokalhistorisk bildebase.
 • Muligheten til å være med å påvirke og bidra med din kunnskap og viten om lokal historie ved mimretreff, bildetreff og andre arrangementer, hvor vi trenger lokalkunnskap.
 • Åpen dag i juni med Husfliden, Sandefjord Jeger og Fisk, Nanbudo-klubben, Møteplassen og SLS, gratis adgang.
 • Julemøte i desember med salg av pølse, kaffe og julekake i samarbeid med Husflidslaget som har salgsutstilling.

Vennligst betal kontingenten til kontonr. 2480 05 86840 eller be om en giro tilsendt
Enkelt medlem: kr 200,- For familie kr 300,-  (Vennligst merk innbetaling med navn)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Adresse (obligatorisk)

  Postnr og sted (obligatorisk)

  Telefon

  E-post (obligatorisk)

  Medlemsskap (obligatorisk)

  Kommentar

  JA, jeg ønsker å bli medlem av Sandefjord Lokalhistoriske Senter