Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Hystadveien 21, 3210 Sandefjord
Postadresse: Postboks 288, 3201 Sandefjord
Telefon: +47 33 52 36 48
Epost: post@sandefjordlokalhistoriske.no
Økonomi/regnskap: faktura@sandefjordlokalhistoriske.no
Organisasjonsnummer: 995 743 787
Kontonummer: 2480 05 86840
Vipps: 109983