Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Hystadveien 21, 3210 Sandefjord
Postadresse: Hystadveien 21, 3210 Sandefjord
Telefon: +47 928 07 555
Epost: post@sandefjordlokalhistoriske.no
Økonomi/regnskap: faktura@sandefjordlokalhistoriske.no
Organisasjonsnummer: 995 743 787
Kontonummer: 2480 05 86840
Vipps: 109983